Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


SYMPOZJUM W CHICAGO Z OKAZJI 22. ROCZNICY PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

Z okazji 22. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II Towarzystwo Przyjaciół papieskiej Fundacji w Chicago 27 października br. zorganizowało w Centrum Kopernikowskim sympozjum poświęcone duchowości w sztuce, którego temat brzmiał "Artysta i wiara". Jako motto tego wydarzenia posłużyć mogą słowa Jana Pawła II z Listu do Artystów, noszącego datę 4 kwietnia 1999 r. "Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej".

Świat sztuki reprezentowali znani artyści Marta Ptaszyńska - profesor Uniwersytetu Chicago, kompozytorka i perkusistka; Krzysztof Zanussi - reżyser, scenarzysta, prezydent Europejskiej Federacji Realizatorów Audiowizualnych i Janusz Kapusta - grafik, rysownik, architekt i scenograf, geniusz matematyczny, odkrywca nowej figury geometrycznej, jedenastościennej bryły nazwanej K-dron. Czwartym referentem sympozjum miał być Krzysztof Piesiewicz, prawnik, scenarzysta, polityk i członek Amerykańskiej Akademii Filmowej, który jednak nie mógł przybyć, a jego referat odczytała Ewa Milde.

Istotę kolejnych wystąpień artystów ujmują dobrze słowa Ojca Świętego o powołaniu i misji twórców w różnych dziedzinach, zawarte również w cytowanym wyżej Liście "W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. (...) Obcując z dziełami sztuki, ludzkość wszystkich epok - także współczesna - spodziewa się, że dzięki nim pozna lepiej swoją drogę i przeznaczenie".

Uwieńczeniem obchodów 22. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II była uroczysta Msza św. koncelebrowana, której w kościele pw. św. Stanisława Kostki przewodniczył ks. prał. Stefan Wylężek, administrator Fundacji Jana Pawła II. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stefan Filipowicz SJ, kapelan miejscowego Towarzystwa Przyjaciół Fundacji. Podczas Eucharystii śpiewy wykonywały Jolanta Pawlikowska - Panis Angelicus i Małgorzata Warzecha - Ave Maria. Liturgię Mszy św. poprzedził godzinny koncert muzyki organowej w wykonaniu Thomasa Weisfloga.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II chcieli również przedstawić uczestnikom tego spotkania działalność papieskiej Fundacji. W dniu poprzedzającym sympozjum zainteresowani mogli obejrzeć film mówiący o powstaniu i szerokiej działalności Fundacji noszącej imię Jana Pawła II. Szczególnie trzeba podkreślić bardzo liczny udział młodzieży podczas sobotniej prezentacji. W ciągu dwóch dni obfitujących w artystyczne przeżycia wyświetlono również kilka filmów Krzysztofa Zanussiego.

Towarzystwu Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II należą się słowa uznania za zorganizowanie rocznicowych obchodów, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję wziąć w nich udział.


opr. ab/abWszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kroniki Rzymskie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Chicago Krzysztof Zanussi Fundacja Jana Pawła II Stefan Wylężek Kronika Rzymska Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II Marta Ptaszyńska Janusz Kapusta Krzysztof Piesiewicz
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W