Sprawozdanie z działalnoŚci Domu Jana Pawła II w Lublinie

Aktualnie studiuje 147 osób, które otrzymują pomoc Fundacji Jana Pawła II...

Przypadająca w obecnym roku XX rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II stanowi okazję do podkreślania głębokiego związku pomiędzy jedną cząstką działalności Fundacji Jana Pawła II określaną jako pomoc stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo -Wschodniej a obecnym pontyfikatem. Co więcej, można powiedzieć, iż Fundacja uczestniczy w misji, którą Duch Święty złożył na barki Papieża-Słowianina. Nie sposób przytoczyć wszystkich wypowiedzi papieskich, ani też przedstawić działalności Ojca Świętego, która może być rozumiana jako inspirująca i jednocześnie zobowiązująca w naszej pracy. Niech wystarczy wypowiedziane na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku wyznanie: nie możemy nie słyszeć - obok języka naszych praojców - także innych języków słowiańskich i pobratymczych.(...) Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła Papież-Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosaskich, celtyckich. (...) Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu od samego jego początku, ale także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele, ich szczególnego wkładu w dzieje chrześcijaństwa.

Fundacja Jana Pawła II wsłuchuje się w to wołanie Chrystusa Pana, stara się być posłuszna Duchowi Świętemu i pragnie uczestniczyć w tym posłannictwie Papieża-Polaka, Papieża-Słowianina. Dotychczasowa jej działalność ewangelizacyjna oczywiście nie wyczerpuje się tylko w działalności stypendialnej i wychowawczej wśród młodzieży z krajów słowiańskich. Jednak w ramach tego sprawozdania chciałbym przytoczyć tylko tę "działkę" działalności Fundacji.

Począwszy od 1990 roku - formalnego rozpoczęcia akcji stypendialnej, dzięki pomocy Fundacji studia w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Warszawie na Akademii Teologii Katolickiej ukończyło 125 osób. Najczęściej odbywali oni pięcioletnie studia magisterskie. Niektórzy podejmowali studia doktorskie i po ich ukończeniu i napisaniu pracy doktorskiej uzyskali stopień doktora. W ostatnim roku akademickim studia ukończyło 36 stypendystów Fundacji Jana Pawła II. W grupie tej 27 osób po pięcioletnich studiach obroniło prace magisterskie, 3 osoby ukończyły podyplomowe studia licencjackie z teologii i prawa kanonicznego oraz 6 osób ukończyło studia doktoranckie. Dwóch z nich - ks. Walerian Bugel z Czech i Włodzimierz Osadczy - uzyskało już tytuł doktorski.

Uroczyste pożegnanie odchodzących stypendystów miało miejsce 14 czerwca. W czasie Mszy św. dziękczynnej, którą sprawował ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek nowy rektor KUL śpiewaliśmy wspólnie Te Deum za wszelkie dobro, które było naszym udziałem w kończącym się roku akademickim, a szczególnie dziękowaliśmy Bogu za naszych stypendystów kończących studia, którzy przez pięć lat pobytu w Lublinie ubogacali nas swymi zdolnościami, aktywnie włączając się w tworzenie naszej wspólnoty stypendystów. Nasze czerwcowe spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji ks. prof. A Szostkowi - nowemu rektorowi KUL i wyrażenia życzeń wielu łask Bożych w odpowiedzialnej służbie dla naszego uniwersytetu.

