Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Komunikat Jury XXIV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009
W dniach od 15 do 17 maja 2009 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz Komitetu Honorowego, kolejny XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2009”. Na Festiwal zgłoszono ponad 170 filmów,47 programów radiowych, 35 programów multimedialnych i kilkanaście stron internetowych z 21 krajów: Australii, Białorusi, Bułgarii, Francji, Chorwacji, Czech, Indii, Indonezji, Kanady, Rosji, Słowacji, Węgier, Włoch, Szwajcarii, Hongkongu, Hiszpanii, Irlandii, Libanu, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Zgłoszono m.in. 11 filmów fabularnych, 88 filmów dokumentalnych,25 programów telewizyjnych,9 programów edukacyjnych i 24 filmy edukacyjne. Do przeglądów konkursowych zakwalifikowano 18 filmów. Komisja Jury Festiwalu ds. filmowych obradująca w składzie:


Jan Szafraniec – przewodniczący Jury,
Antoni Zięba – wiceprzewodniczący Jury,
Andrzej Januszewski - v-ce prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego,
o. Paul(India) - reżyser, krytyk filmowy
Andrej Rasinski(Białoruś)– przedstawiciel SIGNIS, krytyk filmowy,
Maria Jędrzejewska – sekretarz jury.
Elżbieta Cieślik - dziennikarz,
Janusz Sierpowski - dziennikarz,
Karol Brejnak - dziennikarz,
Czesław Kurdziel - pedagog,
Andrzej Maywald - redaktor,
Jerzy Ridan - reżyser filmowy,
ks. Antoni Zieliński - realizator filmowy,
Anna Osławska - reżyser,
Katarzyna Purska - katecheta,
Elżbieta Jeziorowska - aktorka,
Andrzej Rejman - kompozytor, historyk sztuki, teolog,
s. Beata Iwaszko – realizator filmowy,
Małgorzata Jurgowiak – dziennikarz,
Krystyna Młoduchowska-Dziob - psycholog
ks. Antoni Zieliński – realizator filmowy
przyznała nagrody w kategoriach: filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego, programu edukacyjnego i filmu amatorskiego.

GRAND PRIX
ufundowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej


4864 - Honor Generała
autor: Joanna Pieciukiewicz

prod. TVP S.A Telewizja Polonia - Polska
Za ukazanie skrzętnie ukrywanej prawdy o generale Stanisławie Sosabowskim i jego bohaterskiej Brygadzie Spadochronowej.Odkrycie tej prawdy przez młodych Holendrów doprowadziło do uhonorowania Polaków przez Królową Holenderską po 60-ciu latach milczenia.

FILMY FABULARNE

I nagroda


4953 - Un Eclat – Iskra
autor Radolpho Viemont

prod. Christophe Vallee – Francja
Za ważne przesłanie o duchowej przemianie. Przypadkowe, zdawało by się, okoliczności stają się zaczynem do nawrócenia.

II nagroda


4956 - Nasza Pani z Lourdes
autor V.R. Gopinath

prod. Kamalakar Rao Ponnapali - Indie
Poetycka i wierna faktom opowieść o objawieniach Matki Bożej z Lourdes.

III nagroda


4838 - How are sou with Christ “Jeżeli masz kontakt z Chrystusem”
autor Fady Breidi

prod. Adwaa Production Liban
Za pasjonującą relację filmową o dramatycznych wydarzeniach w życiu młodej niechrześcijanki, która przez posługę księdza katolickiego spotkała Jezusa.

FILMY DOKUMENTALNE

I nagroda


4952 - Wycieczka
autor Maria Dłużewska

prod. Multimedia Bank - Polska
Z inspiracji młodych Polaków powstała cenna relacja dokumentalna o zapominanych bohaterach zgładzonych w katowniach ubeckich ukazana na tle grobów komunistycznych dygnitarzy, pochowanych w Alei Zasłużonych na Powązkach. Film powinien trafić do szkół!

II nagroda exequo


4822 - Ręka Pokoju: Papież Pius XII & Holocaust
autor David Naglieri

prod. Salt+Light Television - Kanada
Za odkłamanie zafałszowanej historii pontyfikatu Papieża Piusa XII na podstawie bardzo cennych źródeł i ukazania świętości Jego życia.

II nagroda exequo


4881 - Ormiańskie serce dla Polski
abp. Józef Teodorowicz 1864-1938
autor ks. Andrzej Baczyński,Tadeusz Szyma

arod. TVP S.A Redakcja Programów Katolickich - Polska
Za ukazanie na podstawie bogatej faktografii postaci abp. Lwowskiego Józefa Teodorowicza, wielkiego ormiańskiego kapłana, męża stanu i mecenasa sztuki, który widział zagrożenie komunizmem, bronił wiary i polskości, szerzył kulturę chrześcijańską.

III nagroda exequo


4861 – Kahlenberg
autor ks.Marian Szablewski CR

prod. Zespół Teatralny Ottawy – Australia
Za piękne i historycznie wierne przedstawienie wiktorii wiedeńskiej 1683r. Za ukazanie prawdy o zagrożeniu chrześcijaństwa w Europie przez agresywną potęgę turecką i jego obronę z inspiracji Papieża Innocentego XI przez sprzymierzone wojska pod dowództwem Jana III Sobieskiego.

III nagroda exequo


4815 - Ojczyzna Myśli Mojej
autor Jouri Goroulev – Białoruś

prod. Pado Studio Film – Polska
Za poszukiwanie prawdy, która nawet najbardziej bolesna nie rani a uczy pamiętać i wybaczać.
Tragiczne wydarzenia wywołane w rodzinnym gnieździe w Worończy przez dwa totalitaryzmy hitlerowski i sowiecki, zderzenie wielkiej kultury i okrutnego barbarzyństwa, udokumentowane cennymi źródłami.

FILMY TELEWIZYJNE

I nagroda


4926 – Złodziej w sutannie
autor Paweł Woldan

prod. TVP S.A – Polska
Fabularna opowieść o historii zmagań Kościoła Katolickiego z systemem zniewolenia komunistycznego w PRL-u. Jednym z przykładów tej walki było uwolnienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, uwięzionego przez reżim totalitarny w 1966r.

II nagroda


4914 – Życiorysy z bliznami
autor Agnieszka Świdzińska

prod. TVP S.A Katowice – Polska
Za przypomnienie pacyfikacji kopalni „ Wujek” w stanie wojennym, której skutki trwają do dziś w postaci niezabliźnionych ran.

III nagroda


4820 - Mariano de Torino
„Ojciec Mariano z Turynu”
autor Carlo De Biase,Paola De Biase

prod. Roman Province of Minorite Friars – Włochy
Za ukazanie w sposób interesujący postaci włoskiego kapucyna o. Mariano z Turynu. Jego powołania do głoszenia Chrystusa są z wielkim temperamentem, przede wszystkim poprzez przekaz audio wizualny.

FILMY EDUKACYJNE

I nagroda


0000 – La Cultura de la Vida cz.II – Abortion
Kultura życia
autor Andres Garrigo

prod. Goya produceiones – Hiszpania
Za ukazanie w przekonywujący sposób skutków cywilizacji śmierci, która prowadzi do degradacji fizycznej i duchowej macierzyństwa i rodziny i do przyzwolenia na masowe zabijanie dzieci poczętych.

II nagroda


4899 - Sin Miedo ”Bez lęku” Biografia Jana Pawła II
autor Pedro Marcet

prod. Climb Mountain - Hiszpania
Animowany film przedstawiający życie Ojca Świętego Jana Pawła II w kreskówce – adresowany do dzieci.

III nagroda


4831 – Dlaczego Stop Narkotykom?
autor Małgorzata Ajszpur

prod. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Polska
Film stanowi przestrogę dla młodych ludzi, którzy sięgają po pigułkę śmierci i wskazują drogę wyjścia z uzależnienia.

FILMY AMATORSKIE

I nagroda


4856 – Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu
autor ks. Stanisław Rafałko

prod. Salezjański Ośrodek Misyjny - Polska
Spotkanie dzieci i młodzieży z Bogiem rozbija strzeżone bastiony komunizmu. To efekt pracy duszpasterskiej oo. Salezjanów na Kubie.

II nagroda


4923 - Jezus na Ursynowie
autor Agnieszka Gomułka

prod. Aeroskop TV Goa - Polska
Film ukazuje jak praca przy malowaniu Drogi Krzyżowej przemienia artystę i zbliża go do Boga.

III nagroda


4843 – Żywa pomoc
autor Natalia Jermakowa

prod. Natalia Kandudina – Rosja
Za piękną relację o obecności Boga w życiu rosyjskiej rodziny prześladowanej przez komunizm sowiecki

NAGRODA SPECJALNA SIGNIS BIAŁORUŚ


4856 – Ksiądz Bosko w Skansenie Komunizmu
autor ks. Stanisław Rafałko

prod. Salezjański Ośrodek Misyjny - Polska

*Nagroda specjalna ufundowana przez Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski

- Droga Nadziei - duchowa podróż Kardynała Nguyen Van Thuan autor - David Naglieri – Kanada

*Nagroda specjalna ufundowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana prof. Lecha Kaczyńskiego

W lasach Piaśnicy (1939-2009) autor Lech Kujawski - Polska
Za prezentację bohatera i jego wzorcowej postawy pośród bastionów komunizmu.

*Nagroda specjalna ufundowana przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. dr. Mirosława Bartosa

- Złodziej w sutannie autor Paweł Woldan - Polska

*Nagroda specjalna ufundowana przez Gwardiana Niepokalanowa o. Stanisława M. Piętkę

- Wielki Misjonarz Zeno San autor Dominika Affek - Polska

Na tym protokół zakończono i podpisano.

/-/ Członkowie Międzynarodowego Jury Festiwalu Niepokalanów 2009
Programy radiowe

Komisja Jury ds. radiowych w składzie:


Andrzej Bogusław Januszewski - przewodniczący
Elżbieta Cieślik
Elżbieta Jeziorowska
Stanisław Czesław Kurdziel
Andrzej Maywald

1 - NAGRODY REGULAMINOWE

NAGRODA I

7747 Dzieci pod niebiańskim adresem zamieszkania

Krzysztof Hudzik - Radio eR - Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej, Lublin

Wzruszający reportaż o odwadze życia, nadziei, czekaniu. Hospicjum Małego Księcia. Dzieci umierające w całej sile nieuniknionego, spełnionego w tylko kilkuletnim czasie ziemskiego bytowania, wędrowania, oczekiwania na świadomy finał. Opowieści matek o swych dzieciach, które zostawiły pod ziemskim adresem, bohaterstwo i świadomość cierpienia. Nieuniknionej śmierci. Rodzice zmarłych pomagają czekającym; tym doznającym bólu i miłości. Ta audycja oczyszcza wrażliwego człowieka, zmusza nie tylko do refleksji, ale daje siłę. I nadzieję...

NAGRODA II ex equo

7725 Pius XII i August Hlond, a II wojna światowa

Czesława Borowik - Polskie Radio Lublin
dokument

II wojna światowa była nie tylko wyzwaniem, probierzem ludzkich wyborów, ale i próbą charakteru. Bez względu na stanowisko, jakie życie zgotowało naszym bohaterom. Autorzy w ciekawy sposób zbudowali – oparty na paralelizmie losów – portret Piusa XII oraz Augusta Hlonda. Audycja o charakterze dokumentalnym prezentuje niezwykle ciekawe materiały dotyczące pomocy Żydom przebywającym w klasztorach klauzurowych. Tam się ukrywali i otrzymywali pomoc. Bohaterzy tej audycji mieli znaczący udział w ocaleniu ich życia.

NAGRODA II ex equo

7706 Był Bożym listem

Joanna Mazurek, o. Robert Stachowiak - SKSiID KUL Lublin
dokument

Bohater z głęboką wiarą i symbolicznym akordeonem, który wierzył w to, że niewidomi też widzą. Też czują. Też mają kontakt ze światem. Z pozornej ludzkiej ułomności - ojciec Bruno franciszkanin z Niepokalanowa – już nieżyjący – uczynił Dar Boży, który świeci, żyje, pozwala czynić Dobro! Człowiek nie zna granic oraz możliwości, które Bóg podsyła nam w swoich listach...

