Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Dekret Promulgujący Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego

Józef Kardynał Glemp Przewodniczący Konferencji Episkopatu Prymas Polski
Piotr Libera Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski"Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu. Bogu samemu - cześć i chwała" (1 Tm 1, 17) za dzieło II Polskiego Synodu Plenarnego. Został on przeprowadzony w ostatnie) dekadzie drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, po przeszło pięćdziesięciu latach od zakończenia I Synodu, który odbył się w odrodzonej po okresie zaborów Polsce.

Obecny, II Synod zapoczątkował nasz Rodak - Papież Jan Paweł II w dniu 8 czerwca 1991 roku, podczas swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny. W inauguracyjnym słowie powiedział:

"Tak oto Kościół - przez swoich reprezentantów - gromadzi się dzisiaj w warszawskiej bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, aby pod przewodnictwem Prymasa Polski rozpocząć Synod Plenarny. Wyrażam radość, iż w tym doniosłym momencie mogę, jako Biskup rzymski, a zarazem wasz rodak, dać początek - wraz ze wszystkimi pasterzami Kościoła w Polsce - temu dziełu"

Dzieło Synodu kształtowało się w ciągu ośmiu kolejnych lat pracy biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich, podczas posiedzeń różnych komisji i sesji plenarnych. Poprzez modlitwę, religijną refleksję oraz konkretne postanowienia kształtowała się nowa mentalność, wyrażona w dokumentach synodalnych. Ich treść wybiega ku nowym czasom trzeciego tysiąclecia, nie pomijając przeszłości, jak i teraźniejszości.

Kościół w Polsce ma to szczęście, że Papież Jan Paweł II dokonał także zamknięcia obrad synodalnych. Miało to miejsce w tysiączną rocznicę kanonizacji świętego Wojciecha, w dniu 11 czerwca 1999 roku. Podczas uroczystości w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie Ojciec św. powiedział; "Na zakończenie mojego spotkania z wami, w uroczystość tak drogą całemu Kościołowi, zawierzam całe dzieło II Synodu Plenarnego, jego realizację i owocowanie na ziemi polskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Jego Matki".

Uchwały Synodu, zgodnie z przepisem kań. 446 KPK, zostały przedstawione Stolicy Apostolskiej i znalazły uznanie Kongregacji ds. Biskupów, która dekretem z dnia 22 grudnia 2000 roku (Prot. N. 441/91) udzieliła swego "recognitio".

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski niniejszym dekretem ogłaszamy Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego jako dar dla Kościoła w Polsce na trzecie tysiąclecie Jednocześnie zarządzamy, że wejdą one w życie we wszystkich polskich diecezjach w Środę Popielcową, dnia 28 lutego 2001 roku.

Przyjęcie i realizację uchwał Synodu zawierzamy Świętej Bożej Opatrzności i Maryi Królowej Polski.

Dano w Warszawie, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, dnia 25 stycznia 2001 r


opr. mk/po/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo Kościół Episkopat trzecie tysiąclecie dokumenty II Polski Synod Plenarny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W