Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Miłosierdzie jest dyskretne

ks. Edward Staniek

Dyskrecja Różańca
Św. Jacek Odrowąż (1185 — 1257)

Św. Jacku, mam do ciebie pytanie: jak łączysz Różaniec z dyskrecją?

Jezus powiedział: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: już otrzymali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który w ukryciu widzi, odda tobie”.

Różaniec jest dokładnie taką modlitwą i miliony ludzi odmawia go w ukryciu. Jakże często jest w kieszeni lub torebce, aby można było się nim posługiwać wszędzie. Jak często jest blisko łóżka, a  nawet pod poduszką, aby służyć w  godzinach bezsennych.

A jaki widzisz związek Różańca z miłosierdziem?

Najczęściej jest to modlitwa o  miłosierdzie, czyli o to wszystko, co jest potrzebne do zbawienia tego, kto się modli i tych, za których ofiaruje modlitwę.

A czy Różaniec jest związany z  materialnym wsparciem potrzebujących?

Tak często jest w dłoniach tego, kto prosi o jałmużnę. Bywa, że jest to przynęta, ale najczęściej żebrak prosząc o wsparcie modli się za ofiarodawcę. Zło zawsze umie wykorzystywać dobro do swoich celów. Jest wielu ludzi, którzy znają to ryzyko, ale uważają, że lepiej ryzykować niż potrzebującemu nie pomóc. Nie zawsze da się sprawdzić, w jakiej mierze ktoś jest w potrzebie. Należy wówczas podać coś do picia lub kromkę chleba. Zawsze obowiązuje zasada podana na przełomie I i II wieku: „Niech się jałmużna spoci w twoich rękach”. Jałmużna winna być mądra.

Czy czciciele Matki Bożej Różańcowej są miłosierni?

Po tym się poznaje ich ewangeliczną postawę. Miłosierdzie jest owocem modlitwy. Nie można rozmawiać z Bogiem, a serce zamykać dla potrzebujących. Gdyby tak było, to znak, że pobożność jest pozorna.

Czym jest Żywy Różaniec?

Pierwszymi odbiorcami miłosierdzia są członkowie Żywego Różańca. Jest ich piętnastu i tworzą środowisko żyjące wzajemną miłością. Trudne problemy każdego z nich są ich problemami i starają się wzajemnie sobie pomóc. Żywy Różaniec to nie tylko odmawianie poszczególnych tajemnic, to budowanie środowiska ewangelicznej miłości, która zawsze jest miłosierna.

W jaki sposób modlitwa różańcowa wprowadza w ewangeliczne miłosierdzie?

Różaniec to jest czytanie Ewangelii i wielu ludzi o  wiele łatwiej wchodzi w  tajemnice Ewangelii odmawiając Różaniec, niż czytając tekst natchniony.

Fragment pochodzi z książki:

ks. Edward Staniek

Miłosierdzie jest dyskretne

ISBN: 978-83-7720-213-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2016

Różaniec jest formą czytania Pisma Świętego?

Tak, bo wypowiadane słowa są natchnione: Ojcze nasz, Chwała Ojcu i  Synowi, i  Duchowi Świętemu. A  w  Zdrowaś Maryjo tylko ostatnie zdanie nie jest tekstem świętym, lecz dodanym przez proszącego. Pierwsza jego część to słowa natchnione. Tak jest z  punktu widzenia samych słów, a  tajemnice są wspomnieniem najważniejszych wydarzeń Ewangelii. Dobrze rozumiany Różaniec to elementarz czytania Pisma Świętego. Ostatnio odkrywają to nawet protestanci i zaczynają odmawiać Różaniec. Jest to jeden z ważnych kroków ekumenizmu, bo on jest dziełem nie ludzi, ale Boga.

W jakim znaczeniu Różaniec jest pokojową bronią?

Są znane, uwieńczone sukcesem, wielkie szturmy razem z  Matką Bożą Różańcową do Boga Ojca, w godzinach wielkiego zagrożenia. Chodziło wówczas o miłosierdzie wobec narodu, a nawet o losy Kościoła rzymskokatolickiego.

Święto Matki Bożej Różańcowej jest związane z  bitwą pod Lepanto, w  której katolicy odnieśli na morzu zwycięstwo na Turkami. Walczący byli wspierani modlitwą różańcową. W  naszych czasach podobnie było na Filipinach, gdzie tysiące ludzi z różańcem w ręku manifestowało potrzebę zmiany władcy, który był oficjalnie katolikiem, a  stosował niecne metody rządzenia mordując setki tysięcy ludzi. Te zwycięstwa przy pomocy Różańca polegające na wybawieniu, są darem miłosiernego Boga.

Święty Jacku, dziękuję ci za te słowa, bo istnieje potrzeba ponownego odkrycia wartości Różańca jako narzędzia miłosierdzia.


Fragmenty książki Miłosierdzie jest dyskretne na naszych stronach:
Dyskrecja Różańca / Dyskrecja klauzury / Dyskrecja mających władzę / Dyskrecja i autorytet / Tajemnica spowiedzi / Dyskrecja mistyka


opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żywy Różaniec miłosierdzie różaniec Matka Boża Różańcowa Św. Jacek Odrowąż

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W