Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Marek Dziewiecki

JUBILEUSZOWE DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR POWOŁAŃKrajowy Kongres Powołań — Jasna Góra, 19—21 maja 2000 r.

Rok Wielkiego Jubileuszu Odkupienia skłania do refleksji nad miłością Boga do człowieka oraz nad tajemnicą Wcielenia. Jednym z wymiarów tej tajemnicy są osoby powołane do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, misjonarze i misjonarki oraz osoby konsekrowane w instytutach świeckich są szczególnymi znakami Boga, który przez wieki i tysiąclecia posyła robotników na żniwo swojej prawdy i miłości. W jubileuszowym dziękczynieniu za dar dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa nie może zatem zabraknąć głosu i modlitwy tych, których Bóg powołał do swojej szczególnej służby, oraz młodych, którzy stoją w obliczu tajemnicy własnego powołania.

Okazją do uroczystego, jubileuszowego dziękczynienia polskiego Kościoła za dar kapłanów i osób konsekrowanych będzie Krajowy Kongres Powołań, który odbędzie się na Jasnej Górze od 19 do 21 maja br. Spotkania kongresowe będą wyrazem uwielbienia Odkupiciela przez tych, którzy są powołani, którzy włączają się w troskę o powołanych, oraz tych, którzy stoją w obliczu decyzji powołaniowych. Centralnym punktem każdego dnia kongresowych spotkań będzie Eucharystia, która jest źródłem wszystkich powołań i posług w Kościele. Patronat honorowy nad Kongresem objął kard. Józef Glemp, Prymas Polski, a organizatorem jest Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Kongres przebiegać będzie pod hasłem: „Posłani w Trzecie Tysiąclecie”.

Pierwszy dzień Kongresu zgromadzi osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w duszpasterstwo powołań, czyli przedstawicieli Episkopatu Polski, członków Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, diecezjalnych i zakonnych referentów powołań, rektorów i przedstawicieli seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych, Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich, Krajową Konferencję Instytutów Świeckich. Głównym punktem programu będzie przesłanie prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego abpa Zenona Grocholewskiego oraz koncelebrowana Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Drugi dzień poświęcony będzie dziękczynieniu za dar powołań. Adresatami tej części Kongresu są alumni, służba liturgiczna, KSM, Ruch Światło—Życie, katolickie ruchy modlitewne i formacyjne, harcerze, szkoły nowej ewangelizacji, młodzież związana z diecezjalnym i zakonnym duszpasterstwem powołań, młodzież ze szkół katolickich i publicznych, z niższych seminariów duchownych, młodzież akademicka. W programie zaplanowano Eucharystię, której przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, konferencje i koncert ewangelizacyjny ze świadectwami.

Trzeci dzień Kongresu adresowany jest do rodzin osób powołanych oraz do wszystkich środowisk, które troszczą się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Do uczestnictwa zaproszone są Diecezjalne Rady Duszpasterstwa Powołań, Towarzystwa Przyjaciół Seminariów Duchownych, duszpasterze i delegaci z parafii, w których są powołania, oraz inne środowiska kościelne zajmujące się troską o powołanych. Będzie to dzień dziękczynienia za powołanych oraz za wspierających powołania.

Wszyscy wierzący zaproszeni są do włączenia się w kongresowe dziękczynienie za dar powołań w naszej Ojczyźnie oraz do ufnej modlitwy, by nie zabrakło nowych, świętych ewangelizatorów na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Umocnieniem są dla nas słowa Jana Pawła II, skierowane do wszystkich, którzy z entuzjazmem angażują się w trudną służbę na rzecz powołań i powołanych: „Nie pozwólcie się zniechęcać w obliczu trudności. Miejcie ufność! Ziarno Bożego powołania, gdy jest zasiane z żarliwością, przyniesie owoc obfity. W obliczu ciężkiego kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych, który dotyka niektóre regiony świata, trzeba — zwłaszcza w tym Roku Jubileuszu 2000 — działać tak, by każdy kapłan, każdy zakonnik i siostra zakonna mogli ponownie odkryć piękno własnego powołania i świadczyć o nim wobec innych. Każdy wierzący niech stanie się wychowawcą powołaniowym i niech nie boi się proponować radykalnych decyzji”.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jasna Góra powołanie kapłan Częstochowa zakon zakonnik instytut świecki kongres powołań osoba konsekrowana
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W