Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Ks. Jacek Bolewski SJ

ZRODZENIE Z DUCHA

2. Niedziela Zwykła

Życie zaczyna się - właściwie kiedy? Początek ludzkiego życia, poczęcie człowieka pozostaje w ukryciu. Trudno określić czasowy moment roz-poczęcia. Dopiero później, w miarę rozwoju z upływem czasu, łatwiej określić, kiedy wszystko się zaczęło. Nie znaczy to jednak, że początek przestaje być tajemnicą. Kiedy przychodzi na świat nowy człowiek, jego poczęcie jest ponowieniem tajemnicy Boga. Pojawia się Jego nowy obraz. Jak to pojąć? Już Stary Testament nieustannie przestrzegał przed tworzeniem wizerunków Boga. Nie tylko dlatego, że ludzkie obrazy i wyobrażenia mogą wypaczać prawdę o Nim, prowadząc na manowce - bałwochwalstwa, w końcu ateizmu. Człowiekowi nie wolno było wytwarzać Bożego obrazu, gdyż sam Bóg go stwarza: właśnie człowiek jako stworzony "na obraz i podobieństwo" Boga ma reprezentować, uobecniać w świecie Jego tajemnicę. Dopełnia się to przez Wcielenie Boga w Jezusie. W Nim najpełniej objawił się obraz Boga. Naśladowanie Go nie oznacza, że mamy się stać "kopią" Jezusa. On sam nie jest "kopią" Boga, lecz Synem, żywym i niepowtarzalnym obrazem tajemnicy Ojca - w Jego Duchu. Jednocząc się z Nim przez wiarę, zaczynamy pojmować tajemnicę naszej osoby. Ożywa w nas dany od początku Boży obraz - jedynego, umiłowanego dziecka Bożego. Zaczynamy żyć, naprawdę, pełniej...

Objawienie tajemnicy początku dokonuje się stopniowo. Nie inaczej było w życiu Jezusa. Najpierw mogło się wydawać, że dopiero przez chrzest zstąpił na Niego Duch Święty i od tego momentu Jezus został uznany przez Ojca z nieba jako Syn. To nieporozumienie zasłużyło na miano "adopcjanizmu", bo według niego człowiek Jezus był uważany jedynie za "adoptowanego", przybranego Syna Bożego. Pełne wyrażenie Jego tajemnicy wymagało sięgnięcia głębiej - aż do początku Jezusa. Należało przyjąć, że samo Jego poczęcie było dziełem Boga - poczęciem z Ducha Świętego. Późniejszy chrzest jedynie uwidocznił, w sposób nie mniej tajemniczy, to, co już od początku było w Jezusie dane i zadane do rozwinięcia - w całym Jego życiu.

Tajemnica Chrystusa jest jedyna. Tylko On został nazwany Jednorodzonym Synem Boskiego Ojca. Jedynie Jego początek był czystym poczęciem z Ducha Świętego. Jednak Wcielenie Boga objawia głębszą prawdę o każdym człowieku - nie tylko stworzonym na Boży obraz, ale zgoła zrodzonym z Boga. O wszystkich bowiem, którzy dzięki wierze w Jezusa stają się dziećmi Bożymi, Ewangelia mówi zarazem, że narodzili się z Boga (J 1,13). To narodzenie dokonuje się w Duchu Świętym, który zstępuje na każdego przez chrzest. Umiłowany uczeń Jezusa mówi o tym wydarzeniu: "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1J 3,1). To znaczy: Jesteśmy nie tylko "przybranymi", ale prawdziwymi dziećmi Boga. Przez chrzest objawia się głębsza prawda o naszym początku. Życie, które w nas się zaczęło, jest tajemnicą - samego Boga.


Copyright © by Tygodnik Powszechny

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie obraz mędrcy dzieci boże synostwo podobieństwo
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W