Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

o. Oskar Puszkiewicz OFM

Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości


W niedzielę 6 marca 2011 roku rozpoczyna się 44. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości.


Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. W wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwa eucharystyczne o charakterze błagalnym i wynagradzającym. Kościół w Polsce pragnie włączyć wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy. Chodzi także o to, aby modlitwą i wyrzeczeniem wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. W tym czasie warto sobie uświadomić, że w obliczu zagrożenia przez różne uzależnienia nie wystarczy zwyczajna trzeźwość, do której zobowiązany jest każdy człowiek, lecz potrzebna jest abstynencka trzeźwość, która pociąga drugich i podnosi słabych.

Dla każdej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej, polegającej na zachęcaniu do podejmowania abstynencji, a także do wstępowania w szeregi ogólnopolskich ruchów, takich jak np. Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Dziecięca Krucjata Niepokalanej.

Każdego roku Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wydaje Vademecum pt. Apostoł Trzeźwości. Zawiera ono materiały pomocnicze do przeprowadzenia Tygodnia Modlitw oraz inne przydatne do całorocznej działalności. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski we wstępie do Vademecum napisał: Tylko w komunii z Bogiem człowiek w pełni odnajduje prawdę o samym sobie, prawdę o Bożym dziecku stworzonym z miłości, w miłości odkupionym i do miłości powołanym. W duszpasterstwie trzeźwości rozwijamy to hasło i mówimy: „Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości”. Jest ono wezwaniem do podejmowania konkretnych działań, ale jednocześnie symbolicznym streszczeniem misji Kościoła w tej dziedzinie. Duszpasterstwo trzeźwości nie jest bowiem jedynie przejawem aktywności społecznej czy szczególnym rodzajem posługi miłosierdzia. Duszpasterstwo trzeźwości stawia sobie za cel pełne wyzwolenie bliźnich od tego, co oddziela od Boga i nie pozwala na wolne, świadome i celowe prowadzenie swojego życia ku coraz dojrzalszej więzi z Bogiem Ojcem.

Tegoroczne hasło apostolstwa trzeźwości obrazuje logo, które ukazuje trzy serca stopione jakby w jedno. To Serca Jezusa i Maryi, a w Nich serce każdego z nas.

Pewnego razu św. Małgorzata Alacoque w wizji zobaczyła trzy serca. Jedno Jezusa – jaśniejące i tętniące życiem, drugie prawie takie samo, ale czerpiące życie z Serca Jezusowego, i trzecie słabiutkie, prawie bez życia, będące sercem Małgorzaty. Dalej Pan Jezus pokazał Jej, że Jego Serce i Maryi tak się ze sobą zjednoczyły, że stały się jednym. Gdy serce Małgorzaty weszło w tę wspólnotę dwóch Serc, stało się tryskające życiem i światłem. W tej wizji ukazana jest prawda, że do prawdziwego życia potrzebna jest komunia, zjednoczenie z Bogiem. Papież Jan Paweł II nazwał Niepokalaną Niewiastą Eucharystii, wskazując na związek Maryi z kapłaństwem i Eucharystią. Z Jej ciała jest Ciało i Krew Chrystusa. Niepokalana najdoskonalej z ludzi przeżywała Komunię z Bogiem. Dlatego tak ważne są akty oddania, zawierzenia czy poświęcenia się Niepokalanej. Skoro Syn Boży oddał się Maryi, to czyż nie powinna być to droga każdego chrześcijanina do zjednoczenia z Bogiem?

Zjednoczenie z Bogiem jest warunkiem naszego życia chrześcijańskiego i źródłem wszelkich łask. Dzięki tej komunii człowiek może zdobywać sprawności, czyli cnoty, w tym cnotę trzeźwości. Z kolei wysiłek, jaki się podejmuje, aby zachować więź z Bogiem, owocuje wzrostem miłości. To właśnie tegoroczne hasło oddaje tę prawdę: Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości.


www.duszpasterstwotrzezwosci.pl


Intencje na 44. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU


Niedziela, 6 marca 2011 r. – IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa


– Modlitwa za Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości.

Poniedziałek, 7 marca 2011 r.

– Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego była źródłem trzeźwości.

Wtorek, 8 marca 2011 r.

– Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby zjednoczeni z Bogiem dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów.

Środa, 9 marca 2011 r. (Popielec)

– Modlitwa za niepijących alkoholików, aby Bóg był dla nich jedynym źródłem wszelkich pragnień.

Czwartek, 10 marca 2011 r.

– Modlitwa za kapłanów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.

Piątek, 11 marca 2011 r.

– Modlitwa za dzieci, aby pomimo licznych niebezpieczeństw i pokus współczesnego świata, wytrwały w jedności z Bogiem, wypełniając abstynenckie przyrzeczenia I Komunii Świętej.

Sobota, 12 marca 2011 r.

– Modlitwa za młodzież, aby zachowując abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych, coraz mocniej jednoczyła się z Bogiem.

opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa naród serce komunia źródło alkohol abstynencja trzeźwość serce Jezusa serce Maryi tydzień modlitw o trzeźwość narodu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W