Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Piotr Małoszewski

NIERÓWNA MNIEJSZOŚĆPolska grupa etniczna w Niemczech jest gorzej traktowana niż mniejszość niemiecka w Polsce.

W styczniu br. na specjalnie zwołanym posiedzeniu sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, poszerzonym o przedstawicieli Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech, delegacja poselska przedstawiła podsumowanie rezultatów listopadowej wizyty w Niemczech. Posłowie jednoznacznie wskazali na olbrzymią asymetrię w realizacji tych punktów traktatu, które dotyczą traktowania spraw mniejszości narodowych. W jednomyślnie przyjętej deklaracji Komisja zwróciła się do rządu RP o podjęcie niezbędnych kroków dla wyeliminowania istniejącej dysproporcji.

Późną jesienią zeszłego roku przebywała w Niemczech delegacja posłów RP z Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Celem tej wizyty było zapoznanie się ze stopniem realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r. w sprawach dotyczących polskiej grupy etnicznej w Niemczech.

W Monachium posłowie spotkali się m.in. z przedstawicielami rządu bawarskiego oraz Polonii. Posłowie zdecydowanie poparli starania Katolickich Stowarzyszeń ds. Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego o uzyskanie finansowego wsparcia dla prowadzenia nauczania w przyparafialnych szkołach przedmiotów ojczystych. Postulaty te były dwa miesiące wcześniej przedstawione pisemnie władzom bawarskim przez przedstawicieli polonijnych środowisk katolickich i były wynikiem rozmów prowadzonych pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Bawarii i Badenii--Wirtembergii z przedstawicielami Kultusministerium.

Zgodnie z postanowieniami polsko--niemieckiego traktatu z czerwca 1991 r. obie umawiające się strony, tj. Polska i Niemcy, ustaliły m.in., że będą na swoich terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturową, językową i religijną oraz tworzyły warunki do wspierania tej tożsamości (Art. 21/1). Należy podkreślić, że w Niemczech wszelkie starania o uzyskanie pomocy finansowej od władz federalnych dla przyparafialnego szkolnictwa przedmiotów ojczystych prowadzonego w ramach struktur „Chrześcijańskiego Centrum w Niemczech” były zawsze rozpatrywane negatywnie. Władze federalne uzasadniały, że sprawy szkolnictwa są w kompetencjach władz krajów związkowych i to one powinny wyasygnować fundusze.

Wydawało się, że listopadowa wizyta posłów w Monachium przyczyni się do realizacji postulatów przedstawionych przez katolickie środowiska polonijne. Niestety, przedstawiciele Katolickich Stowarzyszeń oraz Konsulatu Generalnego RP usłyszeli z ust przedstawiciela rządu bawarskiego ds. współpracy z Polską, że nie widzi on możliwości prawnych dla wspierania nauczania języka polskiego w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy szkołach przyparafialnych w Bawarii. Rząd federalny wspiera mniejszość niemiecką w Polsce kwotą około 25 milionów DM, a w związku z tym to rząd polski, a nie rząd niemiecki, powinien wspierać polonijne szkolnictwo.

Wydaje się, że poza Polską Misją Katolicką w Niemczech, jedyną instytucją, która będzie wspierała polskie szkolnictwo na tutejszym terenie, pozostanie stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Piotr Małoszewski
Monachium


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Niemcy polonia szkolnictwo Bawaria język polski finansowanie mniejszość dofinansowanie Wspólnota Polska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W