Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Janina Lankau

DIVES IN MISERICORDIA - BOGATY W MIŁOSIERDZIE„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi
jak Miłosierdzie Boże- owa miłość
łaskawa, wspólczująca, wynosząca człowieka
ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga”
Jan Paweł II

Oddając hołd i cześć Świętemu Janowi Pawłowi II, często nasze myśli kierują się do Krakowa - Łagiewnik, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bo z tego miejsca wzniosło się „wołanie” - modlitwa - o Miłosierdzie Boga. Ta modlitwa ściśle związana z postacią Siostry Faustyny, Apostołki Miłosierdzia, której Bóg powierzył misję przypomnienia światu o Miłosierdziu Boga względem człowieka, została niezapomniana. Niezapomniane pozostały słowa Siostry Faustyny: „Czuję wyraźnie, że moja misja nie kończy się że zaczyna…”.

Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła, aby nieść światu radosną wieść, że „miłosierdzie jest źródłem nadziei”, dlatego już w 1965 roku otworzył proces beatyfikacyjny Siostry Faustyny Kowalskiej, autorki Dziennika i Orędzia Miłosierdzia.

Kardynał Karol Wojtyła obrany 16.10.1978 roku Namiestnikiem Chrystusa na ziemi, zabrał ze sobą z Polski na Stolicę Piotrową „wołanie” - tę modlitwę z Łagiewnik, bo była ona także i jego codzienną modlitwą, którą przekazali jemu rodzice, Emilia i Karol Wojtyła.

Jan Paweł II postanowił szerzyć duchowość Miłosierdzia Bożego, w której świat może znaleźć ratunek i światło nadziei, bo miłość Boga do człowieka jest bezgraniczna, naznaczona wielką prawdą przez Jezusa Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga - Zbawiciela ludzkości.

Dives in misericordia - druga encyklika Jana Pawła II, którą napisał i wydał w Rzymie u Św. Piotra, dnia 30 listopada 1980 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, jest poświęcona Kościołowi, bo naczelnym obowiązkiem Kościoła ma być zrozumienie wielorakiego zła, jakie stale ciąży nad ludzkością i pokonanie tego zła. Papież Jan Paweł II oświadczał, że moralność chrześcijańska głosi takie postępowanie.

Jan Paweł II nawoływał Kościół, który jest spadkobiercą zbawienia dla świata, aby pouczał wiernych do większej doskonałości w czynieniu miłosierdzia, aby zawsze spieszyli z pomocą potrzebującym bliźnim, bo w ten sposób nie tylko wydobywają dobro spod wszelkiego zła - ale i też spotykają się duchowo z Miłosiernym Bogiem. Takie duchowe spotkanie daje człowiekowi zrozumienie całej misji Jezusa Chrystusa, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, jak i też niesie ufność, że Miłosierdzie Boże jest „źródłem nadziei”.

Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2, 4) - miłość miłosierną - polecił Janowi Pawłowi II ustanowienie w całym Kościele Święta Bożego Miłosierdzia, przekazanie Orędzia Miłosierdzia na trzecie tysiąclecie wiary i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu.

Papież Karol Wojtyła - dokonał tego zaszczytnego posłannictwa przybyciem 17 sierpnia 2002 r. do łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dedykowanego św. Faustynie, kanonizowanej 30 kwietnia w 2000 roku. Emocjonalna homilia Jana Pawła II dotyczyła kultu Jezusa Miłosiernego, w którym człowiek może znaleźć ratunek - „źródło nadziei”.

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 15, 12).

Apostoł Miłosierdzia, Papież Polak - wzywał do trwania na modlitwie, bo nie można zapomnieć o niej, bo jest wołaniem o miłosierdzie Boga, które otrzymujemy od Boga darmo. Darmo otrzymujemy miłosierdzie - miłość miłosierną - dlatego darmo powinniśmy dawać tę miłość potrzebującemu bliźniemu swemu. Pamiętajmy, że zbawienie nas jest aktem Miłosierdzia Bożego.

* * *

Do napisania powyższego artykułu natchnęła mnie obecna niepokojąca sytuacja - jaka zaistniała na świecie.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wrażliwość Jan Paweł II bliźni miłość bliźniego miłosierdzie Boże Faustyna Kowalska Łagiewniki wyobraźnia miłosierdzia dives in misericordia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W