Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Spis treści miesięcznika L'Osservatore Romano 6 (413)/2019

L'Osservatore Romano

L'Osservatore Romano 6(413)/2019

L'Osservatore Romano 6(413)/2019  - foto
Autor/źródło: OR 6/2019

L'OSSERVATORE ROMANO - n. 6/(413)2019


PODRÓŻ APOSTOLSKA PAPIEŻA DO BUŁGARII I MACEDONII PÓŁNOCNEJ

Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego w Sofii 5
Przemówienie podczas spotkania z Patriarchą Neofitem i Świętym Synodem w Sofii 6
Rozważanie przed modlitwą Regina caeli 8
Homilia podczas Mszy św. na placu Kniazia Aleksandra w Sofii 10
Homilia podczas Mszy św., w czasie której Papież udzielił I komunii św. dzieciom w Rakowskim 12
Przemówienie podczas spotkania ze wspólnotą katolicką w Rakowskim 14
Przemówienie podczas spotkania na modlitwie o pokój w Sofii 18
Andrea Monda — Aby budować pokojową przyszłość 19
Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym w Skopje 21
Modlitwa w Domu Pamięci św. Matki Teresy 23
Homilia podczas Mszy św. w Skopje 24
Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego i ekumenicznego z młodzieżą w Skopje 25
Przemówienie do kapłanów i zakonników w Skopje 29
Audiencja generalna w Watykanie po powrocie z Bułgarii i Macedonii Północnej 31
Andrea Monda — Łamany chleb i siła symbolu 33
Andrea Monda — Papież i rozdroże Europy 34
PRZEMÓWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO

Do Katolickiej Federacji Biblijnej 35
Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych36
AUDIENCJE GENERALNE 39
1.05.2019 - Bóg nikogo nie wystawia na pokusę15.05.2019 - Sprzeciw wobec zła22.05.2019 - Ośmielamy się wzywać Boga, nazywając Go Ojcem
MODLITWA MARYJNA Z PAPIEŻEM 43
12.05.201919.05.201926.05.2019
HOMILIE PAPIESKIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH W DOMU ŚWIĘTEJ MARTY 47
18.03.2019 - Człowiek wielkoduszny nie osądza28.03.2019 - Wierność niepołowiczna4.04.2019 - Siłowanie się z Bogiem9.04.2019 - Nie należy poddawać się porażce30.04.2019 - Niech Duch Święty będzie główną postacią naszego życia10.05.2019 - W sprawach małych i wielkich
ARTYKUŁY

Giulia Galeotti — Jean Vanier, założyciel wspólnoty «Arka» 55
Andrea Tornielli — Motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi 57
Andrea Tornielli i Andrea Monda — Wywiad z prezydentem Sergiem Mattarellą 59
Andrea Monda — Kwestia miłości 62
DZIAŁALNOŚĆ STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kronika 63
Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 64
Śp. kard Nasrallah Pierre Sfeir 65
Nowy komitet redakcyjny dodatku miesięcznego «kobiety kościół świat» 66

* Tekst na naszym portalu otrzymany z innego źródła (KEP, Libreria Editrice Vaticana), ale zgodny z tekstem L'Osservatore


Informujemy, że zgodnie z pismem z dnia 11 lutego 1999 r., skierowanym do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Piotra Libery przez dyrektora «L'Osservatore Romano» Mario Agnesa, przedruki tekstów opublikowanych na łamach polskiego wydania «L'Osservatore Romano» powinny być zaopatrzone w notę, podającą tytuł naszego czasopisma (L'Osservatore Romano, wydanie polskie) i numer, z którego został zaczerpnięty dany tekst. Dotyczy to również tekstów udostępnionych na stronach Internetu.

Ks. Czesław Drążek SJ - Redaktor wydania polskiego

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: L'Osservatore Romano Indeks
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W