Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Papież Jan Paweł II jako szafarz sakramentów świętych"Sakramenty pozwalają nam żyć Ewangelią — powiedział Jan Paweł II do młodzieży w Turynie — czyli przenoszą w nasze życie i niejako wprowadzają w naszą egzystencję postać, życie, tajemnicę, słowa i fakty z życia Jezusa. Jezus przybliża się, wkracza do naszej egzystencji poprzez konkretne i widzialne, sakramentalne znaki. Za pośrednictwem tych znaków Jezus wzywa nas, pozwala nam uczestniczyć w swojej misji i w tajemnicach swojego życia» (homilia, 2 października 1988 r.).

Tematyce sakramentalnej Ojciec Święty poświęcił wiele swoich przemówień, homilii i rozważań. Siedem sakramentów Kościoła, dzięki którym rozwija się i kształtuje życie Ludu Bożego, Papież rozważa w wymiarze teologicznym, pastoralnym i egzystencjalnym, a także sam ich od czasu do czasu udziela, aby podkreślić, że kapłan jest szafarzem sakramentów.

Poniżej zamieszczamy dane ogłoszone przez Prefekturę Domu Papieskiego, dotyczące sprawowania sakramentów świętych przez Jana Pawła II w czasie 25 lat jego posługi Piotrowej (uwzględniają one datę, miejsce i liczbę osób, które przyjęły dany sakrament z rąk Ojca Świętego).


Chrzest św.

DataMiejsceLiczba
14.04.1979 Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)11
02.02.1980Kaplica Paolińska6
05.04.1980Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)24
27.04.1980Prywatna kaplica papieska1
08.05.1980Ghana10
11.01.1981Kaplica Paolińska9
26.02.1981Japonia77
18.04.1981Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)20
10.01.1982Kaplica Paolińska13
13.02.1982Nigeria31
10.04.1982Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)28
28.05.1982Wielka Brytania5
09.01.1983Kaplica Sykstyńska20
02.04.1983Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)22
08.01.1984Bazylika św. Piotra27
21.04.1984Plac św. Piotra (wigilia paschalna)29
04.05.1984Korea72
13.01.1985Kaplica Sykstyńska31
06.04.1985Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)24
12.01.1986Kaplica Sykstyńska42
29.03.1986Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)39
08.05.1986Forl7
21.06.1986Włoski Ośrodek Solidarności w Rzymie5
11.01.1987Aula Błogosławieństw49
18.04.1987Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)36
10.01.1988Aula Błogosławieństw42
02.04.1988Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)27
08.01.1989Aula Błogosławieństw43
25.03.1989Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)15
22.05.1989Wspólnota Nomadelfia1
07.01.1990Aula Błogosławieństw43
14.04.1990Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)18
13.01.1991Aula Błogosławieństw42
30.03.1991Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)26
12.01.1992Aula Błogosławieństw42
18.04.1992Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)29
02.01.1993Aula Błogosławieństw39
10.04.1993Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)32
05.09.1993Litwa10
09.01.1994Bazylika św. Piotra41
02.04.1994Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)27
08.01.1995Kaplica Sykstyńska19
15.04.1995Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)12
07.01.1996Kaplica Sykstyńska20
17.02.1996Prywatna kaplica papieska1
06.04.1996Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)7
12.01.1997Kaplica Sykstyńska19
29.03.1997Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)10
07.07.1997Prywatna kaplica papieska1
23.08.1997Francja10
11.01.1998Kaplica Sykstyńska19
11.04.1998Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)9
10.01.1999Kaplica Sykstyńska19
03.04.1999Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)8
09.01.2000Kaplica Sykstyńska18
22.04.2000Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)8
07.01.2001Kaplica Sykstyńska18
14.04.2001Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)6
13.01.2002Kaplica Sykstyńska20
30.04.2002Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)9
12.01.2003Kaplica Sykstyńska22
19.04.2003Bazylika św. Piotra (wigilia paschalna)7
01.05.2003Prywatna kaplica papieska1
 Razem:1378

Bierzmowanie

DataMiejsceLiczba
08.05.1980 Ghana 10
11.05.1980 Wybrzeże Kości Słoniowej 10
25.05.1980 Bazylika Watykańska 101
11.04.1981 Watykan (dzieci niepełnosprawne) 8
13.02.1982 Nigeria 31
28.05.1982 Coventry 26
28.05.1982 Londyn 5
27.06.1982 Grota Matki Bożej z Lourdes w Watykanie 12
29.05.1983 Bazylika Watykańska 311
03.09.1983 Anzio (dzieci niepełnosprawne) 21
04.05.1984 Korea 72
10.06.1984 Bazylika Watykańska 141
09.06.1985 Bazylika Watykańska 348
09.05.1986 Imola 16
15.06.1986 Bazylika Watykańska 155
31.05.1987 Bazylika Watykańska 140
02.09.1988 Turyn 34
05.06.1989 Finlandia 20
03.09.1990 Tanzania 100
05.09.1993 Litwa 10
23.08.1997 Paryż 10
 Razem:1581

Eucharystia

Sakrament ten jest nie tylko prawdziwym źródłem, ośrodkiem i zwieńczeniem każdego dnia powszedniego Papieża Jana Pawła II, ale także znajduje się w centrum jego nauczania i posługi pasterskiej. «Kapłan — powiedział Ojciec Święty — jest człowiekiem Eucharystii. To, co na przestrzeni prawie 50 lat kapłaństwa jest dla mnie najważniejsze i najświętsze, to jest sprawowanie Eucharystii. Świadomość tego, że spełniam ją stając przy ołtarzu in persona Christi, jest dominująca. W ciągu tych lat nigdy nie opuściłem sprawowania Najświętszej Ofiary. Jeśli to miało miejsce, to tylko z powodów ode mnie niezależnych. Msza św. jest absolutnie centrum mojego życia i centrum każdego dnia w moim życiu» («L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 1/1996, s. 39).

