Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Zmierzony ekorozwój

Wojciech Stodulski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

6 września br. w Londynie, a 7 września we Frankfurcie n/Menem odbyła się druga roczna prezentacja globalnego wskaźnika giełdowego najbardziej ekorozwojowych firm świata. Ekorozwojowe Wskaźniki Dow Jones'a (DJSGI - Dow Jones Sustainability Group Indexes - obecnie obejmuje rodzinę 5 wskaźników, w tym jeden globalny, trzy kontynentalne dla Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz jeden wskaźnik krajowy dla Stanów Zjednoczonych) zostały opracowane w 1998r. i uruchomione przez grupę specjalistów z amerykańskiego Dow Jones'a oraz szwajcarskiej firmy SAM Sustainability Group z siedzibą w Zurichu w 1999 r.

Celem uruchomienia wskaźników DJSGI było umożliwienie firmom kierującym się ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi kryteriami ekorozwoju odnoszenia korzyści giełdowych. Dotychczas 17 instytucji finansowych w ośmiu krajach upoważniono do monitorowania stopnia respektowania przez spółki giełdowe kryteriów ekorozwoju, a następnie określania i obliczania krajowych i sektorowych wskaźników giełdowych. Wskaźniki te wykorzystuje się do obliczania globalnego Ekorozwojowego Wskaźnika Dow Jones'a DJSGI.

Globalny Ekorozwojowy Wskaźnik Dow Jones'a obejmuje 10 % tj. ok. 200 firm charakteryzujących się najwyższym poziomem osiągania kryteriów ekorozwoju spośród czołowych firm objętych wskaźnikami Dow Jones'a (Dow Jones Global Indexes tj. wskaźniki należące do rodziny globalnych wskaźników Dow Jones'a liczone dla firm należących do 64 grup przemysłowych i działających w 33 krajach). Na koniec czerwca 2000r. aktywa spółek zarządzane zgodnie z kryteriami Ekorozwojowych Wskaźników Dow Jones'a osiągnęły poziom ok. 1 biliona EURO.

Ekorozwojowe Wskaźniki Dow Jones'a są wskaźnikami pochodnymi i ściśle zintegrowanymi z rodziną wskaźników globalnych Dow Jones'a, których rating nie opiera się na kryteriach ekorozwoju, ale na kryteriach ściśle ekonomicznych. Wartość bazową Ekorozwojowego Globalnego Wskaźnika Dow Jones'a określono na dzień 31 grudnia 1998r. jako 1000. Globalny i inne ekorozwojowe wskaźniki Dow Jones,a są co roku przeglądane i weryfikowane pod kątem respektowania kryteriów ekorozwoju przez firmy.

Według relacji prasowych z prezentacji ekorozwojowych wskaźników Dow Jones'a za 2000r. w Londynie i Frankfurcie n/Menem:

  • firmy objęte globalnym Ekorozwojowym Wskaźnikiem Dow Jones'a wykazują ponadprzeciętne wyniki giełdowe
  • wśród 10% najlepszych firm globalnego wskaźnika DJGSI dominują firmy europejskie
  • udział firm pozaeuropejskich w globalnym Ekorozwojowym Wskaźniku Dow Jones'a dla 200 firm jest znacznie niższy - 56% od ich udziału we wskaźniku Dow Jones Global Index dla 2000 firm - 71%
  • w wyniku niespełnienia kryteriów ekorozwoju lub pogorszenia ocen ok. 30% spośród 200 firm objętych wskaźnikiem DJGSI, w 1999r. zostało wyeliminowanych, a na ich miejsce w 2000r wprowadzono nowe firmy
  • większość wyeliminowanych firm wykazała niewielką zgodność swoich wyników z kryteriami ekorozwoju
  • wiele firm, które zostały liderami sektorowymi w 1999r. utrzymało swoją pozycję w 2000r. w tym m.in. BMW i Volkswagen - w sektorze pojazdów, BG Group - w energetyce, Bristol-Myers Sqiubb - w ochronie zdrowia, Procter&Gamble - w artykułach konsumpcyjnych, Thames Water i Anglian Water w zaopatrzeniu w wodę
  • wsród liderów produkujących określone produkty wymienia się m.in.: Baxter International (produkty medyczne), Dow Chemical (produkty chemiczne), ING Group (ubezpieczenia).

Firmy objęte Ekorozwojowymi Wskaźnikami Dow Jones'a korzystają z jeszcze jednej możliwości zwiększenia swojego potencjału finansowego oraz ustalenia swojego wizerunku w świecie biznesu jako liderów ekorozwoju. Inwestorzy kierujący się kryteriami ekorozwoju mogą inwestować w spółki, postępując zgodnie z zasadami ekorozwoju. Korzysta na tym społeczeństwo i środowisko naturalne, gdyż 200 światowych gigantów biznesu stara się kierować w swoich decyzjach rozwojowych kryteriami społecznymi i ekologicznymi. Tworzą one w ten sposób wzorce postępowania dla innych. W ten sposób odpowiedzialny biznes jest już trwale obecny na światowych giełdach.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność ekonomia etyka społeczeństwo biznes ekologia wizerunek public relations ekobiznes
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W