Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Poznań, 06.04.2011r.

Akademicki Klub Obywatelski

Oświadczenie o stanowisku prokuratury w sprawie tragedii smoleńskiejW ubiegły piątek, 1 kwietnia 2011, nie zważając na datę nie sprzyjającą poważnym stwierdzeniom w dramatycznej sprawie wagi państwowej, prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, wraz prokuratorami śledczymi stwierdził podczas konferencji prasowej, że nie ma przesłanek do uznania katastrofy smoleńskiej za skutek aktu terrorystycznego bądź zamachu. Uczynił tak, choć żadna poważna instytucja powołana do dochodzenia przyczyn katastrof lotniczych nie powinna pozwolić sobie na formułowanie ostatecznych werdyktów bez szczegółowego zbadania przez niezależnych ekspertów kluczowych dowodów, przede wszystkim wraku samolotu i oryginalnych zapisów czarnych skrzynek. Wiadomo, że materiały te nie zostały przekazane stronie polskiej, a zatem i polskiej prokuraturze, nie było więc możliwości przeprowadzenia ich wnikliwej ekspertyzy. Teza prokuratury postawiona została bez niezbędnych podstaw dowodowych i z pominięciem uprawniających do tego procedur. Teza ta ogłoszona została natomiast tak, jakby wszystkie konieczne warunki zostały spełnione. W ten sposób nadużyto autorytetu jednej z najważniejszych instytucji w państwie, a miliony naszych rodaków wprowadzono w błąd. Taka próba przekonania opinii publicznej do wątpliwej jakości ustaleń drastycznie narusza zarówno zasady racjonalnego i sumiennego myślenia, jak i, niestety, podstawy państwa prawa.

Jako profesorowie i pracownicy naukowi wyższych uczelni Poznania oraz innych ośrodków akademickich Polski — zobowiązani z racji uprawianego zawodu do stosowania właściwych reguł metodologicznych, skrupulatnej analizy faktów empirycznych i odpowiednich metod ich analizy — mamy obowiązek reagować, kiedy organa powołane do przestrzegania ścisłych procedur badawczych i zasad logicznego wnioskowania nie wywiązują się ze swoich obowiązków, rezygnują z rzetelności śledztwa i uczestniczą w medialnej manipulacji. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania zarówno ich profesjonalizm, jak i determinację w dochodzeniu do prawdy. Wyrażamy sprzeciw wobec takiego postępowania i oczekujemy od niezależnej prokuratury respektowania wysokich standardów badawczych, kultury prawnej i nieuczestniczenia w doraźnych rozgrywkach politycznych.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak — UAM — Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor - UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz — KIK
 4. mgr Krystyna Andrzejewska UAM
 5. prof. dr hab. Marek Andrzejewski — USzczeciński
 6. dr Roman Andrzejewski
 7. dr Róża Antkowiak — UAM
 8. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM
 9. dr Adam Babula — UAM
 10. dr Lidia Banowska — UAM
 11. dr Arkadiusz Bednarczuk
 12. prof. dr hab. Czesław Błaszak — UAM
 13. prof. dr hab. Jacek Błażewicz — PP
 14. dr Paweł Binek — UP Kraków
 15. prof. dr hab. Krystyna Boczoń — UMed
 16. prof. dr hab. Władysław Boczoń — UAM
 17. dr Krzysztof Borowczyk - UAM
 18. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz — UAM
 19. dr hab. Mariusz Bryl — UAM
 20. mgr Krystyna Celichowska — lekarz
 21. doc. dr hab. Bogdan Celichowski — architekt
 22. dr Remigiusz Ciesielski — UAM
 23. prof. dr hab. Andrzej Cieśliński — UMed
 24. dr Ewa Ciosek — UAM
 25. dr Elżbieta Czarniewska — UAM
 26. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk — UAM
 27. prof. dr hab. Jacek Dabert — UAM
 28. dr Mirosława Dabert — UAM
 29. mgr Jan Dasiewicz — UAM
 30. dr Maria Dąbrowska-Bąk — UAM
 31. mgr inż. Maria Dolata — architekt
 32. inż. Józef Drausowski
 33. prof. dr hab. Leon Drobnik — UMed
 34. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz — UAM
 35. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz — UAM
 36. dr Tadeusz Dziuba — radny Miasta Poznania
 37. mgr Sylwiana Firin — Gramowska
 38. mgr Agata Fischbach
 39. dr Jerzy Fischbach
 40. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 41. mgr Bogdan Freytag
 42. dr hab. Jerzy Galina — PAN
 43. mgr Witold Gedymin — UE
 44. dr Grzegorz Gertig
 45. prof. dr hab. Henryk Gertig — UMed
 46. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz — UAM
 47. prof. dr hab. Witold Grzebisz — UP
 48. dr Jolanta Hajdasz — naucz. akad .
