Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Thomas Jay Oord

MIŁOŚĆ SPRAWIA, ŻE ŚWIAT SIĘ KRĘCI

Naukowo o miłości

ISBN: 978-83-7505-223-7

wyd.: WAM 2009
Spis treści
Wstęp 7
1. Miłość w dowolnym języku 12
2. Miłość sprawia, że świat się kręci26
3. Miłość w (trójjednym) mózgu 38
4. Altruizm terroryzmu, egoizm wojny 52
5. Dlaczego nie możemy być przyjaciółmi?66
6. Podstawy miłości 78
7. Nauka seksu i miłości 94
8. Czy miłość czyni postępy?106
Zalecana dalsza lektura121
Przypisy131

WSTĘP

OBECNIE WYŁANIA SIĘ NIEWYKORZYSTYWANY dotychczas obszar wiedzy. Nazywam ten obszar badań symbiozą miłości i nauki. Związani z tą dziedziną uczeni badają naukę i miłość, gdyż każda z nich ma swój udział w sposobie rozumienia przez nas Boga oraz świata, w którym żyjemy.

Już od starożytności wielu, przynajmniej domyślnie, aprobowało związek między miłością i nauką. Znacząca różnica pomiędzy przeszłością i teraźniejszością jest jednak taka, że współcześni badacze poświęcają swoją uwagę rozmaitym metodologicznym i merytorycznym kwestiom dotyczącym tego związku. Oczywiście, gwałtowne zmiany i postęp we współczesnej nauce przynoszą ze sobą pytania i możliwości nieznane dawnym cywilizacjom, a nowe sposoby myślenia religijnego i filozoficznego wnoszą swój wkład do tego symbiotycznego poszukiwania.

Uczeni i nie tylko oni odkrywają, iż zgłębianie związków między miłością i nauką inspiruje twórcze hipotezy dotyczące sposobu pojmowania przez nas zarówno tego, co sakralne, jak i tego, co naukowe. Wybitny psycholog Abraham Maslow wyrażał doniosłość takich dociekań, gdy pisał: „Musimy zrozumieć miłość, musimy umieć uczyć się jej, tworzyć ją, przewidywać, bo w przeciwnym razie świat pogrąży się we wrogości i podejrzliwości”.

Jeśli miłość jest sednem moralnych i religijnych niepokojów ludzkości oraz jeśli nauka nadal kształtuje ścieżki życia i światopoglądy, to rozważania dotyczące współczesnej symbiozy nauki i miłości zgłębiają kwestie o ogromnym znaczeniu. A znaczenie to, jak je ujmuje Alfred North Whitehead, „skupia w sobie cały cywilizowany wysiłek”.

Niniejsza książka wprowadza i zgłębia kwestie będące zasadniczą treścią symbiozy miłości i nauki. W kolejnych rozdziałach omówimy zagadnienia naukowe takie jak kosmologia i Wielki Wybuch, socjobiologia wraz z psychologią ewolucyjną, neurologia, współdziałanie organizmów, seks i uczucie oraz rola emocji jako pozostających w relacji do miłości. Przyjrzymy się także aspektom religijnym, etycznym i filozoficznym takim jak cnota, creatio ex nihilo, postęp, działanie Boga, agape, wartości, praktyki religijne, pacyfizm, płciowość, przyjaźń, wolność i małżeństwo. Mam nadzieję, iż samo to studium jako całość stanie się znaczącym przyczynkiem do zrozumienia miłości.

Dedykuję tę książkę trzem osobom, których wysiłki były dla mnie zachętą. Karl Giberson, przyjaciel, zwolennik i dawny kolega akademicki zaproponował, bym napisał te rozdziały w formie odcinków w Science and Technology News (publikacja nosiła wtedy tytuł: Research News and Opportunities in Science and Theology). Jako wydawca Karl jest architektem tego wpływowego czasopisma, powszechnie uznawanego za wiodące źródło wiadomości w zakresie dialogu nauki-i-religii.

Tę książkę dedykuję także Stephenowi G. Postowi. Kierując Institute for Research on Unlimited Love, Stephen przeciera nowe szlaki w badaniach nad miłością i nauką. Jego oszałamiająca wizja i niestrudzona praca wyznaczają ogólnie wysoki standard w tym obszarze, a mojej pracy w szczególności.

Na koniec dedykuję tę książkę Sir Johnowi Templetonowi. Jego wiara zarówno w znaczenie miłości i potęgę nauki sprawiają, iż ta praca staje się możliwa. Z tak wielu powodów jestem wdzięczny jemu i jego fundacji: John Templeton Foundation.

Słowa wdzięczności należą się wielu, którzy w takiej czy innej formie zachęcali i pomagali w pisaniu tej książki. Obok Gibersona, Posta i Templetona moje podziękowanie zechcą przyjąć: Janet Calhoun, Seve Carroll, Philip Clayton, John Cobb, Tracey Cook, George Ellis, Shemia Fagan, Todd Frye, David Griffin, Bob Herrmann, Kurian Kachappilly, Diane LeClerc, Michael Lodahl, Bob Luhn, Steve McCormick, Peter Miano, Brint Montgomery, Nancey Murphy, Ralph Neil oraz moi koledzy z Northwest Nazarene University: Cheryl Oord, John Oord, Jennifer Pavlisko, Thomas Phillips, John Polkinghorne, Kimberly Roots, Carol Rotz, Jeffrey Schloss, Eric Stark, Paul Steinhardt, Angela Swanson, Howard Van Till, Tiffany Triplett, Lynn Underwood, Don Viney, David Sloan Wilson, Ron Wright, Don Yerxa, Amos Yong i David Zirschky. Przede wszystkim dziękuję tym bliskim i drogim osobom, które kocham z tak wielu powodów: Cheryl Sydnee, Lexi i Andee.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia etyka religia miłość filozofia nauka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W