Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ethos 77/78 - prezentacja

Tytuł: Ethos teatru
Wydawca: Instytut Jana Pawła II KUL (Lublin) i Fundacja Jana Pawła II (Rzym) 2007
Miejsce wydania: Lublin
ISSN: 0860-8024
Najnowszy numer kwartalnika "Ethos" poświęcony jest "tajemnicy teatru". Autorzy publikowanych artykułów starają się przybliżyć Czytelnikowi, czym jest teatr, a w nim człowiek, i w jaki sposób można teatru doświadczać, badać go, interpretować.

Problematyka teatru ukazana została w aspekcie etycznym, szerzej - filozoficznym oraz teologicznym. Teatr ujęty jest w perspektywie historycznej, która odsłania głównego aktora teatru - człowieka w relacji do sacrum, do świata oraz człowieka w relacji do samego siebie. Teatr również ujęty został synchronicznie - we współczesnej perspektywie moralnego zadania człowieka. Zasadniczo jednak teatr zaprezentowany jest podmiotowo i przedmiotowo, docierając do osobowych wymiarów człowieka na drodze do Boga, człowieka do zjawiska teatru oraz od teatru do człowieka i Boga.

W powyższych ujęciach mieszczą się wszystkie zaprezentowane artykuły, recenzje i omówienia, które zawarte są w tym numerze kwartalnika. Na szczególną uwagę zasługuje po raz pierwszy przetłumaczone na język polski przemówienie papieża Jana Pawła II wygłoszone podczas spotkania z artystami w teatrze La Fenice w Wenecji 16 czerwca 1985 roku. Czytelnika na pewno zainteresują także teksty Hansa Ursa von Balthasara oraz Dietricha Steinbecka. Wśród autorów opublikowanych artykułów znajdują się wybitni artyści i naukowcy: Kazimierz Braun, Jan Ciechowicz, Krzysztof Dybciak, Wojciech Kaczmarek, Maja Komorowska, Mieczysław Albert Krąpiec OP, Antoni Libera, Tadeusz Malak, Jacek Popiel, ks. Marek Pyc, Wojciech Skrodzki, Irena Sławińska, ks. Jan Sochoń, Andrzej Stoff, Ryszard Strzelecki, Józef Szajna, ks. Jerzy Szymik. Publikowane teksty zostały podzielone na kilka tematycznych części: "W poszukiwaniu istoty teatru", "Dzieje - dramat Boga i człowieka", "«Dzisiaj» teatru", "Przeszłość w teraźniejszości", "Teatr a dobro osoby", "Rapsodyk słowa odwiecznego", "Teatralna szczelina sacrum", "W teatrze życia". Oprócz tego w numerze znajdują się stałe działy: "Myśląc Ojczyzna...", "Omówienia i recenzje", "Sprawozdania", "Przez pryzmat ethosu" oraz bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1997-2005 dotyczących świata sztuki i nauki.

Więcej informacji o tym tomie „Ethosu”:

http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=61&mid=9&mref=341


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: artyści Jan Paweł II teatr ojczyzna ethos tajemnica teatru
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W