Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Roland E. Murphy, O. Carm.

Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy i inne pisma

Tytuł oryginału: Responses to 101 questions on the Psalms and other writings
Published by Paulist Press, New York/Mahwah
© The Society of Mount Carmel (Carmelite Fathers), 1994
ISBN: 83-7318-189-X

Transliteracja hebrajskich terminów jest uproszczona, aby ułatwić czytelnikowi ich wymowę. Teksty biblijne polskiego tłumaczenia pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000, wyd. V). W przypadkach kiedy skorzystano z innego tłumaczenia zostało to zaznaczone.

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003
PYTANIE 2. Czym różnią się między sobą Biblia Żydów i Biblia chrześcijan?

Oprócz tego, że Biblia chrześcijan posiada Nowy Testament, istnieją inne poważne różnice, jak chociażby umieszczenie Księgi Daniela po Księdze Ezechiela (stąd czterech większych proroków) w Biblii chrześcijan. Ale znacząca różnica istnieje pomiędzy Biblią katolicką i protestancką. Biblia protestantów jest taka sama jak Biblia Hebrajska. Biblia Katolicka tymczasem zawiera o siedem ksiąg więcej, a ponadto kilka małych fragmentów (np. Modlitwa Azariasza i Pieśń trzech młodzieńców w Księdze Daniela 3). Katolickie dodatki są znane jako księgi deuterokanoniczne (ich status kanoniczny był przez wieki przedmiotem wątpliwości) albo „apokryfy” *. Są one obecnie zwykle tłumaczone, znajdują się często w Bibliach publikowanych pod auspicjami protestantów (np. tłumaczenie NRSV) i są nazywane apokryfami [przez protestantów *]. Tradycja kościołów prawosławnych podlegała zmianom, a za autorytatywne uznała nawet więcej pism, takich chociażby jak Pierwszą i Drugą Księgę Ezdrasza (w NRSV są opublikowane z apokryfami).

Szczęśliwie jednak numeracja rozdziałów i wersetów (efekt długiego procesu trwającego od XIII do XVI wieku) w księgach Starego Testamentu jest z reguły zgodna we wszystkich tradycjach. Istnieje kilka mniejszych różnic pomiędzy Biblią Hebrajską a Biblią chrześcijan, ale opierają się one na podziale rozdziałów oraz wersetów i są ponadto wyszczególnione w tłumaczeniach. Stąd w wielu angielskich tłumaczeniach Księga Malachiasza ma cztery rozdziały (fragment 4, 1-6 odpowiada w Biblii Hebrajskiej 3, 18-24). Może najbardziej mylące różnice dotyczą numeracji wersetów w Księdze Psalmów. Będące w użyciu amerykańskie tłumaczenie katolickie (NAB) stosuje hebrajską numerację, która obejmuje również wskazówki wstępne oraz tytuły. Tymczasem używane zwykle tłumaczenie angielskie nawiązuje do tradycji brytyjskiej, które nie obejmuje ich swoją numeracją. Dlatego czytelnik może często być postawiony wobec różnych liczb (np. Ps 51, 1 w NRSV to 51, 3 w Biblii Hebrajskiej i w katolickim tłumaczeniu NAB, ponieważ one doliczają dwa wersety obejmujące wskazówki wstępne).

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Stary Testament Księga Daniela nauki biblijne Księga Psalmów Księga Ezechiela księgi Starego Testamentu Stare Przymierze księgi deuterokoanoniczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W