Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Podróż Papieża Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1999

Jan Paweł II

Pozdrowienie końcowe po Mszy św.

Siedlce, 10 czerwca 1999Pragnę podziękować Bogu za tę eucharystyczną Ofiarę, w której tak wielka rzesza uczestniczyła. Raduję się, że mogę nawiedzić waszą piękną i gościnną ziemię. Jest to ziemia męczenników podlaskich i bł. o. Honorata Koźmińskiego; jest to ziemia wielu pisarzy, poetów i artystów, choćby wymienić tylko Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Leona Wyczółkowskiego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników liturgii na błoniach siedleckich. Pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Tym pozdrowieniem pragnę objąć wszystkich pracujących na roli. Modlę się za was, byście czyniąc sobie ziemię poddaną, wielkodusznie potrafili się dzielić owocami swojego trudu z innymi. Należy się wam nasza wdzięczność i troska o lepsze jutro.

Pozdrawiam również tych, którzy pracują w szkolnictwie i oświacie oraz w instytucjach wychowawczych. Nie ustawajcie w wysiłkach nad kształtowaniem umysłów i serc waszych wychowanków w oparciu o Chrystusową prawdę. Młodzieży siedleckiej Bóg zapłać za stałą obecność na Światowych Dniach Młodzieży. Zapraszam was również do Rzymu. Liczę na waszą obecność w Roku Jubileuszowym.

Zwracam się ze szczególnym wzruszeniem do ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, obecnych tu wraz ze swoimi duszpasterzami i opiekunami. Przez wasze cierpienia jesteście blisko Chrystusa, który «przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył». Proszę was o modlitwę i dziękuję zarazem, bo wiem, że o mnie zawsze pamiętacie.

Pozdrawiam także lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia. Pozdrawiam członków Caritas Polskiej. Pozdrawiam policjantów i ich rodziny w całej Ojczyźnie, zwłaszcza dzisiaj w Siedlcach. Sercem obejmuję wszystkich pielgrzymów tu obecnych, zarówno z kraju, jak też i z zagranicy. Dziękuję wraz z wami Bogu za to spotkanie. Błogosławiąc wam i waszym rodzinom, modlę się, aby polska rodzina była zawsze mocno z Bogiem związana, stając się w ten sposób ogniskiem życia i miłości.

Jeszcze słowo pozdrowienia do licznych leśników dziś tu obecnych. Nasza wdzięczność za ochronę lasów i przyrody.

Na tym męczeńskim Podlasiu nie mogę nie wspomnieć martyrologium narodu żydowskiego, które w Siedlcach pisało swoją bolesną kartę w okresie II wojny światowej.

Pragnę pozdrowić uczestników Mszy św. z Białorusi.

(po białorusku:)

Drodzy wierni przybyli z Białorusi. Z wielką miłością witam was i zapewniam o mojej modlitwie za was, za wasze rodziny i za waszą ojczyznę. Niechaj Bóg wspomaga was za wstawiennictwem Najświętszej Panny Maryi i świętych patronów waszego umiłowanego narodu, ku któremu zwracam się serdeczną myślą.

(po rosyjsku:)

Drodzy pielgrzymi z Rosji! Serdecznie witam każdego z was. Matka i Królowa pokoju niech prowadzi waszą umiłowaną ojczyznę drogą sprawiedliwości i solidarności. Oby mieszkańcy Rosji zdołali wydobyć ze swojego duchowego skarbca światło i moc, jakich potrzebują, aby przezwyciężyć przeszkody i budować ład społeczny godny człowieka i zgodny z zamysłem Wszechmogącego.

(po ukraińsku:)

Drodzy Ukraińcy! Do was, którzy przybyliście tutaj, do Siedlec, na spotkanie z widzialnym Zastępcą Chrystusa na ziemi, zwracam się ze szczególnym powitaniem. Ojcowskie pozdrowienie kieruję także do waszych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, do waszych rodzin i do wszystkich Ukraińców. Niech za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy Bóg was zawsze wspomaga i ochrania.

(dalej po polsku:)

Na koniec pragnę jeszcze poświęcić wianki, które w pięknej tradycji polskiej przypominają zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. Niech Bóg wszystkim błogosławi.

Bardzo wielu was się tu zgromadziło, jakby Siedlce liczyły milion. Bogu dzięki! 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież Jan Paweł II podróż do Polski 1999

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W