Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Apel o pokój na Bliskim Wschodzie


Benedykt XVI ogłosił niedzielę 23 lipca specjalnym dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie zaprosił duszpasterzy i wiernych wszystkich Kościołów partykularnych, jak również wszystkich wierzących na świecie, aby błagali Boga o bezcenny dar pokoju. W tym dniu przed południową modlitwą Anioł Pański w Les Combes Papież zaapelował do stron bliskowschodniego konfliktu, aby „natychmiast wstrzymały ogień i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej".

A oto tekst papieskiego rozważania:

Drodzy bracia i siostry,

Jak to już zapowiedziano w czwartek, w obliczu pogarszania się sytuacji na Bliskim Wschodzie ogłosiłem na tę niedzielę specjalny dzień modlitwy i pokuty, wzywając pasterzy, wiernych i wszystkich wierzących, aby błagali Boga o dar pokoju. Ponawiam z mocą apel do stron konfliktu, aby natychmiast wstrzymały ogień i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej oraz aby przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej szukano dróg dla podjęcia rokowań.

Korzystam z okazji, by potwierdzić prawo Libańczyków do integralności i suwerenności swego kraju, prawo Izraelczyków do życia w pokoju w swym państwie oraz prawo Palestyńczyków do posiadania wolnej i suwerennej ojczyzny. Jestem z kolei szczególnie bliski bezbronnej ludności cywilnej, niesłusznie dotkniętej konfliktem, którego jest jedynie ofiarą: zarówno ludności Galilei, zmuszonej do życia w schronach, jak i wielkiej rzeszy Libańczyków, którzy raz jeszcze zobaczyli zniszczenie swojego kraju i musieli porzucić wszystko, szukając ocalenia gdzie indziej.

Zanoszę do Boga żarliwą modlitwę, ażeby pragnienie pokoju przez zdecydowaną większość ludności zostało jak najszybciej zrealizowane, dzięki zgodnemu zaangażowaniu odpowiedzialnych. Ponawiam także mój apel do wszystkich organizacji charytatywnych, aby dotarły do tej ludności z konkretnym wyrazem powszechnej solidarności.

Obchodziliśmy wczoraj liturgiczne wspomnienie świętej Marii Magdaleny, uczennicy Pana, która w Ewangeliach zajmuje pierwszoplanowe miejsce. Święty Łukasz zalicza ją do niewiast, które poszły za Jezusem po tym, jak „uwolnił je od złych duchów i od słabości", wyjaśniając, że ją „opuściło siedem złych duchów" (Łk 8,2). Magdalena będzie obecna pod krzyżem wraz z Matką Jezusa i innymi niewiastami. To ona, pierwszego dnia po szabacie, odkryje pusty grób, obok którego stać będzie płacząc tak długo, aż ukaże się jej zmartwychwstały Jezus (por. J 20,11). Historia Marii z Magdali przypomina wszystkim fundamentalną prawdę: uczniem Chrystusa jest ten, kto doświadczając ludzkiej słabości, zdobył się na pokorę, by prosić Go o pomoc, został przez Niego uzdrowiony i ruszył za Nim, stając się świadkiem mocy Jego miłosiernej miłości, silniejszej od grzechu i śmierci.

Mocy Bożej miłości zawierzam całą ludzkość, wzywając wszystkich do modlitwy o to, ażeby umiłowani mieszkańcy Bliskiego Wschodu zdolni byli porzucić drogę zbrojnego starcia i budować ze śmiałością dialogu sprawiedliwy i trwały pokój. Maryjo, Królowo pokoju, módl się za nami!

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież tradycyjnie pozdrowił obecnych w kilku językach.

Zwracając się po francusku do mieszkańców Doliny Aosty, Ojciec Święty zachęcił ich, aby w pięknie stworzenia kontemplowali piękno Boga i by wykorzystali czas wakacji nie tylko na odpoczynek, ale także na zwrócenie się ku Chrystusowi, „który jest stale przy nas obecny, by nas prowadzić po drogach życia". Po angielsku Benedykt XVI pozdrowił m.in. grupę sióstr misjonarek miłości z Indii, a po niemiecku przypomniał postać św. Brygidy Szwedzkiej, której wspomnienie liturgiczne przypada 23 lipca. Po hiszpańsku natomiast przypomniał o konieczności ochrony środowiska naturalnego. Na koniec po włosku życzył wszystkim miłej niedzieli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Maria Magdalena Izrael terroryzm Liban Ziemia Święta Bliski Wschód Hezbollah konflikt izraelsko-libański
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W