Podczas Mszy św. sprawowanych przez Jana Pawła II wielu wiernych otrzymuje z jego rąk komunię św. Niejednokrotnie Papież udzielał także pierwszej komunii św. dzieciom, zarówno w Rzymie, jak i podczas podróży apostolskich: w 1982 r. w Cardiffie (Wielka Brytania), w 1986 r. w Cesenie (Włochy) 14 dzieciom, w 1987 r. w Lodzi (Polska) 100 dzieciom i w 1990 r. w Mwanzie (Tanzania).

Pokuta

Rokrocznie w Wielki Piątek, począwszy od 4 kwietnia 1980 r., Ojciec Święty spowiada wiernych w jednym z konfesjonałów Bazyliki Watykańskiej. Obliczono, że w ciągu 25 lat pontyfikatu wyspowiadał ponad 300 osób. «Z zetknięcia się z jego postacią (św. Jana Marii Vianneya) wyniosłem przekonanie, że kapłan realizuje zasadniczą część swojego posłannictwa poprzez konfesjonał — 'stać się w sposób wolny więźniem konfesjonału'. Nieraz, spowiadając w Niegowici, na pierwszej parafii, a potem w Krakowie, wracałem myślą do tego niezapomnianego doświadczenia. A związek z konfesjonałem starałem się zachować zarówno w czasie pracy naukowej w Krakowie, spowiadając zwłaszcza w Kościele Mariackim, jak i teraz w Rzymie, powracając nieomal symbolicznie co roku do konfesjonału w Wielki Piątek w Bazylice św. Piotra. (...) Kapłan jest świadkiem i narzędziem Bożego Miłosierdzia» (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, ss. 56, 84).

Namaszczenie Chorych

DataMiejsceLiczba
28.05.1982Anglia9
05.06.1983Rzym (Rok Święty)200
23.11.1986Nowa Zelandia20
12.06.1987Polska10
14.09.1987Arizona 25
11.02.2000Rzym (Rok Święty)10
 Razem:274

Małżeństwo

DataMiejsceLiczba
25.02.1979Kaplica Paolińska1
09.10.1983Rzym (Rok Święty)38
17.08.1985Kenia25
10.05.1986Faenza3
13.07.1997Castel Gandolfo1
20.07.1997Castel Gandolfo1
15.10.2000Rzym (Rok Święty)8
 Razem:77

Święcenia kapłańskie

DataMiejsceLiczba
24.06.1979Watykan88
15.06.1980Watykan45
02.07.1980Brazylia79
25.02.1981Japonia15
14.02.1982Afryka92
31.05.1982Anglia12
06.06.1982Watykan80
08.11.1982Hiszpania141
12.06.1983Watykan74
05.05.1984Korea38
11.05.1984Tajlandia25
31.05.1984Watykan77
17.06.1984Szwajcaria9
03.02.1985Peru47
02.06.1985Watykan70
09.08.1985Togo11
11.08.1985Kamerun16
25.05.1986Watykan74
05.07.1986Kolumbia92
19.11.1986Bangladesz18
09.06.1987Polska50
21.06.1987Watykan55
08.05.1988Urugwaj12
29.05.1988Watykan69
28.05.1989Watykan57
11.05.1990Meksyk100
10.06.1990Watykan 47
02.09.1990 Tanzania42
04.09.1990Burundi25
08.09.1990Ruanda32
03.01.1991Watykan60
26.05.1991Watykan61
25.02.1992Gwinea3
14.06.1992Watykan49
03.02.1993Benin12
02.05.1993Watykan29
12.06.1993Hiszpania38
14.05.1995 Watykan 41
28.04.1996Watykan 38
20.04.1997Watykan30
03.05.1998Watykan30
25.04.1999Watykan 31
14.05.2000Watykan26
13.05.2001Watykan34
21.04.2002Watykan20
11.05.2003Watykan31
Razem:2125
Udzielone przez kard. Karola Wojtyłę:685
Łącznie:2810

Konsekracja biskupów

DataMiejsceLiczba
06.01.1979Watykan1
27.05.1979Watykan26
15.09.1979Watykan1
12.11.1979Watykan1
06.01.1980Watykan3
04.05.1980Afryka8
06.01.1981Watykan11
12.04.1981Watykan1
06.01.1982Watykan9
06.03.1982Watykan1
06.01.1983Watykan14
01.11.1983Watykan1
06.01.1984Watykan9
06.01.1985Watykan7
14.09.1985Albano1
06.01.1986Watykan7
16.10.1986Watykan1
06.01.1987Watykan10
17.03.1987Watykan1
05.09.1987Watykan3
07.11.1987Watykan1
06.01.1988Watykan10
04.10.1988Watykan1
06.01.1989Watykan13
20.10.1989Watykan4
06.01.1990Watykan12
05.04.1990Watykan4
06.01.1991Watykan13
06.01.1992Watykan11
26.04.1992Watykan7
17.11.1992Watykan1
06.01.1993Watykan11
25.04.1993Albania 4
06.01.1994Watykan13
06.01.1995Watykan10
06.01.1996Watykan14
06.01.1997Watykan12
06.01.1998Watykan9
19.03.1998Watykan3
06.01.1999Watykan9
06.01.2000Watykan12
19.03.2001Watykan9
06.01.2002Watykan10
06.01.2003Watykan12
 Razem:321

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sakramenty chrzest papież Jan Paweł II bierzmowanie pontyfikat jubileusz małżeństwo kapłaństwo spowiedź namaszczenie chorych szafarz 25 lat konsekracja biskupa konsekracja biskupów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W