Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Hans Eberhard Mayer

HISTORIA WYPRAW KRZYŻOWYCH

ISBN: 978-83-7318-947-8

wyd.: WAM 2008
Spis treści
Przedmowa do wydania dziesiątego7
1. Basen Morza Śródziemnego około 1095 roku9
2. Narodziny krucjat20
3. Pierwsza Krucjata 1096—109965
4. Państwa krzyżowców w latach 1099—1146103
5. Druga Krucjata 1145—1149157
6. Państwa krzyżowców w latach 1149—1187177
7. Trzecia Krucjata 1187—1192223
8. Wewnętrzny rozwój państw krzyżowców w XII i XIII w.246
9. Czwarta Krucjata (1198-1204) i Grecja frankijska (1204—1311) 315
10. Krucjata Dziecięca 1212 roku i krucjata przeciwko Damietcie (1217—1221)343
11. Krucjata cesarza Fryderyka II 1228—1229367
12. Królestwo Cypru do 1489 roku i państwa krzyżowców w latach 1192—1244383
13. Pierwsza krucjata Ludwika Świętego (1248—1254) i najazd Mongołów na Azję Przednią413
14. Państwa krzyżowców431
15. Bibliografia457PRZEDMOWA DO WYDANIA DZIESIĄTEGO

Jeśli jakaś książka, mając dziewięć wydań, utrzymała się na rynku przez czterdzieści lat, to można zapewne powiedzieć, że sprostała próbie czasu. Ponieważ jednak dyskusja fachowa wokół wypraw krzyżowych, rozpoczęta energicznie w 1950 roku, trwa nieprzerwanie, książka ta, gdyby nie została zaktualizowana, jak stało się to przy okazji szóstego wydania już w 1985 roku, musiałaby się kiedyś zestarzeć. Dlatego wyrażam wdzięczność wydawnictwu Kohlhammer za sposobność opracowania na nowo i od podstaw jej dziewiątej edycji. W samym wydawnictwie zaś dziękuję przede wszystkim jej redaktorce, pani Monice Wejwar, która już od lat wzorowo się nią opiekuje. Choć tekst z 1965 roku zachowany został jako fundament wydania dziesiątego, to przecież zmiany są bardzo głębokie, poczynając od dogłębnego przemyślenia pewnych niuansów, co miało swe przyczyny w większej pewności albo w większych wątpliwościach, a kończąc na gruntownym przekształceniu lub rozszerzeniu całych fragmentów. Ponieważ badacze znacznie częściej zajmowali się państwami krzyżowców niż samymi krucjatami, punkt ciężkości przeróbek spoczywa ponownie, podobnie jak w wydaniu szóstym, na rozdziałach 4, 6, 8 i 14, jednak tym razem większą objętość zyskał także rozdział 3, traktujący o zobowiązującej tradycji, jaką w wielu rodach stały się wyprawy krzyżowe. Nieuniknione było przy tym zwiększenie rozmiarów pracy w stosunku do wydań szóstego i dziewiątego. Wzorem wcześniejszych edycji, poczynając od szóstej, opuszczony został rozdział 15 wydania pierwotnego z 1965 roku, zawierający pobieżny rzut oka na późne krucjaty, po 1291 roku, a w jego miejsce wskazano jedynie na nową najwyższej próby literaturę przedmiotu. I tak jak uprzednio poprzestano jedynie na nielicznych odwołaniach do źródeł — uwzględniając za to mocniej opracowania do tychże źródeł wprowadzające — oraz pominięto znaki diakrytyczne w wyrazach arabskich i tureckich.

Więcej, niż potrafię to wypowiedzieć, zawdzięczam towarzyszom mych poszukiwań naukowych, prowadzonych w ciągu ostatnich czterdziestu lat: Michaelowi Balardowi, Oliverowi Berggötzwi, Jamesowi A. Brundage'owi, Claude'owi Cahenowi (†), Gilesowi Constable'owi, Thomasowi Eckowi, Peterowi W. Edbury'emu, Anne-Marie Eddé, Marie-Luise Favreau-Lilie, Johnowi Gilinghamowi, który z wielką znajomością rzeczy sporządził także angielski przekład książki, Bernardowi Hamiltonowi, Rudolfowi Hiestandowi, Robertowi B.C. Huygensowi, Davidowi Jacoby'emu, Benjaminowi Z. Kedarowi, Andreasowi Kiesewetterowi, Ralphowi J. Liliemu, Alanowi V. Murrayowi, Marie-Adelaide Nielen, Joshui Prawerowi (†), Denysowi Pringlemu, Martinowi Rheinheimerowi, Jeanowi Richardowi, Jonathanowi Riley-Smithowi, Gerhardowi Röschowi (†), R.C. Smailowi (†) i Thomasowi Vogtherrowi. Meliora eis, falsa mihi.

Kilonia, maj 2005

Hans Eberhard Mayer

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: tradycja Krzyżowcy Ziemia Święta krucjaty wyprawy krzyżowe rody krzyżowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W