reklama

Apel o trzeźwość w Roku Różańca

Apel Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, 16.07.2003

Drodzy Bracia i Siostry!

1. W niedzielę dzisiejszą, już w pierwszej modlitwie mszalnej modlimy się: „Boże, Obrońco ufających Tobie, (...) spraw, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających,

nieustannie ubiegając się o dobra wieczne”. Zbliża się sierpień — miesiąc trzeźwości. Trzeźwość jest tą cnotą, która stoi na straży dobrego używania rzeczy przemijających, zwłaszcza w odniesieniu do alkoholu i wszelkich napojów odurzających. Ze smutkiem musimy wyznać, patrząc na to, co nas otacza, że nie często spotykamy się z cnotą trzeźwości. Skutkiem jej braku jest tragedia wielu jednostek, nieszczęście dzieci i młodzieży, rozbicie rodzin, katastrofy w zakładach pracy, ranni i zabici na drogach. Trudno byłoby wyliczyć wszystkie nieszczęścia, do których prowadzi alkohol.

2. Ale czy możemy poprzestać jedynie na ich przypomnieniu? Św. Paweł nas nawołuje: „Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania...”. A Pan Bóg będzie o nas pamiętał, jak nie zapomniał o ludziach współczesnych Elizeuszowi, jak Pan Jezus okazał zrozumienie dla głodu tych, którzy Go słuchali i szli za Nim! Mamy jednak żyć „w sposób godny powołania”, gdyż zostaliśmy wezwani przez Sakrament Chrztu św. do świętości. Pamiętajmy o tym. Dosyć bowiem jest zła i zepsucia! Przypominajmy o potrzebie życia godnego powołania człowieka wszystkim, zwłaszcza za pośrednictwem środków komunikacji społecznej. Stąd się bierze gorący apel do wszystkich dziennikarzy: piszcie i mówcie o potrzebie trzeźwości. Stąd płynie także szczera prośba do nauczycieli i rodziców: uczcie dzieci i młodzież trzeźwości i dawajcie dobry przykład.

3. Zdobądźmy się w miesiącu sierpniu, gdy tak wielu z nas pielgrzymuje do Matki Bożej, kiedy mamy tak wiele rocznic narodowych i państwowych, gdy chcemy wypocząć przed nowym rokiem szkolnym i nową pracą, zdobądźmy się na pełną abstynencję. Niech to wezwanie dotrze do właścicieli sklepów i sprzedawców. Nie lękajcie się strat materialnych! Niech waszych sumień nie obciążają cierpienia i ofiary tysięcy ludzi nadużywających alkoholu. Dajmy przez ten miesiąc przykład, że nas stać także i na to zwycięstwo, zwycięstwo nad własną słabością.

4. Taka postawa jest szczególnie ważna w obliczu przemian, jakie dokonują się u nas i w całej Europie. Nawiązując do nich, Jan Paweł II w swojej najnowszej adhortacji „Kościół w Europie” odwołuje się do księgi Apokalipsy, która mówi o straszliwym kryzysie moralnym, wielkich nadużyciach i zagrożeniach. Ale też ukazuje ratunek, nadzieję! „Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii nadziei będzie Księga Apokalipsy — pisze Ojciec Święty — <prorocze objawienie>, które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń (por. Ap 1, 1). Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka (...). Jednocześnie jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski” (JP II, Ecclesia in Europa, 5).

5. Niech sierpniowa abstynencja od napojów alkoholowych będzie z naszej strony przejawem dobrej woli, przekonywującym świadectwem, że chcemy wybierać dobro, że stać nas na odrzucenie zła. Wiemy bowiem, że tylko w Panu Bogu jest nasza nadzieja, że tylko z Nim idąc przez życie, możemy osiągnąć nasz cel najważniejszy.

Te nasze postanowienia i przyrzeczenia zawierzamy Matce Najświętszej, która od chwili Zwiastowania wciąż jest blisko każdej i każdego z nas, i zachęca, abyśmy podobnie jak Ona, potrafili i chcieli mówić Panu Bogu — „Tak”, a w tym miesiącu chcemy to „Tak” wyrażać przede wszystkim poprzez trzeźwość, całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych i odurzających, czyli poprzez życie godne dziecka Bożego! Niech modlitwa różańcowa umacnia nasze postanowienia. Maryjo, dodawaj nam sił! Amen.

Biskup Drohiczyński
Antoni P. Dydycz
Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości
przy Konferencji Episkopatu Polski.

Drohiczyn, 16 lipca 2003 r., Matki Bożej Szkaplerznej

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama