Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Kajetan Rajski

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – A

Do Izraelitów należy przybrane synostwo i chwała (Rz 9,4)

1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na XIX Niedzielę Zwykłą.

Drugie czytanie przeznaczone na dzisiejszą niedzielę mówi o rodakach św. Pawła, o Żydach. Apostoł Narodów w swoim Liście ubolewa nad tym, że nie wszyscy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza.

Jezus, będąc w pełni człowiekiem, miał również swoją narodowość. Był Żydem, a co za tym idzie, był przywiązany do historii i tradycji swojego narodu. Wielokrotnie nawiązywał do postaci i wydarzeń ze Starego Testamentu. Był mocno zakorzeniony w kulturze judaistycznej.

Dzisiaj niektórzy próbują udowadniać w nieumiejętny sposób, że mówienie, iż Jezus był Żydem jest herezją, przeinaczeniem i tym podobnym. Jako argument podają stwierdzenie, że Jezus był przede wszystkim Bogiem, dopiero potem człowiekiem. Świadomie lub – mam nadzieję – nieświadomie, sami trwają w ogromnym błędzie, gdyż nauczanie Kościoła głosi, że Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, i że żadna z Jego natur nie jest ważniejsza lub mniej ważna. Myślę, że stwierdzenia te biorą się z pewnych ludzkich antagonizmów. Ich przyczyn możemy szukać w historii. Powinniśmy dążyć do wyjaśnienia takich spornych kwestii, ale nie mogą one zaważyć na naszym stosunku wobec wszystkich Żydów. Byłoby to nieuczciwe wobec Jezusa.

W historii Kościoła znajdujemy wiele osób narodowości żydowskiej, które przyjęły chrzest święty. Módlmy się, aby kiedyś wiarę w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego wyznał cały naród żydowski.

Przemyślę w tym tygodniu:

1. Czy patrzę na człowieka przez pryzmat jego narodowości?

2. Czy odnoszę się z nienawiścią do ludzi innej narodowości?

3. Czy dążę do wyjaśnienia prawdy historycznej?


Powyższa refleksja została zaczerpnięta z książki Kajetana Rajskiego „Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku A” (Biblos 2010)opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Chrystus Żydzi naród człowiek Żyd Izrael narodowość prawda historyczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W