Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Trzeba sprzeciwiać się wszelkim przejawom antysemityzmu

20 IV 2015 — Przemówienie do delegacji Konferencji Rabinów EuropejskichOjciec Święty spotkał się z delegacją Konferencji Rabinów Europejskich, która jest główną organizacją rabiniczną w Europie, skupiającą 700 przełożonych synagog. Delegacja przybyła do Watykanu, by podziękować Franciszkowi za jego poparcie dla sprawy wolności religijnej oraz przeciwdziałania skutkom islamskiego radykalizmu, których boleśnie doświadczyły ostatnio żydowskie wspólnoty w Paryżu i Kopenhadze. Przewodniczący Konferencji, rabin Pinchas Goldschmidt z Moskwy, wyraził nadzieję, że Papież dzięki swemu autorytetowi pomoże budować nowe mosty między ludźmi i «wyprowadzić Wschód i Zachód znad krawędzi wojny ku zjednoczonej i pokojowej Europie i światu». W odpowiedzi Ojciec Święty przypomniał m.in. o potrzebie nadania nowego znaczenia duchowemu i religijnemu wymiarowi życia ludzkiego na Starym Kontynencie oraz wyraził zaniepokojenie powrotem nastrojów antysemickich w Europie. Okazał serdeczne współczucie z powodu śmierci Elia Toaffa, byłego głównego rabina Rzymu — męża pokoju i dialogu.

Drodzy Przyjaciele!

Witam was w Watykanie, członków delegacji Konferencji Rabinów Europejskich. Jestem szczególnie uradowany i wdzięczny, bowiem jest to pierwsza wizyta, jaką wasza organizacja składa w Rzymie, by spotkać się z Następcą Piotra. Witam przewodniczącego, rabina Pinchasa Goldschmidta, i dziękuję mu za uprzejme słowa.

Wyrażam serdeczne kondolencje z powodu śmierci, wczoraj wieczorem, rabina Elia Toaffa, byłego naczelnego rabina Rzymu. W modlitwie jestem z naczelnym rabinem Riccardem di Segnim — który miał być tutaj z nami — i z całą gminą żydowską Rzymu, wspominając z wdzięcznością tego człowieka pokoju i dialogu, który przyjął papieża Jana Pawła II podczas historycznej wizyty w Synagodze Większej.

Dialog między Kościołem katolickim a gminami żydowskimi prowadzony jest w sposób systematyczny już od niemal półwiecza. 28 października br. będziemy obchodzić 50-lecie soborowej Deklaracji Nostra aetate, która do tej pory jest punktem odniesienia dla wszelkich naszych wysiłków w tym kierunku. Z wdzięcznością wobec Pana pomyślmy raz jeszcze o tych latach, radując się z poczynionych postępów i przyjaźni, która w tym czasie zacieśniała się między nami.

Dziś w Europie jest niezmiernie ważne uwydatnianie wagi duchowego i religijnego wymiaru życia ludzkiego. W społeczeństwie, które jest coraz bardziej naznaczone sekularyzacją i zagrożone przez ateizm, istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek będzie żył, jak gdyby Bóg nie istniał. Człowiek często odczuwa pokusę, by zająć miejsce Boga, by siebie uważać za kryterium wszystkiego, by myśleć, że może nad wszystkim mieć kontrolę, czuć się upoważniony do używania wszystkiego, co go otacza, według własnego uznania. Tymczasem bardzo ważne jest pamiętanie o tym, że nasze życie jest darem Bożym i że Bogu powinniśmy się zawierzyć, w Nim pokładać ufność, do Niego zawsze się zwracać. Darem i odpowiedzialnością Żydów i chrześcijan jest przyczynianie się do podtrzymywania żywego zmysłu religijnego u współczesnych ludzi i w naszym społeczeństwie, dając świadectwo o świętości Boga i świętości życia ludzkiego: Bóg jest święty i święte oraz nienaruszalne jest życie, które On dał.

Aktualnie w Europie budzą zaniepokojenie antysemickie tendencje i pewne akty nienawiści i przemocy. Każdy chrześcijanin winien zdecydowanie ubolewać nad wszelkimi przejawami antysemityzmu, okazując narodowi żydowskiemu swoją solidarność (por. Nostra aetate, 4). Niedawno obchodzona była 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym dokonała się wielka tragedia Szoah. Pamięć o tym, co wydarzyło się w sercu Europy, niech posłuży za przestrogę obecnemu i przyszłym pokoleniom. Muszą być również potępiane wszędzie przejawy nienawiści i przemocy w stosunku do chrześcijan i wiernych innych religii.

Drodzy przyjaciele, z serca wam dziękuję za tę bardzo znaczącą wizytę. Życzę dziś wszelkiego dobra dla waszych wspólnot, zapewniając o mojej życzliwości i modlitwie. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie.

Szalom alejchem!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi Żyd Judaizm sekularyzacja antysemityzm rabin dialog międzyreligijny zmysł religijny Nostra aetate rabin Rzymu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W