Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Marian Polak

Kochaj i rób co chcesz

ISBN: 978-83-7720-052-0
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej
Poza Bogiem nic nie istnieje
Hymn dziękczynienia!
Dobrzy i źli aniołowie
Upadek pierwszych rodziców
Czas oczekiwania
Naród wybrany
Narodził się w Betlejem

Czas oczekiwania

Kto odłącza się od światła pogrąża się w ciemnościach. Ludzkość zanurzyła się w ciemnościach kłamstwa i grzechu, zły duch chciał uczynić z ludzi swoje królestwo, a ponieważ jest zabójcą i ojcem kłamstwa (J 8, 44),na całym świecie panoszyły się wojny, śmierć i nienawiść. Silniejsi napadali na słabszych, bogaci ciemiężyli biednych, mnożyły się choroby i wzrastały cierpienia. Odłączając się od Boga ludzie nie potrafilikochać się wzajemnie, bowiem miłość bliźniego jest owocem miłości Boga. Utrwalały się struktury zła przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Ludzie tracąc nadzieję pogrążali się w materializmie, panoszyła się rozwiązłość seksualna, szukanie własnej przyjemności, wygody i chęć panowania nad innymi. Święty Paweł tak opisywał sytuację chorej ludzkości: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża  Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem — zagłada, ich bogiem -  brzuch, a chwała — w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne” (Flp 3, 18-19). Po odłączeniu się od Boga ludzie zafascynowali się światem materialnym, bo on zaspakajał ich dążenia do przyjemności zmysłowej, do pokazania swej ważności przez posiadanie dóbr ziemskich i panowanie nad innymi. Dopiero Chrystus, drugi Adam, odrzucił złudne struktury świata i postawił Boga i Jego wolę w centrum swego życia. Kuszony diabelskimi pokusami przyjemności, wielkości i bogactwa odrzucił je, i opierając się na słowie Bożym powiedział, że tylko Boga należy uwielbiać i służyć Mu  (Mt 4, 1-10). Tylko całkowite oddanie się Bogu i zjednoczenie z Nim daje pełnię szczęścia.

W naszym pokoleniu szatan, przez swych popleczników, odrywa od wiary w Boga całe narody. Także teraz rozlega się ciągle wołanie:„Chleba i rozrywki!” Ludzkość szuka szczęścia i wyniesienia w dobrach tego świata. To, czego dopuszczały się dawniej jednostki, teraz popełniają masy. Ludzie polegając na swych bogactwach uważają się za samowystarczalnych, tymczasem Bóg stwierdza: „Nie mów: Wystarczam sam sobie, jakie zło może mnie obecnie spotkać?”(Syr 11, 24; por. Łk 12, 16-21 ).  Chrystus ubolewa nad swymi wyznawcami:„Bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni  niż synowie światłości” (Łk 16, 8). Zwracając się do nas mówi: „Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga?”(J 5, 44). Ludzie chcą do maksimum wykorzystać życie doczesne i nie troszczą się o szczęście wieczne. Chrystus ostrzega nas przed zachłannością i zaborczością ziemską: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa ani nie zależy od tego, co się posiada”(Łk 12, 15). Dusza może się nasycić tylko Bogiem, a nie ziemią. Czuwasz i oczekujesz przyjścia Pana? On powiedział:„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”(Mt 24, 42). Pokładasz nadzieję w Bogu? Dlaczego przeżywasz soje życie nie licząc się z Bogiem?

dalej >>

 

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo miłość nadzieja Marta Maria grzech pierworodny upadek św. Augustyn Mesjasz oczekiwanie aniołowie istota chrześcijaństwa kochaj i rób co chcesz duchy rozumne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W