Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Marian Polak

Kochaj i rób co chcesz

ISBN: 978-83-7720-052-0
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2011

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Niezgłębiona tajemnica Trójcy Świętej
Poza Bogiem nic nie istnieje
Hymn dziękczynienia!
Dobrzy i źli aniołowie
Upadek pierwszych rodziców
Czas oczekiwania
Naród wybrany
Narodził się w Betlejem

Naród wybrany

Grzechy za które się nie czyni pokuty prowadzą do następnych zaniedbań i wykroczeń. Ludziezapominając o swym Stwórcy przekazywali swoim potomkom fałszywe struktury zła i bezbożności. Spośród pogańskich narodów oddających cześć fałszywym bogom Bóg wybrał Abrahama i utworzył z niego swój lud, naród wybrany. Wychowywał go i formował przez długie lata, zawarł z nim przymierze na Synaju, obiecał, że z niego wyjdzie upragniony Zbawiciel. „Przymierze, to przyjaźń, to wspólne działanie we wzajemnym poszanowaniu, w zaufaniu, w miłości”. Księgi Pisma świętego Starego Testamentu opisują zbawcze interwencje Boga, który wkroczył w historię narodu żydowskiego, ludu wybranego. Przez proroków nawoływał go do wierności i zachowywania zawartego przymierza, do wypełniania Przykazań i różnych nakazów prawa moralnego, kultowego i kulturalnego oraz podtrzymywał nadzieję na przyjście obiecanego Mesjasza i Zbawiciela.

Chociaż naród wybrany jako taki nie dochował wierności Bogu, to jednak jego Reszta starała się wiernie zachować przymierze. Z niej pochodziła Maryja, Matka Jezusa, z której za sprawą Ducha Świętego narodził się Chrystus, oczekiwany Zbawiciel świata.. Żydzi twierdzą, że Bóg ich powołał, aby przekazać im swe Prawo. Mówi naczelny rabin Polski, Michael Schudrich: (Gość Niedzielny, 17/01/2010) „Naród wybrany oznacza, że Pan Bóg wybrał nas, aby przekazać nam Torę, Prawo. Tylko tyle (...) Bóg wybrał nas dla Prawa”. O żydach, którzy uznali w Chrystusie Mesjasza, rabin powiedział, że są traktowani „jako ci, którzy się mylą, nie mają racji. Dla nas, to nie jest prawda”. A przecież Prawo miało prowadzić do Chrystusa (Ga 3, 24-25), co przepowiedział sam Mojżesz: „Pan, twój Bóg, wzbudzi spośród was proroka podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał (...) Jeśli ktoś nie posłucha moich słów, które on powie w imię moje, od tego człowieka zażądam zdania sprawy”(Pwt 18, 15.19).

Módlmy się, aby żydzi, wchodząc w wiarę i nadzieję Abrahama,  otwarli się na światło Ducha Świętego i uznali w Chrystusie swego obiecanego Mesjasza i Zbawiciela. Czytasz Pismo i rozważasz słowo Boże w swym sercu? Przyzywasz światła Ducha Świętego, aby uwierzyć w Chrystusa i otrzymać życie wieczne? A może zajmujesz się tylko sprawami tej ziemi? Modlisz się o zbawienie wszystkich ludzi?

dalej >>

 

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo miłość nadzieja Marta Maria grzech pierworodny upadek św. Augustyn Mesjasz oczekiwanie naród wybrany aniołowie istota chrześcijaństwa reszta Izraela kochaj i rób co chcesz duchy rozumne

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W