Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Marian Polak

Kochaj i rób co chcesz

ISBN: 978-83-7720-052-0
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej
Poza Bogiem nic nie istnieje
Hymn dziękczynienia!
Dobrzy i źli aniołowie
Upadek pierwszych rodziców
Czas oczekiwania
Naród wybrany
Narodził się w Betlejem

Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej

To tajemnica intymnego życia Boga, to tajemnica Jego nieskończonej i wiecznej miłości. Do natury miłości należy całkowite oddanie się w prawdzie i w dobroci, aby drugich uczynić szczęśliwymi. Ojciec jako jedyne źródło życia (Ps 36, 10) rodzi od zawsze swego Jedynego Syna (Ps 2, 7). Wyrażenie rodzi chce powiedzieć, że poza Ojcem nie ma innego źródła pochodzenia dla Syna, zatem Syn otrzymuje od Ojca to wszystko, co Ojciec posiada. Dlatego Jezus jako Bóg, równy Ojcu, mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30). Ojciec żyje w Synu, i Syn żyje w Ojcu. T

o dawanie się Ojca Synowi dokonuje się w boskiej i odwiecznej miłości Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Zatem Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają te same nieskończone przymioty, różnią się tylko pochodzeniem. Ojciec nie pochodzi od nikogo; Syn pochodzi od Ojca; Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Te trzy Osoby są jednym Bogiem. Trójca Święta działa zawsze razem: Ojciec udziela nam wszystkiego przez Chrystusa w Duchu Świętym, który jest przekazicielem prawdy i miłości Ojca i Syna (J16, 13-15). Aby przekazywać nieskończone bogactwo Ojca Synowi, musi być Bogiem. Dzięki Chrystusowi, w którym Bóg na zawsze złączał się człowiekiem, my złączeni z Nim „mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu” (Ef 2, 18).

Wierzymy w prawdę o Trójcy Świętej, bo swoim ograniczonym rozumem nie możemy jej zgłębić. Rozum człowieka opierając się na zasadzie przyczynowości, analizując życie historyczne Chrystusa, Jego nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie oraz istnienie i działalność Kościoła, z uległością skłania się do przyjęcia prawdy objawionej. Kościół naucza:„Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają” (KKK, 170). Wielkość miłości Boga względem nas objawia się w tym, że z miłości powołał nas do istnienia i daje nam udział w swoim boskim życiu. Bóg posiada wszystko sam z siebie, my posiadamy jego boskie życie przez uczestniczenie i zjednoczenie z Nim. Chrystus objawia nam Ojca: „”Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”(J 14, 9). Apostołowie  naocznie widzieli Jezusa, osobiście słuchali Jego nauki, my wierzymy opierając się na ich świadectwie (1P 16-18; 1J 1, 1-2). Także Duch Święty daje świadectwo o Chrystusie (J 15, 26). W niebie Bóg będzie nam dawał bezpośrednie, ciągłe poznanie samego Siebie, i jednocześnie będziemy się sycić Jego nieskończonym Dobrem, które nas będzie uszczęśliwiać. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego w niebie, a to wymaga bezpośredniej interwencji Boga, naszego dogłębnego oczyszczenia, bowiem „nic nieczystego nie wejdzie do niego” (Ap 21, 27) Dzięki Ci Boże! Niech będzie uwielbiona Święta i Nierozdzielna Trójca! „Wierzę w Ciebie. Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę cos objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może”. Oczyszczasz swoje serce, aby usłyszeć w nim głos Boga?

dalej >>

 

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo miłość Marta Maria św. Augustyn Trójca Święta istota chrześcijaństwa kochaj i rób co chcesz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W