reklama

Czym są sakramentalia

Czym są sakramentalia i czym różnią się od sakramentów?

Sakramentalia

Czym są sakramentalia i czym różnią się od sakramentów?

Sakramentalia to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (...) niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga.

KL 60-61

Więcej o sakramentaliach

Sakramentalia "mają wciągać człowieka w atmosferę religijną i dobrze przygotować do przyjęcia sakramentów. Można je rozumieć także jako promieniowanie sakramentów na życie codzienne. Uświadamiają one łaski i zadania sakramentów" (T. Sinka). Definicja sakramentaliów z Konstytucji o Liturgii zwraca uwagę na podstawową różnicę między sakramentami, które działają mocą samego Chrystusa a sakramentaliami, które działają mocą modlitwy Kościoła. Istnieje znaczna ilość różnych sakramentaliów, które można za św. Tomaszem z Akwinu podzielić na:

 • Błogosławieństwa
 • Egzorcyzmy
 • Sakramentaliami są także:

 • Inne święte znaki, w tym także znaki materialne jak np. krzyżyk, medalik (por. S.C. Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach, s.88).
 • Autor/źródło: fotolubecki.pl, Magdalena Lubecka, licencja: 2

  opr. mg/mg

  « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Tu możesz nas wesprzeć

  Darowizna

  reklama

  Pekao