NAGRODA III ex equo

7738 Strażnik kresów

Jan Smyk- Polskie Radio Białystok, Białystok
dokument

Pińsk. Miasto legenda – magia przeszłości wywoływanej biografiami tylu mieszkańców. Matecznik. Przed 1939 rokiem w miasteczku mieszkało 18 tysięcy Żydów 2 tysiące Polaków. Teraz żyje tam tysiąc osób odnajdujących swe korzenie w języku oraz kulturze polskiej. To teraz Białoruś. Bohaterem, a tak trzeba nazwać , zarejestrowaną dźwiękiem, niezwykłą walkę - kresową rodzinę Mortkowiaków o ... Polskę oraz polskość. A to o szkołę, a to o język, a to o historię właśnie! Oni chcą odbudować, przywrócić – tę Polskę . Ich żyjącą w sercach - Polskę.

NAGRODA III ex equo

7752 Żyjemy razem - Kasia

Dorota Zańko - VIA Katolickie Radio Rzeszów
dokument

Wstrząsający dokument dźwiękowy o dzieciach, których rodzice byli i są uzależnionymi od alkoholu. To opowieść o okrutnym dzieciństwie oraz uzależnionej od przeszłości – dorosłości. Dorośli poskąpili im miłości, zaś dojrzałe życie posiłkuje się tragicznymi wspomnieniami. Monolog i czas, który wciąż rzutuje na teraźniejszość bohaterki reportażu. Konsekwentne działanie grupy wsparcia daje szansę na złagodzenie postrzępionego losu, na zbudowanie bezpiecznej dla siebie – biografii.

2 - RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA

7709 Czyste serca

Anna Musialik - Chmiel, Beata Zamlewska-Pałyga - Polskie Radio Katowice, Katowice, Polska
program

Czystość – w szerokim pojęciu – to nie tylko wstrzemięźliwość, ale wybór drogi życiowej. To wybór tego, co daje radość świadomości bycia wiernym – właśnie w młodości. Program jest soczewką prezentującą ruch czystych serc; przedmałżeńskich właśnie. Jakież to odważne współcześnie!

7730 Kres Kresów – Syberia

Paweł Kęska - Radio Józef 96,5 FM Warszawa
dokument

Niczym w soczewce – skupiony to los Polaków w czasie II wojny światowej - na obszarach imperium stalinowskiego. Aresztowanie przez NKWD, zsyłka na Syberię, wielki i tragiczny Kazachstan. Bohaterowie wywiezieni wbrew własnej woli, żyli tam religijnymi symbolami, małym obrazkiem dającym siłę przetrwania, krzyżykiem uosabiającym cierpienie oraz śmierć tylu Polaków... I uroda niezwykłego, rozkwitłego stepu widzianego z poziomu ziemianki. Odprawiane przez kobietę majowe nabożeństwa, monolog – wtedy młodego chłopaka – wykorzystany przez realizatorów programu. A to Polska syberyjska właśnie!

7737 Bądźmy solidarni z życiem...

Jolanta Kowbojek
program

Brońmy życia! Tego, którego w fizycznym wymiarze jeszcze nie znamy, a które zna Bóg. Modlitwa broniąca, ochraniająca, otulająca, broniąca przed odebraniem – tej małej istotce – życia. W tej modlitwie jest skupiona siła i nie zna ona granic etnicznych. To specyficzna modlitwa, w której słowo k o c h a m staje się tarczą dla Poczętego w Łonie Matki.

7746 Twe prawa będę wiecznie chwalił

reż./dir. Sylwester Woroniecki - Polskie Radio, Warszawa
słuchowisko

Rzecz o okrucieństwie, ale nie historii, lecz człowieka wobec drugiego... Wojciech Bąk - bohater audycji. Dzisiaj znany już tyko wybranym oraz specjalistom i znawcom literatury. Ofiara metody niszczenia człowieczeństwa przez system , środowisko literackie oraz usłużnych psychiatrów. Powolne niszczenie człowieka poprzez donos, wstrząs elektryczny, tworzenie mu karty choroby, już nieuleczalnej psychicznie. Samotność człowieka otoczonego także nienawiścią, która zna wiele języków. Audycja – ostrzeżenie.

