Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. prof. Tomasz Jelonek

biblista

Recenzja - Odpowiedzi na 101 pytań o Torę

Tora oznacza po hebrajsku Prawo, tą nazwą określono podstawową dla religii Izraela Księgę, której autorstwo przypisywano Mojżeszowi. Ze względu na objętość zwoju, który miał zawierać tę całość, podzielono ją na pięć mniej więcej równych części i tak powstała księga pięciu futerałów, które mieściły poszczególne części i zostały nazwane z języka greckiego Pentateuchem, czemu odpowiada polska nazwa Pięcioksiąg. Ze względu na wspomniane już autorstwo Mojżesza najczęściej mówi się o Pięcioksięgu Mojżesza, chociaż zdajemy sobie sprawę, że Mojżesz nie jest autorem całości, powstającej przez okres około tysiąca lat.

Chrześcijaństwo przyjęło Pięcioksiąg do swego kanonu Pisma Świętego i zawsze doceniało wagę objawienia w tej Księdze zawartego. Rozumienie tej Księgi oczywiście wymaga dużego przygotowania, stąd rodzą się w wielu okolicznościach liczne pytania na jej temat. Roland E. Murphy, amerykański karmelita i biblista, w swojej praktyce spotykał się wielokrotnie z takimi problemami po swoich wykładach i odczytach. Te pytania i udzielane na nie odpowiedzi zostały odpowiednio przeredagowane i stały się treścią bardzo pożytecznej książki, która nie daje wprawdzie pełnej wiedzy o Pięcioksięgu, ale tę wiedzę w dużym stopniu przybliża, zwłaszcza w tych punktach, które dla rozumienia Biblii są newralgiczne.

Odpowiedzi kierowane są do odbiorcy chrześcijańskiego, bowiem żydowskie i chrześcijańskie rozumienie Biblii, nawet w tych jej częściach, które przez obie religie są przyjmowane, diametralnie się od siebie różnią, przede wszystkim dlatego, że chrześcijaństwo odczytuje Stary Testament w świetle Nowego, który dopełnia Boże objawienie i z punktu widzenia tej pełni patrzy na Stary Testament jako na etap przygotowawczy, prowadzący ku, a nie zamknięty sam w sobie, jak to ma miejsce w interpretacji judaistycznej. Dla zaznajomienia się z myślą judaistyczną istnieją różne przewodniki i do nich Autor odsyła zainteresowanych tą tematyką.

Pytają zatem chrześcijanie, a mogą pytać także inni, ale odpowiedzi są zgodne z chrześcijańskim rozumienie Biblii w ogólności, a Pięcioksięgu w szczególności.

Pytania i odpowiedzi zgrupowano w siedmiu działach. Pięć z nich w zupełnie logiczny sposób odnosi się do poszczególnych ksiąg Pięcioksięgu: Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa. Te działy poprzedzone zostały Wprowadzeniem, w którym poruszono pięć zagadnień, odnoszących się do całości zestawu, na końcu zaś zebrano pytania i odpowiedzi związane ze stosunkiem Tory i Nowego Testamentu.

Pełny zestaw pytań i odpowiedzi pozwala na całościowe omówienie najgłówniejszych zagadnień odnoszących się do Pięcioksięgu. Poznajemy jego genezę, treść i znaczenie, wyjaśniają się liczne wątpliwości, jakie nagromadziły się wokół tych ważnych, a często kontestowanych ksiąg, zawierających Boże objawienie. Ich religijna treść wyrażona jest ludzkim językiem, nawiązującym do mentalności ludzi Bliskiego Wschodu starożytności. Kiedy te wypowiedzi zostały odczytywane zgodnie z poglądami epoki nowożytnej, a zwłaszcza w języku przyrodoznawstwa, rodziły się bardzo poważne zarzuty i doprowadziło to do zakwestionowania nauki Pięcioksięgu zwłaszcza w dziedzinie stworzenia świata i pochodzenia człowieka oraz w związku ze znakami towarzyszącymi wyjściu Izraelitów z Egiptu i ich wędrówce przez pustynię.

Tego rodzaju trudności pojawiło się o wiele więcej. Jasne i zrozumiałe dla każdego odpowiedzi zawarte w tej książce pozwalają nam na odnalezienie prawdy i właściwe zrozumienie orędzia religijnego, jakie Pięcioksiąg w sobie zawiera nie tylko w swoich kontrowersyjnych miejscach, ale w całości. Niewielka książka pozwala na zdobycie ważnej i kompetentnie przekazanej wiedzy biblijnej.


Roland E. Murphy OC

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O TORĘ

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: prawo Tora Pięcioksiąg Roland E. Murphy OC Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W