Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Biuro Prasowe Episkopatu Polski

PRAWA AUTORSKIE DO TEKSTÓW PAPIESKICHTeksty papieskie nie są «niczyje» i chroni je prawo; dotyczy to także dzieł i pism kard. Josepha Ratzingera, które powstały przed wyborem na następcę św. Piotra.

Dekret i komunikat w tej sprawie wydał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano (zostały one opublikowane w polskim wydaniu «L'Osservatore Romano», n. 7-8/2005, s. 63). Jednocześnie powierzył pieczę nad prawami autorskimi do dokumentów papieskich Watykańskiej Księgarni Wydawniczej (Libreria Editrice Vaticana). Ochrona praw autorskich obowiązuje wieczyście i na całym świecie.

Dyrektor Libreria Editrice Vaticana działa w imieniu i interesie Stolicy Apostolskiej; jest władny dysponować w dowolny sposób prawami autorskimi, a także występować na drogę prawno-sądową w przypadku stwierdzenia uchybień. Uprawnienia Księgarni dotyczą też korzyści ekonomicznych związanych z zezwoleniem na publikowanie aktów i dokumentów, które Papież ogłasza, sprawując swój urząd.

Benedykt XVI powierzył także Watykańskiej Księgarni Wydawniczej ochronę wszelkich praw autorskich do swych dzieł i pism, jakie powstały, zanim został wybrany na papieża. Wykonanie wcześniej zawartych umów z Autorem bądź wydawnictwami od 31 maja 2005 r. przejęła również Libreria Editrice Vaticana.

Dokument opublikowany w najnowszych Acta Apostolicae Sedis, urzędowym wydawnictwie Stolicy Apostolskiej, zwraca uwagę, że takimi samymi prawami autorskimi są objęte dzieła i pisma Jana Pawła II, a informacja na ten temat ukazała się w AAS już w 1979 r.

(Komunikat Biura Prasowego Episkopatu Polski)


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: encyklika adhortacja prawa autorskie Libreria Editrice Vaticana Watykańska Księgarnia Wydawnicza teksty papieskie