Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

WIZYTA ADMINISTRATORA FUNDACJI JANA PAWŁA II W USA

(New Jersey, Pensylwania, Teksas)

W październiku ubiegłego roku, na zaproszenie Richarda L. Krzyżanowskiego z Filadelfii, ks. prał. Stefan Wylężek administrator rzymskiej Fundacji Jana Pawła II odwiedził nowo powstałe Koła Przyjaciół i spotkał się z dobroczyńcami Fundacji w New Jersey, Filadelfii i Houston.

W towarzystwie pana R. Krzyżanowskiego ks. prał. Wylężek przybył do Essex Falls Country Club w New Jersey na przyjęcie wydane przez pana Gregory J. Castano i jego małżonkę June. Pan Castano od wielu lat jest ofiarodawcą papieskiej Fundacji. Ostatnio zaś stał się spiritus movens nowego Koła Przyjaciół w stanie New Jersey. Pan Castano jest ojcem czterech synów, byłym sędzią i bardzo znanym w stanie New Jersey adwokatem. Przyjęcie w Essex Falls Club zgromadziło wiele osób. Podczas spotkania Greg Castano powitał w New Jersey Administratora papieskiej Fundacji i przedstawił go licznie przybyłemu gronu przyjaciół i gorliwych zwolenników Ojca Świętego. Ks. prał. Wylężek z wielką życzliwością mówił o dwudziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II i o celach założonej przez tego Papieża Fundacji. Koło Przyjaciół z New Jersey po raz pierwszy zorganizowało tego rodzaju spotkanie, z którego dochód przeznaczono na wsparcie rzymskiej Fundacji. Widoczny entuzjazm i szczodrość członków Koła stanowią pomyślną zapowiedź na przyszłość.

Następnego dnia, po nocy spędzonej w rezydencji państwa Ryszarda i Taiko Krzyżanowskich, Ksiądz Administrator wraz z towarzyszącym mu R. Krzyżanowskim udał się do Filadelfii. W mieście tym już od pewnego czasu istnieje aktywna grupa Przyjaciół Fundacji, która w pomieszczeniach biurowych przedsiębiorstwa Crown Cork & Seal Company Inc. zorganizowała bardzo udane przyjęcie z zamiarem przekazania uzyskanych dochodów na rzecz Fundacji Jana Pawła II. Przewodniczący zarządu przedsiębiorstwa William J. Avery i jego współpracownik Richard L. Krzyżanowski serdecznie powitali ks. prał. Wylężka w Filadelfii. Sala przyjęć w gmachu przedsiębiorstwa prezentowała się bardzo dostojnie z umieszczonym w centralnym miejscu dużych rozmiarów portretem Ojca Świętego. Znany pianista, pan Wojtek Hollender uświetnił spotkanie wykonaniem wybranych utworów Fryderyka Chopina. Po krótkim przedstawieniu historii i celów Fundacji Jana Pawła II, jej Administrator, zwracając się do każdego z osobna podziękował zebranym gościom za ich pomoc finansową dla papieskiej Fundacji. Serdeczne i szczere wyrazy wdzięczności wypowiedziane przez przedstawiciela papieskiej Fundacji z Rzymu rozgrzały wiele serc.

Spotkanie to trzeba odnotować jako pamiętne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy miało ono miejsce w gmachu przedsiębiorstwa Crown Cork & Seal Company, Inc., istniejącej od dawna i cenionej amerykańskiej firmy produkującej opakowania, która na przestrzeni lat rozwinęła się i stała się największym przedsiębiorstwem tej branży na świecie. Specjalne podziękowania za poświęcenie i włożony wysiłek należą się panu Williamowi Avery i panu Michaelowi J. Stack, Jr., prezesowi Koła w Filadelfii wspierającego działalność papieskiej Fundacji oraz panu Terry Rausch, który zatroszczył się o wiele szczegółów związanych z tym spotkaniem.

7 października 1998 r. ks. prałat Wylężek, razem z R. Krzyżanowskim, kontynuował swoją amerykańską wizytę, udając się tym razem do Houston w Teksasie, gdzie Mary Jane Smith, dobrze znana z organizowania pomocy finansowej służącej wspieraniu katolickich inicjatyw, zorganizowała przyjęcie w domu Malcolma i Margaret Grandberry. Pan Grandberry jest znanym w Teksasie chirurgiem-ortopedą. Wspaniały dom rodziny Grandberry został pięknie udekorowany na tę okazję. Na to spotkanie, z którego dochód miał być przekazany rzymskiej Fundacji, przybyło bardzo wielu przyjaciół i dobroczyńców Fundacji z Houston. W przyjacielskiej i miłej atmosferze tego katolickiego domu bliskie sercu stawały się wypowiadane przez ks. prał. Wylężka słowa o Janie Pawle II i o przyszłości papieskiej Fundacji. Na zakończenie tak sympatycznego przyjęcia bardzo trudno było rozstać się z uprzejmymi gospodarzami.

Pani Mary Jane Smith zasługuje na nasze serdeczne podziękowanie za jej wspaniałą i bezinteresowną długoletnią pracę na rzecz Fundacji w Houston. Niech znakiem tej wdzięczności będzie nasza radość z udziału pani Mary Jane i jej rodziny we Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego w jego prywatnej kaplicy w Watykanie pod koniec października 1998 r. Niech Bóg błogosławi jej i całej jej rodzinie. Tym szczególnym podziękowaniem pragniemy też objąć Franka Harmon i jego żonę Melindę jak również Martina Beirne wraz z małżonką za ich nieustanne starania na rzecz papieskiej Fundacji.

Wizyta w Ameryce ks. prał. Stefana Wylężka jest przykładem na to, jak pomocne są takie podróże w zdobywaniu nowych przyjaciół i ofiarodawców Fundacji Jana Pawła II, oraz jak sprzyjającą stanowią okazję do szerzenia w świecie - zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego - chrześcijańskiej kultury.
Wszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kronika Rzymska 118(1999)

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Stefan Wylężek New Jersey Filadelfia Houston
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W