Słowo Boże najwyższą regułą wiary Kościoła

Przesłanie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji Biblijnej, 18.04.2012

W dniach 16-20 kwietnia w Domu św. Marty w Watykanie odbywało się doroczne zgromadzenie plenarne Papieskiej Komisji Biblijnej, którego tematem było: «Natchnienie a prawda Biblii». Obradom przewodniczył kard. William Joseph Levada, a kierował nimi jezuita o. Klemens Stock. Z tej okazji Ojciec Święty skierował do przewodniczącego tej dykasterii kard. Williama Josepha Levady przesłanie, w którym pisze, że Słowo zawarte w Piśmie Świętym nie jest neutralnym depozytem, złożonym w Kościele, lecz najwyższą regułą jego wiary i mocą życia. W przesłaniu — które zamieszczamy poniżej — Papież podkreśla również potrzebę poprawnej hermeneutyki słowa biblijnego, uwzględniającej przede wszystkim fakt, że pochodzi ono od Boga, przemawia w sposób bezpośredni i konkretny.

Czcigodny Brat Kard. William Levada Przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej

Z przyjemnością przesyłam czcigodnemu Bratu, kard. Prosperowi Grechowi (OSA), Sekretarzowi oraz wszystkim Członkom Papieskiej Komisji Biblijnej serdeczne pozdrowienia z okazji dorocznego zgromadzenia plenarnego, podczas którego omawiany jest ważny temat «Natchnienie a prawda Biblii».

Jak wiemy, tematyka ta ma fundamentalne znaczenie dla poprawnej hermeneutyki przesłania biblijnego. Właśnie natchnienie jako działanie Boga sprawia, że w słowach ludzkich wyraża się Słowo Boże. W konsekwencji kwestia natchnienia jest decydująca dla właściwego podejścia do Pisma Świętego. W istocie interpretacja tekstów świętych, w której pomija się fakt, że są natchnione, bądź o tym zapomina, nie uwzględnia ich najważniejszej i najcenniejszej cechy, a mianowicie tego, że pochodzą od Boga. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomniałem, że «ojcowie synodalni (...) wykazali ponadto, że z tematem natchnienia wiąże się również temat prawdy Pism. Dlatego pogłębienie dynamiki natchnienia niewątpliwie doprowadzi również do lepszego zrozumienia prawdy zawartej w świętych Księgach» (n. 19).

Ze względu na charyzmat natchnienia księgi Pisma Świętego mają moc bezpośredniego i konkretnego wezwania. Ale Słowo Boże nie pozostaje zamknięte w tekście pisanym. Choć bowiem akt Objawienia zakończył się z chwilą śmierci ostatniego apostoła, Słowo objawione było nadal głoszone i interpretowane przez żywą tradycję Kościoła. Z tego względu Słowo Boże, utrwalone w tekstach świętych, nie jest skostniałym depozytem w łonie Kościoła, ale staje się nadrzędną regułą jego wiary i siły życia. Tradycja, która bierze początki od apostołów, rozwija się z pomocą Ducha Świętego i wzrasta dzięki refleksji i dociekaniom wierzących, poprzez własne doświadczenie życia duchowego i głoszenie biskupów (por. Dei Verbum, 8. 21).

Papieska Komisja Biblijna, rozważając temat: «Natchnienie a prawda Biblii», winna wnieść swój specyficzny i wartościowy wkład w konieczne pogłębienie tego zagadnienia. Jest bowiem rzeczą istotną i fundamentalną dla życia i misji Kościoła, aby teksty święte były interpretowane zgodnie z ich naturą: natchnienie i prawda są konstytutywnymi cechami tej natury. Dlatego wasze zaangażowanie będzie rzeczywiście przydatne dla życia i misji Kościoła.

Życząc każdemu z was dalszych owocnych prac, chciałbym na koniec wyrazić szczere uznanie dla działalności prowadzonej przez Komisję Biblijną, która angażuje się w szerzenie znajomości, badań i przyjęcia Słowa Bożego w świecie. Z tymi uczuciami zawierzam każdego z was matczynej opiece Maryi Dziewicy, którą wraz z całym Kościołem przyzywamy jako Sedes Sapientiae, i z serca udzielam Tobie, czcigodny Bracie, oraz wszystkim członkom Papieskiej Komisji Biblijnej specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 18 kwietnia 2012 r.

Benedictus pp xvi

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama