Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanisław Zasada

Generał w habicie

Opowieść o siostrze
Małgorzacie Chmielewskiej
i Wspólnocie Chleb Życia

ISBN: 978-83-240-1418-7
wyd.: Wydawnictwo ZNAK 2010

Spis wybranych fragmentów
Elita z marginesu
Pępek Europy
Miłość
Kaczka bretońska i łosoś
Zamiast epilogu
Pomóż im pomagać

Pomóż im pomagać

 

Katolicka Wspólnota „Chleb Życia” prowadzi w Polsce siedem domów, do których przyjmuje bezdomnych: kobiety, mężczyzn, matki z dziećmi, chorych, młodzież. Oprócz schronienia mieszkańcy otrzymują pomoc socjalną, medyczną i materialną.

Osoby posiadające dochody płacą miesięcznie 300 złotych na swoje utrzymanie, a na dziecko — 150 złotych. Mieszkańcy domów są także zobowiązani do pracy na rzecz Wspólnoty oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia. W domach nie można pić alkoholu ani stosować przemocy wobec współmieszkańców.

Mimo że „Chleb Życia” jest Wspólnotą katolicką, o przyjęciu do domów nie decydują kryteria wyznaniowe, a udział w praktykach religijnych jest dobrowolny.

Adresy domów:

BETANIA (dom dla kobiet)

ul. Łopuszańska 17

02-220 Warszawa

tel. (22) 846 66 44

BETLEJEM (dom dla chorych)

ul. Potrzebna 55

01-254 Warszawa

tel. (22) 474 57 14

EMAUS (noclegownia dla kobiet)

ul. Stawki 27

01-040 Warszawa

tel. (22) 838 44 50

NAZARET (dom dla matek z dziećmi)

ul. Sienkiewicza 4

05-840 Brwinów

tel. (22) 729 62 29

MATKI BOŻEJ UBOGICH (Dom Macierzysty Wspólnoty i dom dla mężczyzn)

Zochcin 58

27-580 Sadowie

tel. (15) 869 23 16

e-mail: wchz@wp.pl

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU (dom dla matek z dziećmi)

Nagorzyce Roztylice 14

27-425 Waśniów

PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (dom dla chorych)

Jankowice 41

27-530 Ożarów

tel. (15) 861 17 71

Portal internetowy Wspólnoty „Chleb Życia”: www.chlebzycia.org.pl

Konto Wspólnoty „Chleb Życia”:

Bank Spółdzielczy Raszyn

73 8004 0002 2001 0000 1270 0001

Przy Wspólnocie powstała Fundacja Domy Wspólnoty „Chleb Życia”. Głównym celem jej działalności jest zapobieganie bezrobociu i skrajnej nędzy na terenie województwa świętokrzyskiego — jednego z najuboższych regionów kraju.

Konto Fundacji:

Bank Pekao SA Opatów

14 1240 2773 1111 0010 1234 0775

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego — na jej rzecz można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

KRS 0000132424

Konto:

Bank Pekao SA Opatów

14 1240 2773 1111 0010 1234 0775

Fundacja Domy Wspólnoty „Chleb Życia” utworzyła Fundusz Stypendialny „Podaruj mi szkołę”, który wspomaga edukację dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w województwie świętokrzyskim.

Konto Funduszu Stypendialnego:

Bank Pekao SA Opatów

81 1240 2773 1111 0010 1234 1121

Szczegółowe informacje: tel. (22) 868 75 66 lub e-mail: fundusz@chlebzycia.org.pl

(przypis red. Opoki)
Zajrzyj na stronę Wspólnoty
Wspólnota Chleb Życia

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: adresy ubóstwo bezdomni slumsy Betlejem Nazaret Emaus Wspólnota Chleb Życia Małgorzata Chmielewska Betania samotne matki upośledzeni umysłowo Polska B alkoholicy Góry Świętokrzyskie recydywiści Zochcin Fundusz Stypendialny dane adresowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W