Dobro należy czynić dobrze

Pomoc seniorom i ochrona osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw - to nowe inicjatywy Centrum ks. Orione

Z nowymi projektami ruszyło właśnie Centrum ks. Orione w Kaliszu i w siedmiu innych miejscowościach naszej diecezji. To propozycja dla seniorów i pokrzywdzonych przestępstwami. Z ks. Sylwestrem Sowizdrzałem rozmawiała Renata Jurowicz.

Pełni Ksiądz funkcję dyrektora placówki prowadzonej przez księży orionistów — Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności przy ul. Kościuszki w Kaliszu. Jakie są jej zadania?

Ks. Sylwester Sowizdrzał: Nasza placówka znana jest powszechnie jako Centrum ks. Orione. Istnieje już od 1935 roku i chociaż na przestrzeni wielu lat przyjmowała różne nazwy, przez długi czas nazwała się Caritas, jej misją było zawsze niesienie pomocy potrzebującym, najczęściej dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie. Dzisiaj również prowadzi ona działalność charytatywną na rzecz niepełnosprawnych przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Funkcjonuje tutaj także Dom Studenta, goszczący również młodych robotników i emigrantów.

W naszych działaniach staramy się realizować słowa św. Alojzego Orione: „Dobro należy czynić dobrze!” On wiedząc, że wszelkie dobro pochodzi od Boga i jest niejako znakiem rozpoznawczym Jego istnienia, chciał, aby dobro nie było czynione byle jak, tylko dobrze, tak, aby odnosiło do Boga. Przede wszystkim nie mówił, aby czynić dobrze, lecz: aby czynić dobro, by nie mylić prawdziwego dobra prowadzącego do szczęścia z przelotną przyjemnością. Dobro to wartość, która nie przemija. Gdy skupiamy się tylko na tym, aby czynić dobrze, może się zdarzyć, że będziemy koncentrować się na tym, aby osoba, której pomagamy, czuła się dobrze i będziemy tylko spełniać przeróżne jej zachcianki, a to na dłuższą metę może okazać się dla niej tragiczne w skutkach.

Obecnie ośrodek otworzył dwa nowe projekty, jakie?

Tak, są nimi Ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów oraz Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami, Świadkom Przestępstw i ich Rodzinom. Jest to projekt utworzony we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, który będzie finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz ośrodka okręgowego obejmuje on siedem punktów lokalnych.

Zanim powie Ksiądz o szczegółach związanych z ich działalnością, proszę wyjaśnić: dlaczego orioniści w Kaliszu zdecydowali się na ich otwarcie?

Nasze Centrum jest dobrze znane w Kaliszu i cieszyło się zawsze bardzo dobrą opinią wśród ludzi. Jak widzimy społeczeństwo się zmienia i w mieście pojawiły się nowe potrzeby. Osobom niepełnosprawnym intelektualnie, którym służyliśmy, zaproponowano w ostatnim czasie inne rozwiązania. Stworzono klasy integracyjne w szkołach i przyznano większą pomoc rodzinom. Głównie te dwa czynniki spowodowały, że ośrodki wychowawcze w naszym mieście i w całym kraju przestały być priorytetem i zaczęły się kurczyć.

Jednocześnie pojawiły się nowe potrzeby, do których należy niewątpliwie wspomaganie ludzi w wieku senioralnym. Orioniści, którzy starali się zawsze odpowiadać na palące potrzeby środowiska, postanowili wykorzystać posiadane warunki, oferując ludziom starszym wsparcie, by mogli rozwijać swoje pasje i zawierać przyjaźnie. Tak, przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powstał projekt wsparcia dla seniorów.

A jakie są powody powstania drugiego projektu?

Mass media i prasa codziennie informują nas o wielu sytuacjach przykrych, w wyniku których zostali skrzywdzeni ludzie. Te osoby potrzebują pomocy, której nie zawsze może im udzielić wymiar sprawiedliwości. Sytuacje krzywdzące są często bardzo skomplikowane i angażują wiele osób: same osoby pokrzywdzone, ich rodziny, świadków przestępstw, itd. Wiemy, że wymierzana sprawiedliwość nie zawsze jest sprawiedliwa, bo osoba pokrzywdzona w wyniku poniesionej traumy nie zawsze umie się odpowiednio obronić. A kiedy stanie się ofiarą, cierpią również jej bliscy, najczęściej dzieci. Pamiętam człowieka, który został skrzywdzony i żył w nienawiści do innych ludzi, nie mogąc im przebaczyć. Dopiero po wielu latach zrozumiał, że został ofiarą dwukrotnie: raz, kiedy został skrzywdzony i drugi raz, bo od tamtego czasu żył nienawiścią, zatruwając życie swoje i innych. Osoby pokrzywdzone, aby mogły powrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, często potrzebują wsparcia prawnego, psychologicznego i duchowego, a czasem nawet muszą skorzystać w pomocy psychiatry.

Jakie zadania będą realizowane w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Świadkom Przestępstw i ich Rodzinom?

W naszych działaniach będziemy się starali wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów objętych projektem, zarówno pod względem prawnym, psychologicznym, jak i materialnym w odniesieniu do pokrzywdzonych przestępstwami i ich najbliższych oraz świadków i ich najbliższych, zarówno w czasie, jak i po popełnieniu przestępstw na ich szkodę.

