Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO W SPRAWIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH I PRZENIESIENIA SEMINARIUM DUCHOWNEGO Z NYSY DO OPOLA

I.

Drodzy Diecezjanie!

Przed kilkoma tygodniami minęła piąta rocznica powstania Diecezji Gliwickiej. W tym czasie nowa diecezja okrzepła i zorganizowała najważniejsze instytucje, z Kurią Diecezjalną na czele. Od samego początku celem właściwej formacji przyszłych kapłanów, postanowiono utrzymać Opolskie i Gliwickie Seminarium Duchowne przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Dotąd mieściły się one w poszpitalnych budynkach w Nysie. Znaczną odległość od miasta biskupiego i katedry zawsze odczuwano jako pewną niedogodność. Dlatego bezpośrednio po ostatniej wojnie światowej ówczesny Administrator Apostolski, późniejszy Arcybiskup Kardynał Bolesław Kominek, a następnie w 1957 roku pierwszy biskup w Opolu Franciszek Jop, podejmowali starania budowy i przeniesienia Seminarium do Opola. W ówczesnych warunkach politycznych było to niemożliwe. Za każdym razem władze państwowe nie zezwalały na powstanie Wyższego Seminarium w Opolu.

Dopiero po 1989 roku, w nowych warunkach ustrojowych, dawne plany stały się możliwe do zrealizowania. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeniesieniem Seminarium do Opola był fakt powołania Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Teologicznym. Od 1994 roku alumni naszego Seminarium Duchownego w Nysie stali się studentami nowego Wydziału i Uniwersytetu. Z radością należy podkreślić, iż już po raz trzeci wszyscy absolwenci naszego Seminarium kończą studia ze stopniem magistra teologii Uniwersytetu Opolskiego. Na dłuższą metę, ze względów organizacyjnych a zwłaszcza finansowych, trudno byłoby utrzymać Wydział Teologiczny oraz tak odległe od Opola Seminarium.

Prawdziwym darem Bożym okazały się sprzyjające warunki i życzliwość ówczesnych władz wojewódzkich i miejskich, dzięki którym można było cztery lata temu przejąć na własność diecezjalną pokoszarowe budynki i odpowiedni teren prawie w centrum Opola przy ul. Drzymały. Jedną część gmachu zajmuje Wydział Teologiczny, w którym odbywają się już trzeci rok zajęcia dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Druga część, znacznie obszerniejsza w ciągu ostatnich trzech lat została zaadaptowana dla potrzeb alumnów Seminarium Opolskiego i Gliwickiego. Aktualnie trwają jeszcze prace przy budowie przyszłej Biblioteki Wydziałowej oraz kaplicy i jadalni seminaryjnej. Wszystkie prace zostaną ukończone we wrześniu bieżącego roku, tak aby od października całe seminarium Opolskie i Gliwickie mogło rozpocząć swoją działalność na nowym miejscu w Opolu. W drodze wymiany za budynek w Opolu część pomieszczeń dotychczasowego Seminarium w Nysie zostanie przekazana na szpital miejski, a w pozostałej części i w tzw. "nowym budynku" planuje się zorganizowanie domu rekolekcyjnego oraz szkoły katolickiej. Nie ukrywamy, że z pewnym żalem, po prawie 50 latach, opuszczamy Nysę. Dziękujemy mieszkańcom tego wspaniałego miasta za długoletnią życzliwość i wsparcie dla Seminarium. Żywimy nadzieję, że z równą serdecznością będą odnosić się do nowych instytucji diecezjalnych, które tam powstaną. Ponadto Nysa nie zostanie całkowicie osierocona, gdyż będzie nadal posiadała Wyższe Seminarium Duchowne Księży Werbistów.

II.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Tegoroczni absolwenci naszego Seminarium Duchownego i uniwersyteckiego Wydziału Teologicznego w Opolu, otrzymają w najbliższą sobotę tj. 17 maja br. w katedrze gliwickiej o godz. 10.00 święcenia kapłańskie. Święconych będzie 11 diakonów. Przez najbliższy tydzień kandydaci do święceń w skupieniu będą odprawiać specjalne rekolekcje. Niech nasze modlitwy wspierają ich w godnym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu święceń. [... następują nazwiska diakonów].

Dzieląc się tymi radosnymi wiadomościami, pragnę równocześnie podziękować wspólnie z Biskupem Opolskim wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom i sponsorom za okazane wsparcie bardzo kosztochłonnych inwestycji. Prace wciąż jeszcze trwają. Bardzo kosztowne będzie wyposażenie wnętrz dobudowywanych obiektów pomocniczych, zwłaszcza Biblioteki Wydziałowej i Seminaryjnej. Bez biblioteki nie może istnieć i normalnie pracować wyższa uczelnia.

Mając to wszystko na uwadze zapowiadamy w przyszłą niedzielę, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w obu diecezjach specjalną kolektę na dokończenie prac remontowo-budowlanych opolskiego zespołu budynków Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego. Obie te instytucje są bardzo potrzebne, gdyż nadal muszą kształcić przyszłych kapłanów oraz świeckich i zakonnych teologów, głównie nauczycieli religii w szkołach podstawowych i średnich obu naszych diecezji. Składamy serdeczny Bóg zapłać za każdy nawet najmniejszy dar złożony na tacę w przyszłą niedzielę.

Umiłowani, Siostry i Bracia!

Niech w tym roku naszym modlitwom w intencji neoprezbiterów oraz nowych powołań kapłańskich i zakonnych towarzyszy również wsparcie materialne. Módlmy się również za tegorocznych maturzystów, niech dokonają właściwego wyboru studiów, niech także radosnym i ochoczym sercem odpowiedzą na głos powołania do służby kapłańskiej, zakonnej lub świeckiej posługi w Kościele. Módlmy się do Zmartwychwstałego Chrystusa, którego w szczególny sposób uczcimy podczas zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego, słowami dzisiejszej liturgii: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż tych, których wybrałeś, aby zajęli miejsce w twym posługiwaniu i w apostolstwie" (Por. Dz. 1, 25-26), a naszych neoprezbiterów "zachowaj w Twoim imieniu..., i ustrzeż ich, aby nikt z nich nie zginął" (J 17, 13-14).

Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Gliwice, 23 kwietnia 1997 r.

Biskup Gliwicki

+ Jan Wieczorek

Data publikacji: 1998-10-19Inne materiały tego autora
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: seminarium Nysa Opole Wydział Teologiczny święcenia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W