Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Maria Campatelli

Chrzest

ISBN: 978-83-7580-019-7
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Wybrane fragmenty
Przedmowa
Sakrament chrztu, czyn kościelny
Katechumenat
Namaszczenie przedchrzcielne
Krzyżmo i rozkwit mocy chrzcielnych
Chrzest dzieci
Przybranie za synów
Ukryci z Chrystusem w BoguPrzedmowa

Czasami można odnieść wrażenie, że powszechne jest przekonanie o nieważności sakramentu chrztu, że można rozpocząć nowe życie, pomijając sakrament chrztu. Jakby sposób myślenia, odczuwania, a także pragnienia i cel działań nowego człowieka były osiągalne po prostu poprzez przyjmowanie określonych propozycji kulturowych i wskazań etycznych. Rodzi się zatem pytanie: dlaczego konieczny jest sakrament chrztu, dlaczego mamy wierzyć w Chrystusa albo — bardziej radykalnie — jaki jest sens dzieła Chrystusa dla współczesnego człowieka?

Niniejsza książka, w sposób świeży i przekonujący, pozwala odkryć radykalną nowość chrztu w odniesieniu do życia samego w sobie, czyli do jakości życia nowego, darowanego w sakramencie chrztu.

Maria Campatelli proponuje niecodzienny sposób poznania tego sakramentu. Postrzega chrzest jako znajdujący się w obszarze tajemnicy, a jednocześnie jako ważne wydarzenie historii Kościoła i poszczególnych jego członków. To jedna z głównych zalet tej książki, która czyni ją fascynującą. Najczęściej teksty tego rodzaju proponują nam poznanie specjalistyczne, jednotorowe: dogmatyczne, historyczne, liturgiczne, duszpasterskie itp. Ta książka pozwala nam spojrzeć z zupełnie innej perspektywy — powiedziałbym — fenomenalnie duchowej: rozpoczynając od obrzędu, odkrywamy znaczenie chrztu w bezpośrednim odniesieniu do nowości życia, którą ten sakrament nam daje, prezentowanej w sposób, który inspiruje czytelnika, pozwala mu karmić się duchowo, wzbogacając pamiątkę własnego chrztu i pojmując, jakie piętno odciska on także w życiu Kościoła, w jego środowisku oraz kulturze.

Dzięki takiemu poznaniu tekst daje określoną moc, dlatego że stanowi silny bodziec dla mądrości Kościoła, dla jego pamięci, korzystając jednocześnie z cennych skarbów jego tradycji. Także z tego punktu widzenia mowa o stronach zupełnie niecodziennych — od chwili gdy bierze się pod uwagę różne tradycje, cel, do którego się dąży, jest zwykle poznaniem komparatywnym lub historyczno-krytycznym. W tej książce poznanie innych Kościołów apostolskich i ich dziedzictwa liturgicznego jest poznaniem duchowym, dlatego przez cały czas odczuwa się obecność nowego życia, a prezentowane obrządki — chociaż mają korzenie starożytne — w tekście prezentowane są niezwykle interesująco, ponieważ są nadal żywe. To przykład ekumenizmu najbardziej prawdziwego i przekonującego, kiedy przedstawiciele innych Kościołów widzą, że ich obrządki postrzega się z punktu widzenia duchowego, jako pokarm dla żyjących dziś ludzi.

To w sposób organiczny łączy się z innym rodzajem poszukiwania duchowego: jeśli chrzest zaszczepia nas w Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym, to przenosi nas do ósmego dnia, gdzie panuje harmonia, zbieżność, jednoczesność i organiczne spotkanie wszystkiego w Chrystusie. W metodzie duchowej oznacza to poszukiwanie w historii siedmiu dni objawień i antycypowania dnia ósmego. Wewnątrz kultury głęboko ludzkiej, czyli naznaczonej wymiarem przestrzeni i czasu owych siedmiu dni, teolog — ze swoim poznaniem duchowym — ukazuje scenariusz, który składa się na ciało Chrystusa przemierzające różne miejsca i epoki, Kościoły i kultury.

W ten sposób objawia się dynamika pomiędzy „już” a „jeszcze nie”, pomiędzy historią Kościoła w świecie i oczekiwaną niebieską Jerozolimą. Dwa poziomy liturgii, Chrystusa u Ojca w niebie i w historii Kościoła, reprezentują w ten sposób tę kreatywną dynamikę, która łączy inkulturację i objawienie w zapraszający proces przemienienia.

Dzięki takiej charakterystyce smakować tę książkę będą ci, którzy chcą doświadczać owoców chrztu przez całe życie i pragną przyjmować nauczanie katolickie. Ważna może być także dla tych, którzy pragną wiedzieć, dlaczego chrześcijanie, w czasach kiedy chrzest był w centrum życia chrześcijańskiego, byli tak kreatywni i pełni życia, dlaczego od chwili gdy pojmowali znaczenie strumienia, który się w nich pojawiał — doświadczali jedności życia z Bogiem.

Niniejszą publikację docenią także ci, którzy odczują, że życia chrześcijańskiego nie można sprowadzić do zasad moralnych, ideologii czy prezentacji wartości, którzy zrozumieją, że jest ono historią życia, czyli miłością bosko-ludzką. Przede wszystkim polecam ją tym, którzy zwykle nie biorą do ręki książek o treści teologicznej, ponieważ uważają, że są nieprzydatne, pisane tylko dla wtajemniczonych, ale mimo to szukają czegoś, co pomoże im myśleć teologicznie.

o. Marko Ivan Rupnik

 

dalej >>

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Kościół tajemnica wierzący sakrament chrztu chrzes sakramenty inicjacji chrześcijańskiej

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W