Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski1. W dniu 11 kwietnia br. mija 40. rocznica wydania encykliki Pacem in terris, w której papież bł. Jan XXIII napisał: «Pokój na świecie, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga».

Problemy, które istniały przed czterdziestu laty, są aktualne i dziś. Rada Stała Episkopatu dziękuje Ojcu Świętemu za jego wysiłki zmierzające do zachowania pokoju w świecie. Chodzi bowiem o przyszłość ludzkości i każdego człowieka z osobna. Losy ludzkości są w ręku Boga, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Niego o dar pokoju. Mamy świadomość, że zagrożenie pokoju wynika z ludzkiego grzechu, i dlatego Jan XXIII przypominał o konieczności zachowania porządku ustanowionego przez Boga.

Zwracamy się z gorącą prośbą do całego Narodu o modlitwę w intencji pokoju. W Roku Różańca Świętego niech ta modlitwa stanie się naszą codzienną praktyką w rodzinach i wspólnotach.

2. Zbliża się chwila, w której Polacy będą podejmować ważne decyzje dotyczące jedności wspólnoty europejskiej. Przed rokiem biskupi polscy napisali: «Kościół wspiera działania jednoczące, które respektują fundamentalne prawa człowieka służące integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej i promuje dobro wspólne w wymiarze narodowym i państwowym» (21 marca 2002 r.).

Ojciec Święty w swoich wypowiedziach nieustannie podkreśla, iż Europa powinna jednoczyć się nie tylko gospodarczo, ale nade wszystko wokół wartości, które decydowały o jej tożsamości na przestrzeni dwóch tysięcy lat. W tej perspektywie Papież, w ostatnim czasie, raz jeszcze z całą mocą stwierdził, że nieuwzględnienie tego dziedzictwa, tej spuścizny wieków, grozi jednoczącej się Europie podwójnym niebezpieczeństwem: «ideologiczną laicyzacją, a z drugiej strony sekciarskim integryzmem» (16 lutego 2003 r.).

Biskupi polscy w swoich rozmowach z Rządem RP wskazali na konieczność zawarcia w deklaracji dołączonej do traktatu akcesyjnego następujących podstawowych wartości: ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony małżeństwa rozumianego jako trwały związek mężczyzny i kobiety oraz ochrony rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. Równocześnie biskupi podkreślają, że te dziedziny muszą być chronione przez polskie ustawodawstwo. Sformułowania proponowane przez Rząd Polski ze względu na swoją ogólnikowość nie stanowią zabezpieczenia wspomnianych wyżej dóbr i wartości.

3. Jako Pasterze żywo przeżywamy niepokoje społeczne, zwłaszcza rolników. Przemiany społeczne związane z restrukturyzacją i dostosowaniem do wymogów unijnych dotykają wszystkich grup społecznych, chociaż niejednakowo i nie mogą być oceniane z doraźnej perspektywy. Dochodzenie swoich praw powinno dokonywać się na drodze mozolnego dialogu. Troska o własne, nawet uzasadnione, interesy nie może górować nad dobrem wspólnym i destabilizować życia społecznego. Natomiast rolnicy mają prawo oczekiwać od władz należytej troski o zabezpieczenie i rentowność ich pracy.

4. Jako chrześcijanie wierzymy, że losy świata, a także losy naszej Ojczyzny pozostają w rękach naszego dobrego Boga, który jest naszym Ojcem. Wyznajemy, że światło i moc Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, jest mocniejsza niż ludzkie słabości i grzechy. Zawierzając przyszłość Bożej Opatrzności, prosimy o pokój na świecie, ład moralny w naszej Ojczyźnie i budowanie jedności w Europie na trwałych i mocnych fundamentach, które stanowią niezbywalny element tożsamości europejskiej.

5. W poczuciu głębokiej wspólnoty i jedności pragniemy podziękować Bogu za dar 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, który w dniu 18 maja br. dokona kanonizacji bł. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Józefa Sebastiana Pelczara. To wydarzenie jest okazją do Ogólnonarodowej Pielgrzymki do Rzymu, na którą zapraszamy wszystkich Polaków. Tych zaś, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tej pielgrzymce, zapraszamy do modlitwy w intencji Ojca Świętego.

Podpisali:

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 18 lutego 2003 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój referendum Unia Europejska rolnictwo dobro wspólne rolnicy Pacem in terris tożsamość europejska rok różańca
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W