Chrystus daje pokój swoim uczniom

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan), 18.01.2004

1. «Pokój mój daję wam». Te słowa Jezusa, zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana (14, 27), stanowią temat tegorocznego, rozpoczynającego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wymowne jest, że temat ten został zaproponowany przez Kościoły Bliskiego Wschodu, gdzie jedność i pokój są wartościami postrzeganymi jako najbardziej potrzebne.

Przez najbliższych osiem dni w każdej części świata chrześcijanie różnych wyznań i z różnych tradycji będą się gromadzić, by usilnie prosić Pana o umocnienie ich wspólnych dążeń do pełnej jedności. Punktem wyjścia będzie dla nich właśnie bogactwo znaczeniowe zawarte w obietnicy Chrystusa — dzień po dniu będą medytować nad ewangelicznym darem pokoju i nad zobowiązaniami, jakie z niego wynikają.

2. Obiecując uczniom swój pokój, Chrystus zapewnił ich, że będzie ich wspierał w czasie próby. A czyż nie jest bolesną próbą trwający wciąż podział między chrześcijanami? Oto dlaczego żywo odczuwają oni potrzebę zwrócenia się do jedynego Pana z prośbą, by pomógł im przezwyciężyć pokusę zniechęcenia na trudnej drodze prowadzącej do pełnej jedności.

W świecie spragnionym pokoju pilnie potrzeba, by wspólnoty chrześcijańskie głosiły Ewangelię w sposób zgodny. Muszą koniecznie dawać świadectwo Miłości Bożej, która je łączy, i być zwiastunami radości, nadziei i pokoju, stając się zaczynem nowej ludzkości.

3. Pragnę z całego serca, by ten Tydzień Modlitw przyniósł obfite owoce dla jedności chrześcijan. Niech będzie dla wierzących w Chrystusa dogodną sposobnością do przekazania sobie braterskiego znaku pokoju Pana. Niech ten dar wyjedna nam przez swe macierzyńskie wstawiennictwo Maryja Dziewica, Matka Chrystusa.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty dodał:

Wielkie narody Wschodu, zwłaszcza Chińczyków, Wietnamczyków i Koreańczyków, które w tych dniach z radością świętować będą początek roku księżycowego, zapewniam o mojej bliskości i z serca życzę im pogody ducha i pomyślności.

Dziś w Rzymie obchodzony jest Dzień Szkoły Katolickiej, który pod wieloma względami wiąże się z wytyczną duszpasterstwa diecezjalnego na te lata: «Razem z rodziną budujemy lepsze społeczeństwo». Serdecznie pozdrawiam przybyłych tu dyrektorów, nauczycieli i uczniów licznych szkół katolickich w diecezji. Wszystkim wam — duchownym i świeckim — wyrażam uznanie za jakość waszej pracy. Wiem dobrze, z jakimi trudnościami spotykacie się na co dzień. Dziękuję wam i zachęcam was, byście nadal pełnili swą służbę z niezachwianą ufnością w Panu.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao