Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Artur Stopka

Dzień Apostoła JednościAż trudno uwierzyć, że dopiero trzeci raz. Dzień Papieski, zainicjowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zdumiewająco szybko stał się jednym z najważniejszych wydarzeń medialnych w Polsce. A sądząc z nazwisk osób, które przybywają z zagranicy, aby wziąć w nim udział, jest to wydarzenie liczące się również na świecie.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: „Jan Paweł II - Apostoł Jedności”. Organizatorzy zaplanowali obchody w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym oraz w wymiarze konkretnej solidarności.

Wymiar duchowy wyraża się w duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwie w jego intencji. Planowanych jest wiele uroczystości liturgicznych, spotkań i czuwań modlitewnych. Organizatorzy Dnia Papieskiego przykładają ogromną wagę do jego wymiaru intelektualnego. Chodzi o przybliżenie jak największej liczbie wiernych treści nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i wiedzy o jego pontyfikacie, widzianych pod specyficznym kątem tegorocznego hasła Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - Apostoł Jedności”. Jednym ze sposobów realizowania tego wymiaru jest szeroka debata w środkach społecznego przekazu. Impulsu do takiej debaty dostarczy refleksja znawców przedmiotu, którą podzielą się w publikacjach i w trakcie seminariów i sesji naukowych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w Warszawie, w Auli Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowano międzynarodową sesję naukową, przygotowaną przez Instytut Jana Pawła II KUL, Instytut Tertio Millennio oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wśród jej uczestników znaleźli się m.in.: abp Józef Życiński, o. Maciej Zięba OP - dyrektor Instytutu Tertio Millennio, prof. Jerzy Kłoczowski - dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a autorem głównego referatu zatytułowanego „Jan Paweł II - Apostoł Jedności dla całego świata”, jest kard. Giovanni Battista Re - prefekt Kongregacji Biskupów. W drugiej części sesji zaplanowano dyskusję panelową na temat „Kultura nośnikiem jedności”.

Liczne seminaria o charakterze naukowym przewidziano również w innych ośrodkach na terenie całej Polski.

Ponad stu artystów, między innymi Anna Maria Jopek, Mieczysław Szcześniak, Natalia Kukulska, Grzegorz Turnau, „Arka Noego” oraz siostry Steczkowskie i bracia Pospieszalscy zadeklarowało udział w wielkim koncercie galowym, transmitowanym przez telewizję. To wymiar artystyczny Dnia Papieskiego. Nie ogranicza się on do jednego koncertu. Niemal w każdym mieście w naszym kraju w ramach obchodów papieskich przygotowano spektakle i koncerty.

Na czym polega wymiar „konkretnej solidarności”? Jest to zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Podobnie jak w poprzednich latach Fundacja zwraca się do wszystkich Polaków o wsparcie szczególnego „żywego pomnika”, jakim jest program stypendialny dla ubogiej młodzieży. W zeszłym roku podczas Dnia Papieskiego zebrano 4 miliony złotych.

Z Dniem Papieskim są związane nagrody TOTUS, nazywane „katolickim Noblem”. W tym roku jest ona przyznawana w czterech kategoriach. Nominacje przyznano:

- w kategorii „promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” s. Małgorzacie Chmielewskiej, Piotrowi Pawłowskiemu, Marii i Teresie Sawickim, Jakubowi Wygnańskiemu, s. Weronice Mościckiej.

- w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” ks. Andrzejowi Surowcowi, o. Andrzejowi Bujnowskiemu OP, Adamowi Bujakowi, Gustawowi Zemle, Danucie Michałowskiej,

- w kategorii medialnej dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach portalowi internetowemu „Mateusz”, pismu „Integracja”, Ruchowi Lednickiemu, Teatrowi Polskiego Radia, Zespołowi twórców filmu „Edi”.

- w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” Fundacji Jana Pawła II, ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Specjalnie na obchody tegorocznego Dnia Papieskiego powstał utwór „Pięć Przypowieści”, dedykowany Ojcu Świętemu, który wskazuje na jego nauczanie jako konsekwentne wołanie o nawrócenie. Kompozycja Jana i Marcina Pospieszalskich łączy elementy klasyczne z muzyką współczesną. Przygotowano specjalny teledysk.

Tegoroczny Dzień Papieski jest wyjątkowy ze względu na 25. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Dlatego jego obchodom towarzyszyć będzie akcja SMS pt. „Życzenia dla Ojca Świętego - Stypendia dla młodych”, która trwać będzie w dniach 4-19 października. Życzenia przesyłać należy pod numer: 7250 (koszt SMS-a: 2 zł + VAT). Pieniądze z akcji trafią do wiejskiej i małomiasteczkowej, utalentowanej młodzieży. Konkurs na najciekawsze życzenia rozwiązany zostanie 18 października. Piątka zwycięzców pojedzie do Watykanu. Wszystkie życzenia zostaną wydane w formie pamiątkowego rulonu, a delegacja Fundacji i Partnerów akcji wraz z autorami najpiękniejszych życzeń przekaże go Ojcu Świętemu. Gwarancją pomyślnie wysłanego SMS-a będzie wiadomość zwrotna, potwierdzająca jego odbiór. Operatorzy telefonii komórkowej i integrator deklarują zrzeczenie się dochodów z akcji.

W „Słowie przed 25. rocznicą pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II”, odczytanym w kościołach całej Polski 5 października br., Biskupi polscy napisali m.in.: „Budowanie Bożej jedności, której Ojciec Święty jest sługą i apostołem, wiąże się z wymogiem szczególnej troski o ubogich. Jan Paweł II zawsze pamięta o tych najsłabszych i najmniejszych, i niejednokrotnie stawał się głosem tych, którzy nie mają głosu... Wielkie, społeczne perspektywy papieskiego posługiwania jedności nie tylko nie przysłaniają, ale wręcz uwypuklają fakt, że Jan Paweł II trafia wprost, bezpośrednio do ludzkich serc. Niejeden z nas, stojąc w wielotysięcznym tłumie, miał niekiedy wrażenie, że Papież mówi jakby do niego osobiście. Słowa Ojca Świętego jednały nas w przedziwny sposób z naszym osobistym losem. Ta lecząca moc papieskiego przepowiadania płynie z jego zjednoczenia z Chrystusem i z głębokiej wiary”.

Organizatorzy tegorocznego Dnia Papieskiego wyrażali zaskoczenie różnorodnością inicjatyw podejmowanych z jego okazji w najróżniejszych zakątkach Polski. Z pewnością jest to dzień radosny. Ale także jest to dzień wypełniony modlitwą, refleksją i dzień otwartości serc. W ten sposób owocuje papieskie apostolstwo jedności.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież Jan Paweł II jubileusz Solidarność Dzień Papieski 25 lat apostoł jedności Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W