Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Krzysztof Bardski

W Kręgu Symboli Biblijnych

ISBN: 978-83-61533-66-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Obficie zastawiony stół Mądrości
Studnia wody żywej
Ogień i światło
Słowo Boże jako droga
Koryto rzekiKoryto rzeki

Psalm 1 porównuje człowieka prawego — „męża błogosławionego”do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które przynosi owoc we właściwym czasie. Jednym tchem Psalmista wyjaśnia, iż człowiek taki „ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1,2). Prawem Pańskim jest Tora, a więc ta część Biblii, która dla tradycji hebrajskiej stanowi jej sedno. Rozważać Słowo Boże, to czerpać wodę z potężnego strumienia życiodajnej wody. Co więcej — zamieszkiwać w jego sąsiedztwie, być zakorzeniony w Jego Słowie.

W Komentarzu do Psalmów, który przypisuje się Hieronimowi, choć pochodzi przypuszczalnie od Orygenesa, pojawia się porównanie Pisma Świętego do koryta rzeki. Łaska Ducha Świętego jest wodą, która płynie w jej wnętrzu. Samo koryto rzeki, sam tekst biblijny, jeszcze nie gwarantuje zbawienia, ponieważ można go czytać tylko jako dzieło literackie. Natomiast dopiero wtedy, kiedy otworzymy się na łaskę Ducha Świętego, wówczas przez Pismo Święte spłynie na nas strumień życia.

Kim jest ów „błogosławiony” mąż, którego Psalm porównuje do „drzewa nad płynącą wodą”? Według tradycji Ojców, jest nim w pierwszym rzędzie Jezus Chrystus. Ale przecież każdy z nas jest na Jego wzór zaproszony do tego, aby stać się takim drzewem, które czerpie z obficie spływającej łaski Ducha Świętego.

Oddajmy głos autorowi komentarza:

Z tronu Bożego wypływa jedna rzeka, to znaczy łaska Ducha Świętego; a ta łaska Ducha Świętego znajduje się w Pismach świętych, czyli w owej rzece Pism. Rzeka ta jednak ma dwa brzegi — Stary i Nowy Testament, i na obu brzegach posadzone jest drzewo — Chrystus. To drzewo w ciągu roku, to znaczy
w kolejnych miesiącach, wydawało dwanaście owoców. Nie możemy bowiem zrywać owoców z tego drzewa inaczej, jak tylko za pośrednictwem apostołów. Jeśli więc ktoś zbliży się do drzewa przy pomocy apostołów, musi otrzymać owoc, musi ze świętych Pism zebrać owoc, to znaczy sens boski tkwiący
w dosłownym znaczeniu tekstu.

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Pismo Święte Stary Testament Nowy Testament Symbole Obficie zastawiony stół Mądrości Studnia wody żywej Ogień i światło Słowo Boże jako droga Koryto rzeki

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W