Odkrycie Oblubienicy

Egzegeci słusznie widzą w opisie Oblubienicy mapę Izraela...

Odkrycie Oblubienicy

Jacek Święcki

NA ZIEMI ŚWIĘTEJ
Tam gdzie ziemia dotyka nieba

ISBN: 978-83-7767-119-1
wyd.: Wydawnictwo WAM 2012

Wybrany fragment
Wprowadzenie
Witajcie w Ziemi Świętej
Odkrycie Oblubienicy
Rozdarte Miasto Pokoju
Niezapomniany widok
Bramy miejskie
Spacer po czterech dzielnicach
Proście o pokój dla Jeruzalem

ODKRYCIE OBLUBIENICY

Odkrycie Oblubienicy

 Widok w stronę Pustyni Judzkiej
  ze wzgórza Scopus w Jerozolimie

Wtedy dopiero możemy dokonać odkrycia, dla którego warto było aż tak daleko jechać: ta ziemia jest niezwykle różnorodna, pełna kontrastów i zarazem niezwykłej, choć kruchej harmonii. Od dorównującego szczytom Tatr ośnieżonego szczytu Hermonu po najniższą na ziemi depresję Morza Martwego. Od żyznej doliny Jizreel – rozpostartej u stóp wzgórza Meggido – do beznadziejnie jałowej i suchej pustyni Negew. Od zielonej Galilei do wiecznie spragnionej wody żółtopłowej Judei. Tam w ciągu niecałej godziny możemy przemieścić się autostradą od zalanej zimnym deszczem Jerozolimy do złocistych, rozpalonych w słońcu plaż Jaffy.

Ta ziemia jest też obrazem ludzi, którzy ją zamieszkują, ich nagłych zwrotów od serdecznej gościnności do zawziętej wrogości. Więcej: ta niezwykła gra przeciwieństw przypomina całą wspaniałość i całą nędzę ludzkiej natury, której nie sposób ogarnąć ludzkim umysłem. Ta ziemia sama jest przekazem – bo jest obrazem Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami:

Jak piękne są twe stopy w sandałach, księżniczko! Linia twych bioder jak kolia, dzieło rąk mistrza. Łono twe, czasza okrągła: niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego! Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna okolony wiankiem lilii. Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli. Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości. Oczy twe jak sadzawki w Cheszbonie, u bramy Bat-Rabbim. Nos twój jak baszta Libanu, spoglądająca ku Damaszkowi. Głowa twa [wznosi się] nad tobą jak Karmel, włosy głowy twej jak królewska purpura, splecione w warkocze. O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy! (Pnp 7,2-7)
Odkrycie Oblubienicy

 Widok Jerozolimy
 z wieży kościoła protestanckiego

Egzegeci słusznie widzą w opisie Oblubienicy mapę Izraela, oglądanego od południa ku północy: stopy obute w sandały symbolizują pustynię Negew, łono – to Jerozolima, brzuch – to Wyżyna Judzka, piersi – to wzgórza Ebal i Garizim w Samarii, szyja z kości słoniowej – to Samaria słynąca ongiś z pałacu wyłożonego tym cennym materiałem, oczy – to sadzawki w Zajordaniu, nos – to góra Hermon, głowa – to góra Karmel, zaś włosy – to okolice Tyru, gdzie wyrabiano cenną purpurę.

Odkrycie Oblubienicy

 Granica jordańsko-izraelska w Ejlacie

I taką właśnie Oblubienicę, odwzorowaną w pięknie izraelskich krajobrazów, kocha Bóg. Taką ją sobie wybrał i taką ją ukształtował. I do takiej przyszedł w Osobie Chrystusa.

Oby to odkrycie stało się celem naszego pielgrzymowania do ojczystej ziemi naszego Mistrza i Pana.

Odkrycie Oblubienicy

 Na jordańskiej drodze pod Jordanem

Odkrycie Oblubienicy

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao