Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


L'OSSERVATORE ROMANO - n. 04(292)/2007

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS
Wprowadzenie 4
Część pierwsza — Eucharystia — tajemnica wiary 6
Przenajświętsza Trójca i Eucharystia 6
Eucharystia: Jezus prawdziwym Barankiem złożonym w ofierze 7
Duch Święty i Eucharystia8
Eucharystia i Kościół 9
Eucharystia i sakramenty 10
I. Eucharystia i chrześcijańskie wtajemniczenie 10
II. Eucharystia i sakrament Pojednania 11
III. Eucharystia i Namaszczenie chorych 12
IV. Eucharystia i sakrament Święceń 13
V. Eucharystia i Małżeństwo 15
Eucharystia i eschatologia 17
Eucharystia i Dziewica Maryja 17
Część druga — Eucharystia — tajemnica celebrowana 18
Celebrację euchrystyczną sprawuje Christus totus 19
Ars celebrandi 20
Struktura celebracji eucharystycznej 21
Actuosa participatio 24
Wewnętrzne uczestnictwo w celebracji 29
Adoracja i pobożność eucharystyczna 30
Część trzecia — Eucharystia — misterium życia 31
Eucharystyczna forma życia chrześcijańskiego 31
Eucharystia — tajemnica, którą się głosi 37
Eucharystia — tajemnica ofiarowana światu 39
Zakończenie41
WIELKI POST W KOŚCIELE
Audiencja generalna w Środę Popielcową 43
Msza św. w Środę Popielcową 44
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (25 II) 46
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (4 III) 46
Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» (11 III)47
ŻYCIE KONSEKROWANE DZISIAJ
Przemówienie Papieża do osób konsekrowanych 48
Przemówienie Benedykta XVI do uczestników Międzynarodowego Sympozjum Instytutów Świeckich49
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO
Do korpusu dyplomatycznego
51
MODLITWA NIEDZIELNA Z PAPIEŻEM55
28.01.2007
4.02.2007
11.02.2007 18.02.2007
55
KOŚCIÓŁ W POLSCE
Komunikat z 339. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 58
Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 58
Oświadczenie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 59
Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie Traktatu Konstytucyjnego 60
Abp Kazimierz Nycz metropolitą warszawskim 60
Z działalności Fundacji Jana Pawła II61
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ62
KRONIKA63

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W