reklama

Słowo Boże daje odpowiedź na problemy ludzkości

Przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej, 29.04.2003

W dniach od 28 kwietnia do 2 maja odbywała się w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Komisji Biblijnej, której przewodniczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ra-tzinger. Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami obrad we wtorek 29 kwietnia. W przemówieniu podkreślił znaczenie ich pracy naukowej, która służy dobru całego Kościoła.

Księże Kardynale, drodzy Członkowie Papieskiej Komisji Biblijnej!

1. Z wielką radością spotykam się z wami przy okazji waszej dorocznej rzymskiej sesji roboczej, w czasie której dokonujecie stopniowej i systematycznej syntezy przeprowadzonych przez każdego z was badań. Dziękuję kard. Josephowi Ratzingerowi za wyrażenie waszych uczuć.

Spotkanie to jest szczególnie cenne z dwóch powodów — z racji setnej rocznicy powołania waszej Komisji oraz ze względu na zagadnienie, nad którym w tych latach pracujecie. Papieska Komisja Biblijna służy słowu Bożemu, realizując cele, które zostały jej wyznaczone przez moich poprzedników Leona XIII i Pawła VI. Działała ona w zmieniających się czasach, dostrzegając występujące w nich problemy i niepokoje, starając się odczytywać w orędziu Objawienia odpowiedź, jaką Bóg daje w obliczu poważnych problemów, nękających ludzkość w każdej epoce.

2. Jeden z nich uczyniliście przedmiotem waszych aktualnych badań, ujmując go w temacie: «Biblia a moralność». Wszyscy wyraźnie dostrzegają swego rodzaju paradoks: wydaje się, że współczesny człowiek, rozczarowany tak wieloma niesatysfakcjonującymi odpowiedziami na zasadnicze życiowe pytania, otwiera się na głos pochodzący od Transcendencji, a wyrażający się w orędziu biblijnym. Zarazem jednak przejawia on coraz większą niechęć wobec nakazu postępowania zgodnie z wartościami, które Kościół głosi od zawsze, wskazując na ich zakorzenienie w Ewangelii. Dochodzi zatem do rozlicznych prób oddzielania Objawienia biblijnego od bardziej wymagających propozycji życia.

W tej sytuacji uważne słuchanie słowa Bożego może dostarczyć wskazań, które wyrażają się w pełni w nauczaniu Chrystusa.

Drodzy profesorzy i uczeni, pragnę dodać wam otuchy w waszym trudzie, zapewniając, że jest on jak najbardziej pożyteczny i służy dobru Kościoła. Zapewniam was o swej modlitwie o to, aby wasza praca przynosiła obfite owoce, i umacniam was swym Apostolskim Błogosławieństwem.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao