Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Danuta Peszyńska

20-lecie pontyfikatu w Chicago

"Panie Jezu Chryste, oto Polonia chicagowska stoi przed Tobą w kościele św. Stanisława Kostki, by wyrazić swoją wdzięczność za powołanie z dalekiego kraju Jana Pawła II na Twojego namiestnika" - modlił się celebrans 8 listopada w najstarszym polskim kościele w Chicago. Sprawowana tam Msza św. dziękczynna była kulminacyjnym punktem uroczystości zorganizowanych przez chicagowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Ich celem było przybliżenie nauczania Papieża oraz wsparcie powołanej przez Ojca Świętego Fundacji w Rzymie.

Uroczystości zainaugurowało Sympozjum poświęcone nauczaniu i działalności Ojca Świętego. W sali konferencyjnej nowoczesnego Rosemont Convention Center, w pobliżu największego lotniska świata, zgromadziło się ponad 180 osób. Inwokację do zebranych skierował ks. Stefan Filipowicz S.I. - kapelan Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Referaty prezentowali wybitni specjaliści i bliscy współpracownicy Ojca Świętego. I tak ks. abp Janusz Bolonek, obecnie nuncjusz apostolski w Rumunii, mówił na temat dyplomacji watykańskiej, akcentując osiągnięcia obecnego pontyfikatu. Prof. Zofia Zdybicka, SJK z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skupiła się na roli, jaką pełni Jan Paweł II we współczesnej kulturze. Prof. Avery Dulles, amerykański jezuita, rozpatrywał zagadnienie personalizmu w myśli filozoficznej i teologicznej Karola Wojtyły, a ks. Mieczysław Maliński, w formie refleksji wspominał 58-letnią znajomość z Ojcem Świętym, kreśląc złożoną sylwetkę wielkiego Papieża. Ważnym wkładem w Sympozjum było wystąpienie dr Sonii Peczeniuk z ukraińskiego Kościoła katolickiego, która żywo i sugestywnie mówiła o znaczeniu ekumenizmu w nauczaniu Ojca Świętego. Teksty referatów ks. abpa Zenona Grocholewskiego i ks. abpa Józefa Kowalczyka oraz prof. Alicji Grześkowiak, którzy nie mogli wziąć udziału w chicagowskich uroczystościach, zostały odczytane przez prowadzącego Sympozjum prof. Johna Kulczyckiego.

W czasie dyskusji rozważano m.in. ważną kwestię odbioru nauczania Jana Pawła II we współczesnym świecie oraz dotyczący dyplomacji watykańskiej problem tzw. trudnych negocjacji z nieprzychylnymi rządami na przykładzie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Pełne teksty wszystkich referatów oraz streszczenia w językach polskim i angielskim opublikowane zostały w starannie wydanej książce pamiątkowej pt. "20. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II". W publikacji tej znalazły się także: tekst telegramu od Ojca Świętego, listy m.in. od Prymasa Polski kard. Józefa Glempa; metropolity Chicago kard. Francisa George"a; burmistrza Chicago Richarda Daley i innych dostojnych osób oraz życzenia i gratulacje dla Ojca Świętego od polonijnych organizacji, firm i osób prywatnych. Sympozjum towarzyszyła zorganizowana przez znaną chicagowską księgarnię katolicką "Nowy Kraj" wystawa publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II.

Przy dźwiękach kapeli góralskiej, z udziałem harcerzy i pocztów sztandarowych, rozpoczęła się Msza św. dziękczynna w kościele św. Stanisława Kostki w Chicago. Wzięli w niej udział: abp J. Bolonek jako główny celebrans, bp A. Abramowicz, bp T. Jakubowski, ks. S. Wylężek, ks. M. Maliński, ks. S. Filipowicz S.I. i duszpasterze polonijni. W czasie modlitwy wiernych dziękowaliśmy Bogu "za dar, jakim w osobie Jana Pawła II obdarzył swój Kościół święty i wszystkich jego rodaków". Rozpoczynając homilię abp Janusz Bolonek prosił Boga, aby zachował pierwszego Papieża Polaka na długie lata. Dostojny celebrans dziękował też chicagowskiej Polonii: "Od trzech dni jestem w Chicago. Gdyby nie 20. rocznica pontyfikatu i ta dzisiejsza wielka uroczystość, nie wiem czy kiedykolwiek zobaczyłbym tę ogromną metropolię nad jeziorem Michigan, czy miałbym tę łaskę sprawować Eucharystię w najstarszym kościele polskim w Chicago. Stąd raz jeszcze najserdeczniej dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Fundacji za zaproszenie i braterską gościnę u naszych ojców Jezuitów".

Akt trzeci uroczystości rozegrał się w eleganckich salach bankietowych Rosemont Convention Center, gdzie zgromadziło się ponad 700 osób. Gości powitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Władysław Rymsza, a honory gospodarza wieczoru z maestrią i humorem pełnił wiceprezes Michał Adamczyk. Uroczystość uświetnił swoją obecnością metropolita chicagowski kardynał Francis George. W wieczorze wzięli także udział, oprócz gości Sympozjum, m.in. kard. Adam Maida z Detroit, który skierował do zebranych inwokację; konsul generalny RP w Chicago Ryszard Sarkowicz; prezes Związku Nauczycieli Polskich w Ameryce Janusz Boksa i administrator rzymskiej Fundacji Jana Pawła II ks. prał. Stefan Wylężek.

"Mówiąc o Fundacji Jana Pawła II, trzeba ją ściśle złączyć z pontyfikatem Jana Pawła II, którego 20-lecie wspólnie świętujemy. Fundacja jest bowiem jednym z owoców tego pontyfikatu i tak chce być postrzegana, realizując swoje cele wyznaczone przez jej założyciela" - zwrócił się do zebranych ks. Wylężek. Gość z Rzymu przypomniał, jak doszło do narodzin Fundacji i przedstawił główne kierunki jej działalności. "Dzięki Wam i Waszej trosce o losy Fundacji może ona istnieć i inspirując się nauczaniem Jana Pawła II odpowiadać na nowe wyzwania, które przed nami stoją" - dziękował Administrator Fundacji za wspomaganie tego dzieła.

Mimo oficjalnego charakteru bankietu, spotkanie przebiegało w swobodnej i ciepłej atmosferze. Nastrój pogody i dostojeństwa dyskretnie współtworzył koncert Kwartetu Smyczkowego Polsko-Amerykańskiej Orkiestry Symfonicznej. Cała sala żywo reagowała, kiedy dostojni goście dzielili się swoimi anegdotycznymi wspomnieniami o Ojcu Świętym. I tak m.in. s. prof. Zofia Zdybicka opowiadała, jak Ojciec Święty, spóźniając się na wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mówił do studentów: "Przepraszam bardzo, ale ja według... czasu krakowskiego". Abp Bolonek wspomniał, że kiedyś będąc z wizytą u Ojca Świętego, zasiadł przy stole w jadalni: "Za chwilę zszedł Ojciec Święty, uśmiechnął się do mnie i powiedział: Księże Januszu trochę za wcześnie na to miejsce. Jak się okazało, byłem przy krześle, na którym zawsze siadał Papież". Zabawną historię związaną z osobą Karola Wojtyły przypomniał też konsul Ryszard Sarkowicz. Kiedyś, już po wyborze Jana Pawła II, jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego intensywnie poszukiwał w swoich książkach i papierach zapisu brydżowego... poświadczającego, że kiedyś wygrał z kard. Karolem Wojtyłą. Zapis ten, w nowych okolicznościach nabrał historycznego znaczenia. Kardynał Francis George opowiadał, jak pojechał do Rzymu na uroczystość przekazania paliuszy. Kiedy Ojciec Święty dowiedział się, że jest arcybiskupem Chicago, zaprosił go na rozmowę. Podczas spotkania Jan Paweł II wspomniał poprzednich metropolitów: kard. Meyera, z którym współpracował podczas Soboru Watykańskiego II, kard. Cody"ego i kard. Bernardina. "A na koniec, kiedy oczekiwałem, że Ojciec Święty przekaże instrukcje, co ja mam robić, On tylko powiedział: Big Church, much work, good luck".

Kardynał Francis George serdecznie dziękował Towarzystwu Przyjaciół Fundacji i całej Polonii za wkład w pielęgnowanie dzieła Jana Pawła II: "Jest to bardzo ważne, ponieważ człowiek ten stanowi jeden z największych darów, jakie Polska dała Kościołowi i światu. Kapłan, poeta, wielki filozof, który byłby znany, nawet gdyby nie został papieżem... Właśnie dlatego, że jesteśmy z Chicago powinniśmy dbać, aby jego wpływ i obecność w świecie były wciąż żywe".

Dzięki uczestnictwu w uroczystościach mogliśmy podziękować Ojcu Świętemu za dotychczasowe 20 lat wspaniałego pontyfikatu, wspierając założoną przez niego i nazwaną jego imieniem Fundację w Rzymie.
Wszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kronika Rzymska 118(1999)

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura Chicago Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Stefan Filipowicz Zofia Zdybicka Zenon Grocholewski Józef Kowalczyk A. Abramowicz T. Jakubowski S. Wylężek M. Maliński

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W