Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Marian Polak

Kochaj i rób co chcesz

ISBN: 978-83-7720-052-0
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej
Poza Bogiem nic nie istnieje
Hymn dziękczynienia!
Dobrzy i źli aniołowie
Upadek pierwszych rodziców
Czas oczekiwania
Naród wybrany
Narodził się w Betlejem

Hymn dziękczynienia!

Chociaż każdy z nas zaistniał w czasie, to jednak w Bogu i dla Niego istniejemy od zawsze. Bóg mówi:„Umiłowałem cię odwieczną miłością” (Jr 31, 3). Pan Jezus to potwierdza: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem”(J 15, 9). Ponieważ miłość Boża zawiera w sobie wszystkie dobra, dlatego Bóg znał od zawsze nasze dobre czyny, były obecne dla Niego. „Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg dla nas przygotował, abyśmy zgodnie z nimi postępowali”(Ef 2, 10). Jezus potwierdza to, mówiąc: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15, 5). I znowu: „Ja was wybrałem, i przeznaczyłe4m was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”(J 15, 16). Jak kocha nas odwiecznie tak i wybrał nas przed wiekami (Rz 8, 28-30). Stwórca kochając nas w swoim szczęściu nieskończonym chce radować się szczęściem każdego z nas. Stwierdzamy ze smutkiem, że także nasze grzechy były od zawsze obecne przed Bogiem, lecz On odrzucał je, a nas kochał. Stwórca kochając nas chce radować się szczęściem każdego z nas.

Z mego serca wznosi się ku Tobie, Ojcze najukochańszy, hymn przebłagania, uwielbienia i dziękczynienia. Przebacz mi, Panie, żetak nieudolnie odpowiadam na Twoją miłość. Dziękuję Ci, wszechmocny Panie, za Twą niezmierzoną cierpliwość i miłosierdzie! Bądź uwielbiony i wysławiony za powołanie nas do istnienia, za miłość, którą nam ustawicznie okazujesz i za zaproszenie nas do udziału w Twoim boskim życiu. Panie Jezu, Ty jesteś naszym wszstkim, naszą teraźniejszością i naszą przyszłością. Mamy nadzieję, że w niebie, zjednoczeni z wszystkimi aniołami i świętymi, będziemy wieczyście wysławiać Twoją  nieskończoną miłość, dobroć i miłosierdzie śpiewając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej! Nasi niebiescy przyjaciele aniołowie stróżowie przypominajcie nam o dziękczynieniu, które już tu na ziemi, winno się ustawicznie wznosić z naszych serc. Z Twoją pomocą, Panie, jesteśmy pewni, że otwierając się na działanie Twego Ducha, nic nas „nie zdoła odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 39). Śpiewasz Bogu pochwalną pieśń miłości swoim życiem?

dalej >>

 

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo uwielbienie dziękczynienie miłość Marta Maria św. Augustyn przebłaganie istota chrześcijaństwa kochaj i rób co chcesz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W