 49. prof. dr hab. Henryk Hudzik — UAM
 50. prof. dr hab. Jacek Jackowski — PP
 51. prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz — UAM
 52. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska — UAM
 53. prof. dr hab. Artur Jarmołowski — UAM
 54. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz — UAM
 55. dr Teresa Jerzak-Gierszewska — UAM
 56. mgr Jolanta Jasińska — nauczyciel
 57. prof. dr hab. Tomasz Jasiński — UAM
 58. mgr Andrzej Judek
 59. prof. dr hab. Stefan Jurga — UAM
 60. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki — radca prawny
 61. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 62. Zofia Karaszkiewicz — lekarz-neurolog
 63. dr Anna Kasprzyk — UAM
 64. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski — UAM
 65. mgr Iwona Klimaszewska — UAM
 66. prof. dr hab. Bożena Klimczak — UE Wrocław
 67. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski — AWF
 68. mgr Izabela Komar-Szulczyńska — UAM
 69. prof. dr hab. Aleksander Kośko — UAM
 70. prof. dr hab. Maciej Kozak — UAM
 71. prof. dr hab. Edmund Kozal — UP
 72. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski
 73. prof. dr hab. Henryka Kramarz — UP Kraków
 74. prof. dr hab. Marek Kraska — UAM
 75. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski — UWarszawski
 76. dr Henryk Krzyżanowski — UAM
 77. dr Dariusz Kucharski — Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 78. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 79. mgr Ewa Kuleczka - Drausowska
 80. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka — lekarz
 81. dr Katarzyna Kulińska — PAN
 82. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński — PAN
 83. dr Krystyna Laskowicz — naucz. akad.
 84. dr Przemysław Lehmann — PAN
 85. mgr Elżbieta Leszczyńska — UAM
 86. dr Maria Leśniewicz
 87. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski — UAM
 88. dr Jarosław Liberek — UAM
 89. mgr Jolanta Lisiak
 90. mgr Rafał Lisiak
 91. mgr Agata Ławniczak — dziennikarz
 92. dr Eryk Łon — UE
 93. mgr Małgorzata Łośko — UAM
 94. dr Piotr Łukasiak — PP
 95. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski — UAM
 96. prof. dr hab. Andrzej Malinowski — UAM
 97. prof. dr hab. Jerzy Marcinek — UP
 98. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak — UAM
 99. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz — PAN
 100. mgr Jan Martini — artysta muzyk
 101. mgr Barbara Materny — nauczyciel
 102. mgr Ryszard Materny
 103. mgr Maria Matysiak — UAM
 104. inż. Janusz Matysiak — przedsiębiorca
 105. dr Jerzy Michalik — UAM
 106. dr Bożena Mikołajczak — UAM
 107. prof. dr hab. Krzysztof Moliński — AMuz
 108. mgr Celina Monikowska-Martini — artysta muzyk
 109. prof. dr hab. Grzegorz Musiał — UAM
 110. prof. dr hab. Czesław Muśnicki — UP
 111. mgr Danuta Namysłowska
 112. prof. dr hab. Andrzej Nowak — UJ Kraków
 113. mgr Wilhelmina Nowak
 114. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka — UAM
 115. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn — UAM
 116. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn — UAM
 117. Włodzimiera Pajewska — UAM
 118. inż. Ryszard Paprzycki
 119. prof. dr hab. Jan Paradysz — UE
 120. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski — UP
 121. dr Andrzej Pawuła — UAM
 122. prof. dr hab. Krystyna Pecold — UMed
 123. dr Ryszard Piasek — reżyser
 124. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski — Fundacja Rogalin