W tym celu organizujemy poradnictwo prawne i mediacje, które wzmocnią położenie pokrzywdzonych w stosunku do sprawców, jak i organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna ukierunkowana będzie na wzmocnienie pewności siebie, pomaganie w wychodzeniu z poczucia bezradności. W niektórych przypadkach będziemy również świadczyć pomoc materialną, która pozwoli zapobiec zapaści finansowej pokrzywdzonych rodzin. Chcemy również pomagać w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pokrzywdzonych osób, tak, aby mogły one znaleźć lepszą ofertę pracy, która przyniesie im poczucie bezpieczeństwa finansowego. W ramach pomocy materialnej jest możliwy zakup żywności, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, remont i opłata czynszu mieszkań, odpoczynek dzieci i młodzieży, finansowany będzie koszt żłobków, przedszkoli, kursów, szkoleń, itd.

Wspomniał Ksiądz, że obok okręgowego ośrodka działają punkty lokalne, gdzie one się znajdują?

Ośrodek okręgowy znajduje się przy ul. Kościuszki 24 w Kaliszu i tam też znajdują się mieszkania interwencyjne, dyspozycyjne całodobowo. Natomiast Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem są w: Opatówku, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Jarocinie. Dla wszystkich tych ośrodków działa całodobowa infolinia - tel. 62 723 20 06.

Jakie warunki muszą spełnić osoby, którą pragną uzyskać w nich pomoc?

Pomoc specjalistów, jak i materialna, będzie dotyczyła wyłącznie szkód poniesionych w wyniku przestępstwa lub bycia świadkiem przestępstwa, czy członkiem rodziny wskazanych osób. Pomoc udzielana będzie w okresie do pięciu lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do ośrodków lub do pięciu lat wystąpienia skutków przestępstwa.

By otrzymać pomoc należy zgłosić się osobiście do ośrodka i wypełnić wniosek o udzielenie pomocy. Należy też okazać się dokumentami potwierdzającymi wystąpienie przestępstwa - z policji, prokuratury, sądów, Centrów Interwencji Kryzysowych, lekarskimi i innymi oraz dołączyć do wniosku kserokopie tych dokumentów.

Drugi projekt został zorganizowany przez Centrum dla seniorów, co on ma im do zaoferowania?

Jest to Ośrodek wsparcia dziennego dla seniorów, który będzie otwarty od początku maja do końca grudnia. Jego uczestnicy będą korzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego i zajęć świetlicowych. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione różne formy zajęć terapeutycznych: warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, literackie, komputerowe; zajęcia kulturalno-oświatowe: turnieje szachowe, prelekcje filmów, wyjścia do kina i teatru, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, mini recitale, wyjścia do muzeów, spacery i wycieczki turystyczne; tematyczne zajęcia warsztatowe według potrzeb i zainteresowań, zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne jak np. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i ciepły posiłek.

Czy wszyscy seniorzy mogą z tej oferty skorzystać?

Seniorzy uczestniczą w zajęciach bezpłatnie dzięki współpracy z Ministerstwem ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek jest przeznaczony dla 20 osób, które ukończyły 60. rok życia. W pierwszej kolejności chcemy, aby to były osoby samotne, które pragną spędzać czas aktywnie. Jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, to wtedy mogą się zgłosić inne osoby starsze. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 w budynku Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności przy ul. Kościuszki 24.

Ośrodek księży orionistów jest również w trakcie przygotowań tegorocznego Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Kiedy on się odbędzie?

Obchody odbędą się 8 maja i rozpoczną się przy Ratuszu, a zakończą w Centrum ks. Orione. Jako Centrum postanowiliśmy włączyć się w przywrócenie charakteru powszechnego temu dniowi obchodzonemu w Kaliszu. W czasie działalności pani Ariany Lewickiej uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich jednostek współpracujących z niepełnosprawnymi na naszym terenie. Po jej śmierci obchody miały charakter skromniejszy. W tym roku zaangażowały się w jego przygotowanie także władze miasta Kalisza i Starostwo Powiatowe. Stąd też będą w nim uczestniczyć przedstawiciele ośrodków dla niepełnosprawnych z Kalisza i całego powiatu. W Centrum będzie obecny Ksiądz Biskup. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na Facebooku pod adresem Dzień Godności Kalisz.

Gdzie szukać pomocy i wsparcia?

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami, Świadkom Przestępstw i ich Rodzinom, ul. Kościuszki 24, Kalisz, pon. - czw. - godz. 8-20, pt. - godz. 8-16 i sob. - 8.30-12.30.

Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:

Opatówek, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Plac Wolności 8, sob. - godz. 8.30-12.30;

Ostrów Wielkopolski, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Gimnazjalna 13, wt. i czw. - godz. 15.30-19.30;

Krotoszyn: PCPR, ul. Floriańska 10, wt i czw. godz. 15.30-19.30;

Kępno: Poradnia Zdrowia Psychicznego Remedium, ul. Graniczna 21a, wt. i czw. godz. 15.30-18.30;

Ostrzeszów: Poradnia Zdrowia Psychicznego Remedium, ul. Harcerska 8, wt i czw. godz. 15.30-18.30;

Pleszew: MGOPS, ul. Targowa 1, pon. i czw. - godz. 16.00-19.00;

Jarocin: MGOPS, ul. Wrocławska 39, śr. - godz. 16.00-20.00.

Całodobowa infolinia - tel. 62 723 20 06.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao