Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


W trosce o pełnię wiary

RESKRYPT Z AUDIENCJI DOTYCZĄCEJ "WYZNANIA WIARY" I "PRZYSIĘGI WIERNOŚCI"
In audientia(*)W sprawie formuł "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności", opublikowanych w Acta Apostolicae Sedis z 9 lutego 1989 r., podejmuje się decyzję o opublikowaniu odpowiedniego reskryptu z audiencji:

Reskrypt z audiencji Ojca Świętego:

W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary 1 lipca 1989 r., Ojciec Święty zechciał zaaprobować i ustalić, zarówno nowe formuły "Wyznania wiary" i "Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła", jak również złączone z nimi normy zawarte w Informacji prezentującej, oraz ustalił, by wszystko to zostało opublikowane w odpowiedni sposób w Acta Apostolicae Sedis. Tłumaczenia formuł na języki współczesne, przygotowane przez Konferencje Episkopatów, będą mogły być używane tylko po aprobacie udzielonej przez Kongregację Nauki Wiary.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 19 września 1989 r.

JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt


* AAS 81 (1989) 1169.


opr. mg/jw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wierność credo wyznanie wiary przysięga urząd kościelny professio fidei
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W