Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Krzysztof Bardski

W Kręgu Symboli Biblijnych

ISBN: 978-83-61533-66-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Obficie zastawiony stół Mądrości
Studnia wody żywej
Ogień i światło
Słowo Boże jako droga
Koryto rzekiOgień i światło

Pismo Święte zawiera w sobie ogień i światło. Orygenes wielokrotnie robi do tego aluzję15. Jako przykład możemy przytoczyć perykopę o uczniach idących do Emaus. Po oddaleniu się Pana, który w długiej rozmowie wyjaśniał im Torę i Proroków, mówią: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32). Jezus Chrystus mówił im o tym, co w Prawie
i w księgach profetycznych odnosiło się do Niego, a więc odczytywał Pismo Święte w kluczu Nowego Testamentu, zwłaszcza Swojej śmierci i zmartwychwstania. Właśnie ten komentarz do Pisma sprawił, że zapłonęło serce apostołów. Pismo Święte zawiera moc ognia, moc oświetlenia ludzkiego serca. Bóg poprzez tekst Pisma Świętego zapala nasze serca.

Z ogniem wiąże się ściśle tajemnica światła. Pismo Święte, jak mówi psalm, „jest światłem na naszej ścieżce” (Ps 119,105), jest lampą, która pozwala widzieć drogę. Każdy z nas doświadczył w swoim życiu sytuacji ciemności, zarówno w dosłownym, jak i przenośnym tego słowa znaczeniu. Czy to idąc przez ciemny las, czy też gdy wskutek awarii zgaśnie światło elektryczne i trzeba po omacku szukać świeczki. Dzięki światłu nie tylko jesteśmy w stanie widzieć, gdzie mamy postawić stopę, ale i rozeznać kierunek naszego wędrowania. Co więcej, możemy zobaczyć niebezpieczeństwa, które mogą nam zagrażać oraz jesteśmy w stanie porządkować rzeczywistość, która nas otacza, widzieć wszystko we właściwych proporcjach i relacjach. To właśnie czyni w naszym życiu światło Pisma Świętego.

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Pismo Święte Stary Testament Nowy Testament Symbole Obficie zastawiony stół Mądrości Studnia wody żywej Ogień i światło Słowo Boże jako droga Koryto rzeki

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W