Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Czyste Ręce

Agnieszka Duras

Transparency International - Polska, we współpracy ze środowiskiem biznesowym, uruchamia program Uczciwa konkurencja (Fair Competition) przeciwdziałający rozszerzaniu się korupcji w sferze gospodarczej. Celem programu jest stworzenie, a następnie wcielenie w życie organizacyjnego mechanizmu motywującego firmy do przestrzegania standardów etycznych w swojej działalności.

Firmy, które przystąpią do realizacji tego programu zostaną odznaczone znakiem identyfikacyjnym "Manus Puris" (z łac. "czyste ręce"). Będzie on oznaką zaangażowania się przedsiębiorstwa w stosowanie czystych praktyk w działalności gospodarczej.

Aby uzyskać prawo posługiwania się tym symbolem, firma musi spełnić następujące kryteria:

  • Posiadać czyste konto w urzędzie podatkowym i ZUSie;
  • Podpisać zobowiązanie do przestrzegania zdefiniowanych przez Transparency International - Polska procedur przetargowych, podpisywania i negocjowania kontraktów itp.;
  • Podpisać zobowiązania do wymuszenia na dostawcach przestrzegania zasad fair play;
  • Prowadzić akcje mające na celu uświadomienie pracownikom konsekwencji związanych ze zjawiskiem korupcji i stanu prawnego w tej dziedzinie. Zobowiązać ich do podpisania deklaracji anty-korupcyjnych stanowiących załącznik do regulaminu pracy;
  • Stosować ostre sankcje wobec osób łamiących te zasady;
  • Wyrazić zgodę na okresowe sprawdzanie przez Transparency International - Polska, przestrzegania przez przedsiębiorstwo przyjętych zobowiązań i, w przypadku oceny negatywnej, po wyczerpaniu procedury odwoławczej, utratę prawa do używania logo akcji.

W skład Grupy Inicjatywnej przy Transparency International-Polska wchodzą:

  • Jakub Bierzyński, dyrektor generalny Optimum Media Direction,
  • Prof. Antoni Kamiński, prezes Stowarzyszenia Transparency International-Polska
  • Richard Lucas, honorowy wiceprzewodniczący Brytyjsko-Polsko Izby Handlowej (British-Polish Chamber of Commerce).

Program uzyskał dotychczas poparcie Banku Światowego, American Chamber of Commerce i British-Polish Chamber of Commerce.

Wszelkie informacje na temat programu: Uczciwa konkurencja udziela Transparency International — Polska tel: (022) 828 92 4

"Etyka, moralność w życiu publicznym" - to tytuł debaty organizowanej przez Forum Gospodarcze Unii Wolności, w dniu 10 października 2000 r., w Siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie z udziałem prof. Leszka Balcerowicza, ks.biskupa Tadeusza Pieronka i ojca Macieja Zięby.

...Rynek nie zaspakaja szczęścia przyjaźni, radości. Nie da się sprzedać piękna, zachwytu indywidualnego itd. Człowiek ma mnóstwo bardzo ważnych sfer życia, które się nie spieniężają, nie podlegają logice rynku. Tak o etycznej konieczności wspierania innych, młodym ludziom mówi ojciec Maciej Zięba, Prowincjał Zakonu Dominikanów, nauczyciel etyki życia gospodarczego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: ...To, że robicie pieniądze, duże pieniądze, to ma swój sens wówczas, gdy robicie to etycznie i gdy nie wyczerpuje to całego waszego życia i pamiętacie o innych.

... Są pewne obowiązki ludzi, którym powierzono władzę państwową. Głównym ich obowiązkiem z moralnego punktu widzenia, jest nie tworzenie złego prawa, które by nakłaniało do złych z moralnego punktu widzenia zachowań, do oszukiwania, nie dotrzymywania zobowiązań i brania łapówek. To jest podstawowa odpowiedzialność i z tego trzeba moim zdaniem rozliczać - powiedział prof. L. Balcerowicz, podczas debaty.

"Nie ma, etyki życia prywatnego i etyki życia publicznego. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, obowiązuje jedna etyka zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Etyka w sferze życia publicznego nie jest trudniejsza od tej, gdzie człowiek odpowiada przed samym sobą i oczywiście przed Bogiem" - mówił ks. bp. Pieronek, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej podczas debaty. (...) Mówiąc o wolnym rynku mówimy także o wolności. Wolność i wolny rynek, oba te pojęcia muszą harmonizować ze sobą i tworzyć całość. Jaka jest rola państwa w stosunku do wolnego rynku? Jakie są granice wolności i granice wolnego rynku? ...Wolność jest zawsze ograniczona. Jeżeli chodzi o wolny rynek to oczywiście on jest też ograniczony, regulowany zasadą konkurencyjności. Kontrolę wolnego rynku narzucana państwo. Bo wolny rynek nie istnieje sam, on istnieje zawsze w jakimś systemie ekonomicznym i jakimś systemie państwowym. Czy wolny rynek musi uwzględniać ludzi biednych? Myślę, że tak. Bo czy państwo może realizować swoje cele obok obywateli? Nie, państwo jest dla człowieka. A więc sferę biedy w jakiś sposób wolny rynek regulowany przez państwo musi zagospodarować. Wolny rynek, nie może być na tyle wolny, że każdy przedsiębiorca może robić to co chce. Ograniczeniem wolności może być zdrowa konkurencja, czyli taka z zasadami etycznymi..

Na pytanie czy bogacze i politycy, będą mogli nawet przez ucho igielne wejść do nieba - odpowiedzi udzielił ks. bp. Tadeusz Pieronek "Oczywiście jeśli bogacze będą pokładali nadzieję w bogactwie, to nie przejdą nie tylko przez ucho igielne, ale nawet przez mniejszą szparę. Nie jest to kwestia posiadania, tylko kwestia stosunku do dóbr materialnych. Jeśli ktoś pokłada nadzieję w pieniądzu i nim wszystko załatwia w życiu, to jego zbawienie wieczne nie interesuje. To nie jest kwestia gabarytu, tylko kwestia myśli, serca."


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: moralność etyka biznes wizerunek etyka biznesu pr public relations odpowiedzialny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W