7758 Radio eM w Ziemi Świętej - odc. 3 (br. Ananiasz)

Barbara Hobzda, Marek Piechniczek - Radio eM Katowice
reportaż radiowy

Przez życie Chrystusa budują swoje zakonne powołania dla losów innych ludzi. Z dala od kraju, ale jakże blisko trudnej codzienności Ziemi Świętej. Franciszkanin z Radlina, także siostra, która od 46 lat pełni swą Bożą posługę. Buduje się tam dom opieki dla dzieci z Palestyny. Na terenie objętym wielką historią i miłością Boga – teraz widocznym ludzkim nieszczęściem. Czy jesteśmy świadkami budowania już nie tylko Pomnika Pojednania?

3 - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Radio Mreża – Chorwacja

Wspaniała inicjatywa, jednocząca Chorwatów, przy katolickim radiu, w dwóch krajach. Podjęcie szczególnie ważnych spraw rodziny.
Festiwal Niepokalanów 2009
Werdykt Jury w kategorii multimedia i strony internetowe


Jury w kategorii programów multimedialnych i stron internetowych w składzie:


Zygmunt Gutowski - przewodniczący
s. Beata Iwaszko
s. Katarzyna Purska
Andrzej Rejman
Janusz Sierpowski - przyznało nagrody i wyróżnienia


Programy multimedialne


I Nagroda
Wydawnictwo A-Z za zestaw programów JAŚ CD

- Jaś CD - zestaw programów multimedialnych dla dzieci załączanych do miesięcznika „JAŚ” - Wydawnictwo A-Z / multimedia programs for children

II Nagroda
Fernandez Perez Valdez (Meksyk) za grę komputerową

– „Tras las Huellas De San Pablo” - gra komputerowa dla starszych dzieci i dorosłych w kilku językach – również polskim „ Śladami Świętego Pawła – Fernando Perez Valdes (Meksyk) / computer game

III Nagroda
Entertauiment Maat (Słowenja) za grę komputerową Noah PC Game

- NOAH PC Game - gra komputerowa dla małych dzieci – produkcji hiszpańsko – słoweńskiej / computer game

Nagroda Specjalna Ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej
Sylwester Jesionkiewicz za program „Żyjmy duchem św. Franciszka”

- „Żyjmy duchem św. Franciszka” – prezentacja multimedialna Sylwestra Jesionkiewicza związana z 800- leciem Zakonu Franciszkanów

Wyróżnienie
Redakcja Niedziela TV za zestaw filmów internetowych

- Niedziela TV - Filmy internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela

Wyróżnienie
Stefano Mura, Mariano Diotto, Irena Sever za klip muzyczny It,s a sin / To jest grzech

- It is a sin / To był grzech – klip muzyczny o działaniu Chrystusa w życiu młodzieży – Stefanbo Muro, Mariano Diotta, Irena Sever (Włochy)


Strony internetowe


I Nagroda
Ojciec Leonard Piotr Bielecki za stronę internetową

www.franciszkanie.net
z blogiem „Bez sloganu”

II Nagroda
Redakcja Portalu

www.catholic.ru
rosyjska katolicka strona internetowa z filmikami

III Nagroda
Andrzej Winiarz za stronę internetową

www.awiniarz.com
ze zdjęciami JP2 oraz filmem o prałacie Peszkowskim

Wyróżnienia:
www.pulssydney.blogspot.com
australijska strona www z pielgrzymki Benedykta XVI i spotkania z młodzieżą w Sydney

Mariusz Czarniecki za stronę internetową z prezentacją multimedialną
www.czarnieckimm.fc.pl
z prezentacja multimedialną o historii Polski i felietonami na temat mediów


Niepokalanów, 17 maja 2009 rokuopr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: film radio festiwal multimedia Niepokalanów wyniki komunikat jury

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W