 125. prof. dr hab. Barbara Piłacińska — UAM
 126. dr Ryszard Piotrowicz — UAM
 127. dr hab. Jan Prostko-Prostyński — UAM
 128. mgr Maria Przybylska — UAM
 129. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski — UAM
 130. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki — UAM
 131. dr Jacek Radomski — UAM
 132. dr Wiesław Ratajczak — UAM
 133. prof. dr hab. Lucyna Rempulska
 134. prof. dr hab. Tadeusz Rorat — PAN
 135. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński — UAM
 136. dr Lech Różański
 137. mgr Wanda Różycka-Zborowska — reżyser
 138. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski — PAN
 139. prof. dr hab. Jan Sadowski — UAM
 140. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski — UMed
 141. mgr Halina Aurelia Siwa — dziennikarz
 142. prof. dr hab. Jan Skuratowicz — UAM
 143. dr Andrzej Jan Skrzypczak — PP
 144. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz — UMed
 145. mgr Janusz Smólski
 146. mgr Maria Sobańska-Liberek — UAM
 147. prof. dr hab. Marek Sozański — PP
 148. mgr Zygmunt Sporny
 149. dr Teresa Stanek
 150. prof. dr hab. Anna Stankowska — UAM
 151. prof. dr hab. Wojciech Stankowski — UAM
 152. mgr Piotr Stawicki — radca prawny
 153. mgr Gabriela Stępczak
 154. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak — UAM
 155. prof. dr hab. Wojciech Suchocki — UAM
 156. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak — UAM
 157. prof. dr hab. Zofia Szczotka — UP
 158. prof. dr hab. Andrzej Szpulak — UAM
 159. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger — U Łódź
 160. mgr Maciej Szulc — przedsiębiorca
 161. prof. dr hab. Roman Szulc — UMed
 162. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak — lekarz
 163. dr Hanna Szweycer
 164. prof. dr hab. Michał Szweycer
 165. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska — UAM
 166. dr Urszula Szybiak-Stróżycka — UAM
 167. prof. dr hab. Henryk Szydłowski — UAM
 168. mgr Stanisław Szymański — przedsiębiorca
 169. prof. dr hab. Wojciech Święcicki — PAN
 170. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski — UE
 171. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM
 172. mgr Grzegorz Tomczak — reżyser
 173. prof. dr hab. Lech Torliński — UMed
 174. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich — UAM
 175. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł — UMed
 176. dr Marek Wedemann - UAM
 177. dr Maria Wejchan-Judek — PP
 178. prof. dr hab. Józef Wieczorek — Niezależne Forum Akademickie
 179. dr Jerzy Wierzchowiecki — Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 180. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki — UMed
 181. dr Maria Wołuń-Cholewa — UMed
 182. prof. dr hab. Barbara Wysocka — PAN
 183. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski — UAM
 184. mgr Maria Zawadzka — nauczyciel
 185. prof. dr hab. Stefan Zawadzki — UAM
 186. mgr Tomasz Zdziebkowski — przedsiębiorca
 187. dr Franciszek Zerbe — lekarz
 188. mgr Małgorzata Zielonacka — adwokat
 189. dr Andrzej Zielonacki — adwokat
 190. dr Tadeusz Zysk — przedsiębiorca
 191. Jerzy Żarnowski — em. HCP
 192. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski — UAM
 193. dr Jakub Żmidziński — PP

www.ako.org.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zamach prokuratura Lech Kaczyński śledztwo dowody katastrofa lotnicza katastrofa smoleńska TU 154 Andrzej Seremet
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W