Oświadczenie Episkopatu Polski w sprawie nienaruszalnej godności życia ludzkiego

Oświadczenie w reakcji na zapowiedzi zmian prawnych w ustawie o ochronie życia, 21.10.2003

Biskupi zgromadzeni na 324 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, rozważając kwestie godności życia ludzkiego, przyjęli z ubolewaniem zapowiedzi zmian prawnych niosących dodatkowe zagrożenia dla życia poczętego i chrześcijańskiego wzorca rodziny.

Pragniemy podkreślić jako pasterze Kościoła, ze propozycje te, niemożliwe do pogodzenia z chrześcijańską wizją człowieka, nie powinny być popierane przez żadnego z katolików. Życie ludzkie nie powinno być bowiem przedmiotem przetargu politycznego. Szacunku dla życia nie wolno nigdy uzależniać od warunków ekonomicznych. Apelujemy do stowarzyszeń i ruchów katolickich o podjęcie działań, które wyrażą chrześcijański szacunek zarówno dla świętości rodzin, jak i nienaruszalnej godności życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Apelujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza parlamentarzystów, aby kierując się zasadami humanizmu dali wyraz szacunku dla niezbywalnej godności człowieka. Próba tworzenia porządku społecznego połączona z jednoczesnym lekceważeniem ludzkiej godności prowadzi do nieludzkiego społeczeństwa i niesie ryzyko cywilizacji śmierci.

Szeroki udział społeczny w jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II zobowiązuje nas wszystkich do obrony i promocji kultury życia, tak istotnej dla nauczania Papieża Polaka. Apelujemy, aby osoby odpowiedzialne za dobro społeczne zwróciły swoją uwagę na rzeczywiste trudności, z którymi boryka się społeczeństwo. Należą do nich bieda społeczna, bezrobocie, korupcja, brak odpowiedniego przygotowania zwłaszcza rolników do nowych warunków życia w jednoczącej się Europie.

Dobru wspólnemu służy realizacja tych celów, nie zaś spełnianie ideologicznych postulatów formułowanych przez radykalne grupy.

Warszawa, 21 10 2003 r

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama