Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Radosław Kimsza

VI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce 16 stycznia 2003

Od sześciu lat Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu, dzień dialogu chrześcijańsko - żydowskiego. W tegorocznym liście Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego czytamy, że jest to „czas poświęcony szczególnej modlitwie i refleksji nad tajemnicą związków chrześcijaństwa z judaizmem; Kościoła Chrystusowego z Izraelem, Ludem Bożym, ku któremu Bóg Ojciec całego stworzenia zwrócił się ze specjalną miłością ze względu na odkupienie całego rodzaju ludzkiego”. Każdego roku główne uroczystości odbywały się w różnych stolicach diecezji Polski: Warszawie, Krakowie, Włocławku, Łodzi, Lublinie. W tym roku miejscem spotkania będzie Białystok, miasto, w którym do czasów II wojny światowej obok chrześcijan żyli wyznawcy judaizmu. Z racji na to, że dzień 17 stycznia wypada w tym roku w piątek, a tego dnia wieczorem rozpoczyna się szabat, uroczystości zostały przeniesione na dzień 16 stycznia.

Zamiarem organizatorów jest, by tego dnia poznać treści nauczania Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu i zwrócić się do Boga z modlitwą o ducha budowania wspólnoty, ducha miłosiernej miłości. W tym dniu, stwierdza Metropolita Poznański, chodzi o to, „by wzorując się na dialogowej naturze Objawienia oraz Ewangelii, która winna przenikać wszelką aktywność Kościoła, wprowadzać tego samego ducha dialogu w społeczeństwo. Ducha eliminującego wzajemne wrogie wyobrażenia o sobie, zakładającego nawrócenie, uczącego szacunku, zaufania i przyjaźni, komunikowania się. Ducha poznawania, wzajemnego wzbogacania, przy całym posłuszeństwie prawdzie i poszanowaniu wolności ludzkiego sumienia”.

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu: „Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia”, brzmi w sposób szczególny w Białymstoku, Mieście Miłosierdzia. Bóg, którego miłosierdzie jest sprawiedliwe, a sprawiedliwość miłosierna, jest Bogiem zarówno chrześcijan, jak i wyznawców judaizmu. Księga Powtórzonego Prawa przypomina, że za wierne słuchanie Bożych nakazów i ich wykonywanie, Jahwe będzie dochowywał przymierza i miłosierdzia (por. Pwt 7, 12) i „choćby dziewięciuset dziewięćdziesięciu aniołów zaświadczyło o winie człowieka, a jeden tylko stanął w jego obronie, Święty Jedyny przechyli szalę na jego korzyść” (Kid. 61d).

Ksiądz Arcy-biskup Metropolita Białostocki wraz z Władzami Miejskimi, Wojewódzkimi i Samorządowymi zaprasza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, jak i imprezach towarzyszących Dniowi Judaizmu. Niech będzie to dla nas wszystkich czas pogłębienia świadomości o korzeniach wyznawanej przez chrześcijan wiary.

PROGRAM


15 stycznia 2003

godz. 900 - Kino TON, Rynek Kościuszki 2 - Przegląd filmów dokumentalnych o tematyce współistnienia kultury żydowskiej i chrześcijańskiej na Podlasiu.

godz. 1700 - Białostocki Ośrodek Kultury Kawiarnia FAMA, ul. Legionowa 5 - Otwarcie wystawy fotograficznej „Hamakor - Źródło”; „Purymowe Łakocie” - spektakl teatralny w wykonaniu Tykocińskiego Teatru Amatorskiego.16 STYCZNIA 2003

godz. 1100 - Kościół p.w. św. Wojciecha, ul. Warszawska 46 - Chrześcijańsko-Żydowska medytacja biblijna.

godz. 1400 - Kino TON, Rynek Kościuszki 2 - Konferencja naukowa nt. „Przymierze i Miłosierdzie w Tradycji Żydowskiej i Chrześcijańskiej” - Rabin David Rosen (Jerozolima, AJC; honorowy przew. ICCJ): „Przymierze i Miłosierdzie w Tradycji Żydowskiej”; Ks. prof. drhab. Henryk Witczyk (KUL): „Przymierze i Miłosierdzie w Tradycji Chrześcijańskiej”.

godz. 1700 - Synagoga w Tykocinie - Nabożeństwo Żydowskie.17 stycznia 2003

godz. 900 - Kino TON, Rynek Kościuszki 2 - Przegląd filmów dokumentalnych o tematyce współistnienia kultury żydowskiej i chrześcijańskiej na Podlasiu.

godz. 1630 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 - Prezentacja albumu „Zabytki Dawnej Kultury Żydowskiej w Polsce”

godz. 1800 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 - Otwarcie wystawy malarstwa Józefa Charytona


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi szabat miłosierdzie program Izrael Białystok VI Dzień Judaizmu

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W