Wakacje dla grupy 50 osób naszych stypendystów rozpoczęły się bardzo atrakcyjnie - wyjazdem do Francji. W czasie naszego pobytu - od 21 czerwca do 1 lipca - korzystaliśmy z gościnności Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ksiądz prałat Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zaprosił nas bowiem do odwiedzenia Paryża i Lourdes, zapewniając nam bezpłatne noclegi i wyżywienie w domach Polskiej Misji w La Ferte i w Lourdes. Także z wielką pomocą pospieszyło Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Francji na czele z panią K. Tomkiewicz i panem H. Rogowskim. Dzięki ich pomocy mogliśmy spokojnie wędrować po ulicach Paryża, czując się bezpiecznie w nieznanych nam miejscach. Również ich wsparcie finansowe umożliwiło nam zwiedzenie tak ważnych dla światowej kultury miejsc, jak katedra Notre-Dame, Luwr, Saint Chapelle, kościół Sacre Coeur, a także zobaczenie licznych pamiątek po wielkich Polakach mieszkających w mieście nad Sekwaną. Podczas pobytu w Lourdes dziękowaliśmy Bogu przez Maryję za niezliczone dary, szczególnie za możliwość nawiedzenia tego sanktuarium, a także za to, iż przychodzi do nas poprzez wielką rzeszę dobrych ludzi. Nasza wycieczka została zorganizowana pod patronatem Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II w Polsce i wielką pomocą służyli nam państwo E. i M. Bednarkiewiczowie. Na naszych francuskich szlakach było jeszcze więcej ludzi, którzy wyciągnęli do nas pomocną dłoń zarówno we Francji jak i w Polsce. Do nich wszystkich kierujemy słowa podziękowania.

Od 1 października rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Aktualnie studiuje 147 osób, które otrzymują pomoc Fundacji Jana Pawła II. W grupie tej 130 osób pobiera comiesięczne stypendium, które obejmuje gotówkę na zakup żywności i potrzebne do nauki przedmioty, niewielką opłatę wobec Uniwersytetu, bilet komunikacji miejskiej - tylko dla stypendystek - ponieważ stypendyści mają zapewnione mieszkanie w pobliżu Uniwersytetu. W obecnym roku Fundacja przyznała 43 osobom stypendia na rozpoczęcie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wśród nich są trzej księża ( dwaj z Białorusi i jeden ze Słowacji), dwaj diakoni z Białorusi i dwaj klerycy greko-katoliccy z Ukrainy. Choć jest to duża liczba, to i tak nie udało się przyznać stypendium nawet połowie składających prośby. W obecnym roku napłynęło bowiem ponad 120 podań o udzielenie pomocy stypendialnej.

Stypendyści Fundacji Jana Pawła II w roku akademickim 1998/99 pochodzą z następujących państw:

  1. Ukraina - 71 osób
  2. Białoruś - 39 osób
  3. Litwa - 16 osób
  4. Słowacja - 10 osób
  5. Rosja - 4 osoby
  6. Łotwa - osoby
  7. Kazachstan - 2 osoby
  8. Chiny - 1 osoba
  9. Mołdowa - 1 osoba

Studiują następujące przedmioty: teologię (51), muzykologię (6), psychologię (23), pedagogikę (10), ekonomię (9), socjologię (5), filologię polską (12), filologię klasyczną (3), historię (8), filozofię (6), prawo kanoniczne (7), prawo (1), nauki o rodzinie (5) i ochronę środowiska (1) .

W Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie mieszkają 93 osoby; 62 stypendystów i 31 studentów z Polski. Nasze stypendystki natomiast mieszkają w akademiku KUL. Domu Fundacji w Lublinie nie sposób traktować tylko jako miejsce zamieszkania dla stypendystów. Spełnia on ponadto rolę ośrodka spotkań i integracji dla wszystkich naszych stypendystów i dla wielu studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest miejscem modlitwy i pracy duszpasterskiej; tutaj również stypendyści pogłębiają swoją znajomość języków obcych, w końcu znajdują w nim także możliwość zabawy i odpoczynku.

Jak co roku, również obecnie cała wspólnoty stypendystów rozpoczęła nowy rok akademicki uroczystą Mszą św. sprawowaną w kaplicy Domu Fundacji przez ks. J. Gawła, przełożonego księży sercanów w Polsce. Naszą modlitwą dziękczynną otaczaliśmy osobę Ojca Świętego Jana Pawła II, prosiliśmy także Ojca Niebieskiego o wszelkie łaski dla nowego rektora KUL ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka i prorektorów. Pamiętaliśmy również o wszystkich naszych Dobrodziejach i Przyjaciołach, dzięki którym możemy wchodzić w ten nowy rok ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.


Wszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kronika Rzymska 117(1998)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama