Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Czym są uczynki miłosierdzia?

Silvia Vecchini

Uczynki miłosierdzia


Czym jest miłosierdzie i jak okazywać to miłosierdzie innym, gdy ma się zaledwie "naście" lat?Uczynki miłosierdzia są dla Kościoła bardzo ważną tradycją. Od samego początku, od czasów Kościoła pierwotnego, chrześcijanie praktykowali te uczynki wobec wdów, sierot, więźniów i innych potrzebujących. Uczynki miłosierdzia, jakie w ciągu wieków inspirowały wielkich świętych, świadków i założycieli zakonów, zawsze ściśle łączyły się z głoszeniem Ewangelii i przystępowaniem do sakramentów. Nie mogło być inaczej. Ale czym one są, tak dokładnie? I co znaczy ich praktykowanie? Zacznijmy od lepszego zrozumienia słowa ’miłosierdzie’.

Miłosierdzie

Co oznacza słowo ’miłosierdzie’?

Pochodzi ono od łacińskich słów misereor (’współczuć’) i cor, cordis (’serce’). Oznacza ono odczuwanie współczucia z powodu nieszczęścia innych ludzi, skłaniające do pomocy cierpiącym, zrozumienia i przebaczenia błądzącym. W Biblii z tym uczuciem łączą się przede wszystkim dwa pojęcia hebrajskie: rahamim i hesed. Rahamim znaczy dosłownie ’trzewia, wnętrzności’ i wskazuje na łono matczyne, brzuch. To słowo wyraża głęboką i szczególną więź, jaka łączy matkę i dziecko; głęboką relację przynależności, która pozwala odczuwać radość i cierpienie drugiego człowieka, jak gdyby były one własnymi. Natomiast hesed jest pojęciem związanym z wiernością i miłością, z układem zawartym między dwiema stronami; z porozumieniem, na mocy którego strony zobowiązują się do wspierania siebie nawzajem i pomocy w przypadku wystąpienia trudności.

Zatem miłosierdzie to uczucie, które angażuje serce, trzewia, czułość i troskę, jednocześnie wywołuje pragnienie ochrony i pomocy, pobudza naszą wolę działania dla dobra drugiego człowieka.


Jest to fragment książki:

Silvia Vecchini, Ojciec pełen miłosierdzia, tłum. Krystyna Kozak
Wydawnictwo PROMIC

Autor, w mądry i jednocześnie bardzo przystępny sposób, rozważa i objaśnia młodemu człowiekowi wszystkie uczynki miłosierdzia dla duszy i ciała. Odnosi je do życia i wskazuje drogę, którą powinien podążać chrześcijanin. W książce znajdziemy liczne odniesienia biblijne, pytania, pomagające zastanowić się nad swoim postępowaniem i podejściem do drugiego człowieka i wreszcie zadania, jakie warto przed sobą stawiać.


opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół miłosierdzie człowiek uczucia uczynki miłosierdzia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W